Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Dajte si zmerať tuk a cholesterol v rámci Týždňa otvorených dverí poradní zdravia na Slovensku

VEDA NA DOSAH

Pracovníci regionálnych poradní zdravia po celej republike vám urobia bezplatnú analýzu tela so zameraním na vyšetrenie nadváhy a obezity.

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Pri príležitosti 30. výročia vzniku poradní zdravia na Slovensku, ktoré sa začali postupne otvárať od roku 1993, Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) oddnes do piatka organizujú Týždeň otvorených dverí poradní zdravia 2023 úradov verejného zdravotníctva.

Počas Týždňa otvorených dverí sa široká verejnosť môže oboznámiť s činnosťou jednotlivých poradní v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia úradov verejného zdravotníctva, kde popri odborných prednáškach návštevníkom a návštevníčkam zmerajú telesný a viscerálny tuk, stav kostrového svalstva aj bazálny metabolizmus a urobia rozbor krvných lipidov (triglyceridov, LHL, HDL a celkového cholesterolu), na základe čoho následne vykonajú bezplatnú analýzu tela so zameraním na vyšetrenie nadváhy a obezity ako dôležitého rizikového faktora pre rozvoj závažných civilizačných ochorení.

Prečo cielia práve na nadváhu a obezitu?

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú nadváha a obezita hlavnými rizikovými faktormi pre rozvoj kardiovaskulárnych chorôb, ako napríklad ochorenia srdca či mŕtvice, ktoré sú celosvetovo hlavnými príčinami úmrtí. Nadváha môže viesť aj k cukrovke a k ďalším závažným zdravotným následkom, ktoré sú s cukrovkou spojené.

Zámerom poradenských centier úradov verejného zdravotníctva je zvyšovať záujem obyvateľov o svoje zdravie, poznávanie zdravotných rizík a vlastnými silami predchádzať vzniku chronických neinfekčných chorôb – predovšetkým srdcovo-cievnych (vysoký krvný tlak, srdcová či mozgová príhoda), chorôb látkovej premeny (obezita, cukrovka, poruchy metabolizmu tukov) a nádorových ochorení.

Keďže poradne zdravia sú zamerané na prevenciu, sú určené pre ľudí, u ktorých je ešte možné vďaka včasnému vylúčeniu zdravotných rizík predchádzať rôznym ochoreniam. V prípade, že výsledky meraní zdravotných rizík ukážu na potrebu ďalších vyšetrení, návštevníkovi odporučia návštevu praktického lekára. Samotná liečba diagnostikovaného či rozvinutého ochorenia totiž patrí pod dohľad všeobecných alebo špecializovaných lekárov.

Poradenstvo v poradniach zdravia pozostáva z bezplatného vyšetrenia hlavných rizikových faktorov. Ide o meranie krvného tlaku, tepovej frekvencie, biochemické vyšetrenie krvi (odber z prsta, ktorého výsledky sú k dispozícii do desiatich minút), vyšetrenie cholesterolu, glukózy, meranie telesnej výšky a hmotnosti. Pracovníci poradní u návštevníkov a návštevníčok zisťujú aj rodinnú anamnézu (srdcovo-cievne ochorenia totiž často postihujú aj pokrvných príbuzných), osobnú anamnézu (pri ochoreniach tepien je zvýšené riziko cievnych príhod), stravovacie návyky i sklon k pravidelnému pohybu.

Vítaní ste počas celého roka

Každý záujemca, ktorý by sa rád dozvedel viac o svojom zdraví, je v bezplatných poradenských centrách zriadených pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v Slovenskej republike vítaný kedykoľvek počas celého roka.

Získať viac informácií alebo objednať sa na vyšetrenie môžete prostredníctvom kontaktných e-mailov v tabuľke, ktorú nájdete na podstránke uvzsr.sk pod názvom Rozpis aktivít RÚVZ (pdf).

Rozsah regionálnych aktivít sa môže vzhľadom na nepredvídateľné okolnosti meniť. Pracovníci jednotlivých RÚVZ preto odporúčajú skontrolovať si pred návštevou konkrétneho RÚVZ na jeho stránke dostupnosť služieb a aktuálne podmienky.

Zdroj: TS ÚVZ SR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky