Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Detská fakultná nemocnica v Košiciach má jedinečný mikroskop na zložité neurochirurgické zákroky u detí

VEDA NA DOSAH

Ide o jediný takýto mikroskop na Slovensku. Umožňuje radikálne odstránenie nádorov bez poškodenia zdravého tkaniva v oblasti mozgu a chrbtice.

Foto: Neurochirurgická operácia za pomoci exoskopu Aeos.

Neurochirurgická operácia pomocou exoskopu Aeos v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach. Zdroj: DfnK

Od septembra využíva Detská fakultná nemocnica (DFN) v Košiciach ako jediná na Slovensku operačný mikroskop najnovšej generácie exoskop Aeos. Na zobrazenie operačného poľa využíva 3D optiku a robotickú ruku. Uplatnenie nachádza predovšetkým v neurochirurgii, pričom operatér sa neskláňa k okuláru mikroskopu, ale má na očiach 3D okuliare, cez ktoré sa pozerá na obrazovku pred sebou podobne ako pri laparoskopickom endoskopickom výkone.

Úspešné náročné operácie detských pacientov

Operačné pole sníma robotická ruka s optikou. Chirurg ovláda jej pohyb nohou alebo rukou tak, aby sa mu detailne zobrazovalo potrebné miesto. Obraz v 3D kvalite je mimoriadne jasný a ostrý, v porovnaní s bežnými operačnými mikroskopmi oveľa zreteľnejší. Umožňuje tiež zmenu kontrastu obrazu a počas operácie využitie angiografie, teda vstreknutie kontrastnej látky do tepien alebo žíl v operovanej oblasti, čo taktiež zlepšuje vizualizáciu operačného poľa.

Pomocou mikroskopu už chirurgovia zvládli niekoľko náročných operácií u detí, ktoré by inak boli ťažko možné. „Exoskop Aeos – operačný mikroskop najnovšej generácie od firmy B. Braun – máme zapožičaný na pol roka a už prvé týždne jeho využitia ukázali jeho mimoriadny prínos. Využili sme ho pri niekoľkých neurochirurgických operáciách detí. Išlo o dva nádory v oblasti malého mozgu – nádor veľkého mozgu a nádor chrbtice v krížovej oblasti riešený špecifickým zadným prístupom. V poslednom prípade by sme klasický mikroskop nemohli vôbec použiť, použili by sme iba lupové okuliare na špeciálny uhol zobrazenia. (…) Zapožičaný exoskop to zvládol vynikajúco, operácia uskutočnená v septembri bola úspešná a dieťa sa má dobre,“ hovorí medicínsky námestník pre chirurgické odbory MUDr. Tomáš Andráš, MBA, ktorý malého pacienta operoval.

Operácia nádoru na mozgu štvorročného pacienta

Pomocou nového 3D operačného exoskopu bol ďalším úspešne zoperovaným dieťaťom štvorročný pacient s tumorom hlavy. Išlo o dva operačné zákroky. Pri prvom mu bola odobraná vzorka na zistenie typu nádoru a pri druhom bol nádor v oblasti malého mozgu úspešne odstránený.

„Pri prvej operácii sme zisťovali lokalizáciu nádoru a odobrali pacientovi vzorku nádoru, aby sme zistili, o aký typ ide. Pri nebezpečnej lokalizácii tumoru môžeme počas chirurgického zákroku poškodiť dôležité funkcie, napríklad pohyby oka, rečové schopnosti, prehĺtanie či hybnosť. Preto je dôležité vedieť, o aký nádor ide. Pokiaľ ide o zhubný nádor, na ktorý dobre zaberá onkologická liečba, práca chirurga by skončila odobratím vzorky a ďalšia starostlivosť by už bola v rukách onkológov, ktorí dokážu nádor eliminovať bez poškodenia nervového tkaniva a funkcií. Pokiaľ však po odbere vzorky histologické vyšetrenie potvrdí, že je tou správnou liečbou chirurgické odstránenie nádoru, nasleduje príprava ďalšej operácie. V tomto prípade bolo potrebné nádor astrocytového typu odstrániť, pričom dobrou správou pre pacienta a jeho rodičov bolo, že nebola nutná následná onkologická liečba. Pre nás bolo skvelé, že sme mohli samotnú operáciu na odstránenie nádoru realizovať už za pomoci nového exoskopu a zároveň sme mohli porovnať použitie klasického mikroskopu s exoskopom Aeos. Kvalita jeho zobrazenia mi umožnila viesť viac radikálny rez a istejšie vybrať celý nádor bez poškodenia okolitých štruktúr,“ konštatuje neurochirurg Tomáš Andráš, podľa ktorého by bola operácia bez nového mikroskopu podstatne náročnejšia a dlhšia.

Výrazné skrátenie operačného času

Podľa Tomáša Andráša by operácia „trvala zhruba dvakrát tak dlho, nie tri, ale šesť hodín, pretože vizualizácia danej oblasti mozgu s nádorom by bola podstatne horšia. Pacient by bol teda dlhšie v anestézii, teda viac zaťažený liekmi, jeho pooperačný stav by bol menej priaznivý a hrozilo by väčšie riziko pooperačných komplikácií“.

Každé skrátenie času operácie a zlepšenie bezpečnosti odstránenia nádoru je pochopiteľne na prospech pacienta. Zvlášť u detí je mimoriadne dôležité byť dostatočne radikálny, ale zároveň nepoškodiť samotné mozgové tkanivo, pretože nervový systém dieťaťa sa iba vyvíja. Detský organizmus má výbornú regeneračnú schopnosť, čiže keď je pacient dobre zoperovaný, môže žiť plnohodnotný život bez akýchkoľvek ťažkostí a obmedzení, hoci v detstve prekonal nádorové ochorenie mozgu.

Všestranný a inovatívny prístroj

Vedenie DFN v Košiciach sa zasadzuje za zakúpenie nového exoskopu pre jeho nesporné výhody pri neurochirurgických aj brušných či krčných operáciách. Mikroskop je kompatibilný s ďalšími využívanými prístrojmi, ako je neuronavigácia, ktorá sa využíva pri mozgových operáciách. Jeho výhodou je okrem výbornej optiky aj jeho použiteľnosť v rôznych operačných polohách.

Jedinečný mikroskop ponúka kvalitné 3D zobrazenie operačného poľa a pomáha viesť radikálny rez na odstránenie nádoru bez poškodenia okolitých štruktúr. Zdroj: DfnK

Jedinečný mikroskop ponúka kvalitné 3D zobrazenie operačného poľa a pomáha viesť radikálny rez na odstránenie nádoru bez poškodenia okolitých štruktúr. Zdroj: DfnK

„Mikroskop je prednostne určený na využitie v neurochirurgii na operácie mozgu a zákroky v oblasti chrbtice, napríklad je veľmi efektívny pri rázštepoch chrbtice a syndrómoch pripútanej miechy. Ale osvedčil sa nám aj v kombinácii neurochirurgických a brušných výkonov u detí, keď sa uvoľňujú miechové deformity zasahujúce do brušnej dutiny, ako to bolo v prípade operácie chlapca, ktorému nádor tlačil na konečník. No využiť sa dá aj v iných prípadoch, napríklad pri operáciách detí s nevyvinutým konečníkom, keď sa robí takzvaná kolostómia. Operácia sa potom robí kombinovane prístupom cez brucho a zvonku. Takáto skvelá zobrazovacia technika umožňuje chirurgom nájsť štruktúry nevyvinutého konečníka a priamo tam umiestniť nový konečník. Práve takúto operáciu budú naši kolegovia brušní chirurgovia riešiť v najbližších dňoch. Náš neurochirurgický tím má už naplánovanú ďalšiu operáciu nádoru malého mozgu detského pacienta,“ poznamenáva neurochirurg Tomáš Andráš.

Jediný mikroskop tohto typu na Slovensku

Chirurgov z DFN v Košiciach teší, že majú možnosť využívať špičkovú zobrazovaciu techniku zapožičanú od firmy B. Braun, ktorá zdravotníckemu zariadeniu poskytla exoskop do februára budúceho roka. Ide o jediný takýto mikroskop používaný na Slovensku. V Českej republike sa ich predalo viac kusov, keďže českí chirurgovia rýchlo pochopili výhody novej techniky predstavujúcej budúcnosť. Vedenie DFN v Košiciach urobí všetko pre to, aby nový mikroskop slúžil chirurgom na špecifické operácie detí aj po uplynutí polročnej doby jeho zapožičania.

„Cena prístroja je zhruba 600-tisíc eur a naše vlastné zdroje na takýto nákup nepostačujú, exoskop Aeos sme ale zaradili do plánu nákupov na budúci rok z kapitálových výdavkov štátu. Pevne dúfame, že budeme úspešní. Opierame sa o kategorizáciu nemocníc. Keďže Detská fakultná nemocnica v Košiciach je nemocnicou štvrtého typu a poskytuje koncovú starostlivosť, vybavenie našej neurochirurgie by malo byť naozaj špičkové. V našom zdravotníckom zariadení sme schopní vyriešiť všetky operovateľné diagnózy detských pacientov v oblasti neurochirurgie bez toho, aby sme ich museli odosielať na iné pracovisko, a takáto technika v prospech detských pacientov by tu rozhodne mala byť k dispozícii. Detská fakultná nemocnica v Košiciach chce poskytovať svojim pacientom zo spádovej oblasti Košického a Prešovského kraja, ktorý má zhruba 1,5 milióna obyvateľov, špičkovú zdravotnú starostlivosť,“ zdôrazňuje riaditeľ Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach Andrej Koman.

Zdroj: TS Detská fakultná nemocnica v Košiciach

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky