Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tabletky na liečbu covidu-19 sú čoraz reálnejšie

VEDA NA DOSAH

Experimentálne liečivo molnupiravir v podobe pilulky môže zmenšiť riziko hospitalizácie alebo smrti v prípade covidu o 50 percent.

vzorec liečiva molnupiravire. Zdroj: iStockphoto.com

Vzorec molekuly molnupiraviru. Zdroj: iStockphoto.com

„Molnupiravire vedci pôvodne vyvinuli na liečbu chrípky, dnes je jedným z vážnych adeptov na pilulku proti ochoreniu covid-19,” píše spravodajská agentúra Reuters. Farmaceutická firma Merck, ktorá ho vyvinula, tvrdí, že bude účinkovať aj proti prípadným ďalším variantom vírusu. Vedci ho navrhli tak, aby dokázal v genetickom kóde vírusu (RNA) vytvoriť chyby, tým pádom zabránil jeho ďalšiemu šíreniu v organizme.

Molnupiravir v 2. fáze klinických skúšok

O molnupiravire sme na Vede na dosah písali už v marci, keď prechádzal druhou fázou klinických skúšok (pozri nasledujúci link: Liekov proti covidu-19 je čoraz viac, niektoré vyzerajú sľubne. Už vtedy vyzeral sľubne, významne totiž znížil infekciu covidu u pacientov, ktorí mali pozitívny test a 4 dni trvajúce symptómy ochorenia, ale neboli hospitalizovaní. Išlo o randomizovanú, dvojito zaslepenú kontrolnú štúdiu na 200 dospelých (znamená to, že boli náhodne rozdelení do skupín a ani vedúci experimentu, ani oni nevedeli, kto dostáva liečivo a kto placebo). Po 5 dňoch liečby boli účastníci výskumu, ktorí dostávali molnupiravir, na vírus negatívni, kým 24 percent z tých, ktorí dostávali placebo, ostali pozitívni.

Molnupiravir v 3. fáze klinických skúšok

Výsledky tretej fázy klinických skúšok molnupiraviru sú podľa jeho výrobcu Merck (pozri nasledujúci link: výsledky) ešte sľubnejšie. V predbežnej analýze znížilo liečivo podávané dvakrát denne riziko hospitalizácie alebo smrti o 50 percent. Tentoraz štúdiu podstúpilo 775 pacientov s určitým zdravotným rizikom (napríklad obézni ľudia alebo ľudia vo vysokom veku) s miernym príznakmi covidu, ktoré netrvali dlhšie ako päť dní (liečivo totiž neúčinkuje na pacientov vo vážnejšom štádiu ochorenia).

Lekárka podáva fľaštičku s liekmi staršej pacientke. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Zo skupiny užívajúcej molnupiravir bolo hospitalizovaných 7,3 percenta pacientov a nezomrel žiaden. Zo skupiny pacientov, ktorí dostávali placebo, bolo hospitalizovaných 14,1 percenta a umrelo 8 ľudí.

Výsledky testov boli zatiaľ uverejnené na stránke výrobcu liečiva, ale nie v odborných časopisov, ktoré by im dali väčšiu vedeckú váhu.

Avšak na odporúčanie nezávislého výboru pre monitorovanie údajov a po konzultácii s americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) sa nábor do štúdie vďaka pozitívnym výsledkom predčasne zastavil. Merck plánuje čo najskôr predložiť žiadosť o autorizáciu núdzového použitia liečiva FDA a marketingové žiadosti iným regulačným orgánom na celom svete.

Americká vláda pritom už potvrdila, že ak FDA schváli molnupiravir na liečbu covidu, je ochotná do jeho nákupu investovať 1,2 miliardy dolárov (zhruba 1 miliarda eur).

Molnupiravir nie je jediná nádej

Molnupiravir nie je jediný kandidát na liečbu covidu. Napríklad Európska lieková agentúra v týchto dňoch začala vyhodnocovať žiadosť o registráciu monoklonálnej protilátky Regkirona (regdanvimab, tiež známej ako CT-P59 – pozri nasledujúci link: EMA). Je určený na liečbu dospelých s covidom, ktorí nevyžadujú doplnkovú kyslíkovú terapiu, ale hrozí, že sa im choroba rozvinie do vážnejšej podoby. Žiadateľom je Celltrion Healthcare Hungary Kft. Do druhej fázy klinických štúdií vstúpila aj proticovidová tabletka od Pfizeru s označením PF-07321332 (viac pozri nasledujúci link: PF-07321332).

Tabletky proti covidu môžu byť riešením pre ľudí, ktorí sa boja očkovania alebo je vakcinácia pre ich komplikovaný zdravotný stav rizikom. Na trhu s liečivami sa však tabletky na liečbu covidu môžu objaviť až o niekoľko mesiacov. Očkovanie je zatiaľ jedinou účinnou prevenciou pred ochorením na covid.

Zdroje: Reuters, Merck, Pfizer, EMA
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky