Doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD.

25 apríla, 2023

Doc. PaedDr. Vladimíra Kurincová Čavojová, PhD., je samostatnou vedeckou pracovníčkou v Ústave experimentálnej psychológie Centra spoločenských a psychologických vied SAV. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na výskum vedeckého myslenia, kognitívnych omylov a nepodložených presvedčení. Venuje sa aj popularizácii a zlepšeniu vedeckej komunikácie, aby sme zamedzili šíreniu dezinformácií. Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých kníh určených aj pre širšiu verejnosť, napr. Rozum: Návod na použitie (Iris, 2016), Anatómia intuície (Iris, 2016), Experimenty v psychológii (Iris, 2017) a Prečo ľudia veria nezmyslom (Premedia, 2019).