Vedec roka SR 2016

Ročník: 20. ročník

Dátum konania: 16. 5. 2017 o 14.00 hod. v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 2, v Bratislave

Záštita: Jubilejný 20. ročník oceňovania sa konal opäť pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky pána Andreja Kisku a ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Petra Plavčana.

Účasť: Na podujatí sa zúčastnili pán Michal Luciak, riaditeľ Odboru vnútornej politiky Kancelárie prezidenta SR, pán Ľubomír Petráš, predseda výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, pani Oľga Nachtmannová, štátna tajomníčka ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a štatutári ceny – prof. Ján Turňa z CVTI SR, Dr. Dušan Gálik zo SAV, ktorý sa zúčastnil na podujatí v zastúpení prof. Pavla Šajgalíka, predsedu SAV a prof. Dušan Petráš zo ZSVTS. Na oceňovaní sa zúčastnili aj  ďalší zástupcovia významných vedecko-výskumných inštitúcií.

Partneri: SPP, Bayer a Datalan. Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike. Mediálnymi partnermi podujatia sú TASR, teraz.sk, TABLET.TV, science.skVEDANADOSAH.sk, časopis Quark, Nextech, Parlamentný Kuriér a Startitup.

 

Fotogaléria z podujatia Vedec roka SR 2016
 • Vedec roka SR 2016

  Vedec roka SR 2016
 • Vedec roka SR 2016

  Vedec roka SR 2016
 • Ocenení vedci, Vedec roka SR 2016

  Ocenení vedci, Vedec roka SR 2016
 • Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, Mladá osobnosť vedy 2016

  Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, Mladá osobnosť vedy 2016
 • Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, Mladá osobnosť vedy 2016

  Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING, Mladá osobnosť vedy 2016
 • prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., Osobnosť roka v programoch EÚ

  prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., Osobnosť roka v programoch EÚ
 • prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., Osobnosť roka v programoch EÚ

  prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc., Osobnosť roka v programoch EÚ
 • doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., Osobnosť roka v oblasti technológií

  doc. Ing. Radovan Hudák, PhD., Osobnosť roka v oblasti technológií
 • Ing. Mária Omastová, DrSc., Vedkyňa roka SR

  Ing. Mária Omastová, DrSc., Vedkyňa roka SR
 • Ing. Mária Omastová, DrSc., Vedkyňa roka SR

  Ing. Mária Omastová, DrSc., Vedkyňa roka SR
 • prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., Vedec roka SR

  prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., Vedec roka SR
 • prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., Vedec roka SR

  prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc., Vedec roka SR
 • Vedec roka SR 2016

  Vedec roka SR 2016
 • Vedec roka SR 2016

  Vedec roka SR 2016
 • Vedec roka SR 2016

  Vedec roka SR 2016
 • Vedec roka SR 2016

  Vedec roka SR 2016

Špeciálne vydanie relácie VAT venované podujatiu Vedec roka SR 2016 bolo odvysielané v sobotu 20. 5. 2017 o 11.35 hod. na Dvojke

Ocenenia za rok 2016

V kategórií Vedec roka SR

Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc.
Prof. RNDr. Pavel Povinec, DrSc. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave

Za významný prínos a dosiahnuté výsledky v oblasti vývoja ultrasenzitívnych urýchľovačových a rádiometrických analytických metód a ich využitie vo výskume zriedkavých jadrových procesov a environmentálnej rádioaktivity.

V kategórií Vedkyňa roka SR

Ing. Mária Omastová, DrSc.
Ing. Mária Omastová, DrSc. Ústav polymérov Slovenská akadémia vied v Bratislave

Za aplikáciu nanotechnológií v interdisciplinárnom výskume polymérnych kompozitov a nanokompozitov so zameraním na senzory, biosenzory, aktuátory a solárne články.

V kategórií Osobnosť roka v oblasti technológií

Doc. Ing. Radovan Hudák, PhD.
Doc. Ing. Radovan Hudák, PhD. Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Za výskum, vývoj a aditívnu výrobu implantátov na mieru s poréznou štruktúrou a prípravu procesu ich implementácie do klinickej praxe.

V kategórií Osobnosť roka v programoch EÚ

Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.
Prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc. Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Za mimoriadnu aktivitu a úspešnosť v získavaní a riešení medzinárodných výskumných projektov, hlavne v EÚ programoch FP5 – FP7, Horizont 2020, najmä v ECSEL JU. Aktuálne vedie projekty e-Ramp a loSense a podieľa sa na riešení ďalších 4 projektov v rámci Horizont 2020.

V kategórií Mladá osobnosť vedy

Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING
Ing. Tomáš Bertók, PhD., EUR ING Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav, Slovenská akadémia vied

Za výskumnú a popularizačnú činnosť v oblasti aplikácie nanoštruktúr pre zariadenia určené pre vysokocitlivú medicínsku diagnostiku nádorových a iných ochorení a analýzu komplexných sacharidov.

Vedec roka SR 2016 v článkoch

Laureáti 20. ročníka ocenenia Vedec roka SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností zorganizovali v tomto roku jubilejný 20. ročník oceňovania...

| Marta Bartošovičová
Ocenenie Vedec roka SR

Už po dvadsiaty krát ocenia najlepších vedcov a vedkyne

Vedec roka SR je jedným z najvýznamnejších ocenení, ktoré sa každoročne udeľuje vedcom a vedkyniam na Slovensku. Cieľom súťaže je profesionálne a spoločensky...

| VEDA NA DOSAH