Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Už po dvadsiaty krát ocenia najlepších vedcov a vedkyne

VEDA NA DOSAH

Ocenenie Vedec roka SR

Vedec roka SR je jedným z najvýznamnejších ocenení, ktoré sa každoročne udeľuje vedcom a vedkyniam na Slovensku. Cieľom súťaže je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najlepšie a najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj  dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Tento rok si laureáti prevezmú ocenenie už po dvadsiaty krát.

Ocenenie osobností vedy a techniky s názvom Vedec roka SR sa udeľuje pravidelne každý rok od roku 1997. Tradíciu ohodnotenia aktivít slovenských vedcov a technikov, na ktorých sa predtým „zabúdalo“, založil významný propagátor vedy – dnes už zosnulý JUDr. Ľubomír Lenoch, bývalý riaditeľ Journaliste-Studio a bývalý predseda Klubu vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov. Tieto dve spoločnosti tak nadviazali na stovky podujatí usporiadaných spoločne i každá osobitne v predchádzajúcich 40 rokoch, ktorých cieľom bolo popularizovať slovenskú vedu a techniku. Odborné gestorstvo a podporu súťaže vyjadrili Slovenská akadémia vied, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

História ocenenia

Počas 15-tich ročníkov (1997 – 2011) boli vyhlasovateľmi súťaže spomínané spoločnosti Journaliste-Studio a Klub vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov. V roku 2012 sa organizátormi súťaže stali tri inštitúcie – Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedecko-technických spoločností. V roku 2014 prevzal záštitu nad podujatím po prvýkrát prezident SR Andrej Kiska, a je tomu tak až doteraz. V aktuálnom ročníku nad podujatím prevzal záštitu okrem prezidenta SR Andreja Kisku. aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan.

Štatutári podujatia Vedec roka SR – prof. Turňa (CVTI SR), prof. Šajgalík (SAV) a prof. Petráš (ZSVTS)

Cieľom súťaže je oceniť a spoločensky vyzdvihnúť popredných slovenských vedcov a technológov z  rôznych oblastí vedy a výskumu za prínosy ich vedeckého bádania, úspešné výskumné práce, zavádzanie nových technológií a informovať verejnosť o výsledkoch slovenského výskumu a vývoja. V prvých 4. ročníkoch sa ceny udeľovali v 4. kategóriách: Vedec roka, Mladý výskumník roka, Technológ roka, Uznanie za výskum a celoživotné dielo. Cena v oblasti technológií sa v 3. a ani v jubilejnom 5. ročníku súťaže neodovzdávala, avšak v roku 2001 pribudla symbolicky 5. kategória, udeľovaná Za výsledky v programoch EÚ. Do roku 2013 sa ceny odovzdávali vo všetkých týchto 5. kategóriách. Ďalšia zmena nastala až od roku 2014, kedy cenu za celoživotné dielo vymenilo ocenenie pre Vedkyňu roka. V aktuálnom ročníku budú ocenenia udelené za účasti významných predstaviteľov slovenskej vedy a techniky a zástupcov vedecko-technických inštitúcií v nasledovných kategóriách: Vedec roka SR (ocenenie dostáva vedec, ktorého výsledok výskumu možno označiť za ,Vedecký počin roka´), Vedkyňa roka SR (ocenenie dostáva vedkyňa, ktorej výsledok výskumu možno označiť za ,Vedecký počin roka´), Osobnosť roka v oblasti technológií (ocenený je výskumník – realizátor významného ,Technologického počinu´), Osobnosť roka v programoch EÚ (ocenený je vedec – výskumník, ktorý v príslušnom roku vynikol v rámci vedeckovýskumnej spolupráce s EÚ), Mladá osobnosť vedy (ocenený je vedec alebo technológ do 35 rokov za vynikajúci vedecký alebo technologický výsledok dosiahnutý v príslušnom roku).

Vedec roka SR 2016

99 ocenených

Za 20 rokov existencie súťaže Vedec roka SR boli ceny udelené spolu 94 významným slovenským vedcom a vedkyniam, pričom už 16. mája 2017 pribudne ďalších päť ocenených, a tak sa číslo zaokrúhli na pekných 99. Spomedzi doterajších laureátov možno spomenúť napríklad prvého Vedca roka, ktorým sa stal prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc., odborník v oblasti teoretickej kvantovej optiky a zatiaľ posledným oceneným  19. ročníka udeľovania cien bol v minulom roku – Ing. Ján Tkáč, DrSc., odborník v oblastiach bionanotechnologií a glykomiky. Prvou ocenenou ženou sa stala PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. v kategórii Mladý výskumník roka, a to hneď v druhom ročníku udeľovania cien. Najväčší počet ocenených bolo v roku 2001 v kategórii Vedec roka, kedy si cenu prevzali dohromady traja vedci: RNDr. Imrich Barák, CSc., doc. RNDr. Dušan Kaniansky, CSc. a doc. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc. 

 

Partnermi podujatia Vedec roka SR 2016 sú spoločnosti SPP, Bayer a Datalan.

Hlavnými mediálnymi partnermi podujatia sú RTVS a VAT – magazín o vede a technike.

Mediálnymi partnermi podujatia sú TASR, teraz.sk, TABLET.TV, science.sk, Quark, VEDANADOSAH.SK, Parlamentný kuriér a Startitup.

 

Všetky informácie o podujatí Vedec roka SR 2016 nájdete na webovej stránke www.ncpvat.sk v sekcii Vedec roka SR.

 

Spracovali: Katarína Sládečková a Martina Pitlová pre NCP VaT pri CVTI SR

Foto: NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky