Veda v CENTRE 2019

  • Mraky nad jurským parkom. Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov – doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

    Mraky nad jurským parkom. Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov – doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
  • Mraky nad jurským parkom. Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov – doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

    Mraky nad jurským parkom. Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov – doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
  • Mraky nad jurským parkom. Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov – doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

    Mraky nad jurským parkom. Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov – doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
  • Mraky nad jurským parkom. Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov – doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.

    Mraky nad jurským parkom. Vrcholy a krízy dávneho života doby dinosaurov – doc. RNDr. Jozef Michalík, DrSc.
  • Autizmus – výzva pre spoločnosť – prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

    Autizmus – výzva pre spoločnosť – prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
  • Autizmus – výzva pre spoločnosť – prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

    Autizmus – výzva pre spoločnosť – prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
  • Autizmus – výzva pre spoločnosť – prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

    Autizmus – výzva pre spoločnosť – prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
  • Autizmus – výzva pre spoločnosť – prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

    Autizmus – výzva pre spoločnosť – prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.
  • Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? Dejiny slovenského divadla – prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.

    Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? Dejiny slovenského divadla – prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.
  • Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? Dejiny slovenského divadla – prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.

    Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? Dejiny slovenského divadla – prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.
  • Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? Dejiny slovenského divadla – prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.

    Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? Dejiny slovenského divadla – prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.
  • Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? Dejiny slovenského divadla – prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.

    Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? Dejiny slovenského divadla – prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc.
  • Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie – MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

    Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie – MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
  • Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie – MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

    Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie – MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
  • Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie – MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

    Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie – MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
  • Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie – MVDr. Alojz Bomba, DrSc.

    Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie – MVDr. Alojz Bomba, DrSc.
  • Aurel Stodola – vedec s veľkým umom a srdcom

    Aurel Stodola – vedec s veľkým umom a srdcom
  • Aurel Stodola – vedec s veľkým umom a srdcom

    Aurel Stodola – vedec s veľkým umom a srdcom
  • Aurel Stodola – vedec s veľkým umom a srdcom – Milan Petráš

    Aurel Stodola – vedec s veľkým umom a srdcom – Milan Petráš
  • Aurel Stodola – vedec s veľkým umom a srdcom – prof. Ing. František Urban, CSc.

    Aurel Stodola – vedec s veľkým umom a srdcom – prof. Ing. František Urban, CSc.
  • Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie – doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

    Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie – doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
  • Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie – doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

    Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie – doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
  • Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie – doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

    Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie – doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
  • Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie – doc. RNDr. Karol Holý, CSc.

    Radón v životnom prostredí – meranie, riziká a aplikácie – doc. RNDr. Karol Holý, CSc.
  • Súčasné trendy v Big Data a umelej inteligencii – Martin Takáč, PhD.

    Súčasné trendy v Big Data a umelej inteligencii – Martin Takáč, PhD.
  • Súčasné trendy v Big Data a umelej inteligencii – Martin Takáč, PhD.

    Súčasné trendy v Big Data a umelej inteligencii – Martin Takáč, PhD.
  • Súčasné trendy v Big Data a umelej inteligencii – Martin Takáč, PhD.

    Súčasné trendy v Big Data a umelej inteligencii – Martin Takáč, PhD.
  • Súčasné trendy v Big Data a umelej inteligencii – Martin Takáč, PhD.

    Súčasné trendy v Big Data a umelej inteligencii – Martin Takáč, PhD.
  • OD FEIGLEROVCOV K HARMINCOVI. O tvorcoch architektúry dlhého storočia – prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

    OD FEIGLEROVCOV K HARMINCOVI. O tvorcoch architektúry dlhého storočia – prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
  • OD FEIGLEROVCOV K HARMINCOVI. O tvorcoch architektúry dlhého storočia – prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

    OD FEIGLEROVCOV K HARMINCOVI. O tvorcoch architektúry dlhého storočia – prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
  • OD FEIGLEROVCOV K HARMINCOVI. O tvorcoch architektúry dlhého storočia – prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

    OD FEIGLEROVCOV K HARMINCOVI. O tvorcoch architektúry dlhého storočia – prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
  • OD FEIGLEROVCOV K HARMINCOVI. O tvorcoch architektúry dlhého storočia – prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.

    OD FEIGLEROVCOV K HARMINCOVI. O tvorcoch architektúry dlhého storočia – prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD.
  • Depresia – epidémia 21. storočia. Pohľad psychológa a psychiatra – prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.

    Depresia – epidémia 21. storočia. Pohľad psychológa a psychiatra – prof. MUDr. Ján Pečeňák, CSc.
  • Depresia – epidémia 21. storočia. Pohľad psychológa a psychiatra

    Depresia – epidémia 21. storočia. Pohľad psychológa a psychiatra
  • Depresia – epidémia 21. storočia. Pohľad psychológa a psychiatra – doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

    Depresia – epidémia 21. storočia. Pohľad psychológa a psychiatra – doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.
  • Depresia – epidémia 21. storočia. Pohľad psychológa a psychiatra

    Depresia – epidémia 21. storočia. Pohľad psychológa a psychiatra
  • Zdravé ryby ... nielen na Vianoce – Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.

    Zdravé ryby ... nielen na Vianoce – Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.
  • Zdravé ryby ... nielen na Vianoce – Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.

    Zdravé ryby ... nielen na Vianoce – Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.
  • Zdravé ryby ... nielen na Vianoce – Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.

    Zdravé ryby ... nielen na Vianoce – Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.
  • Zdravé ryby ... nielen na Vianoce – Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.

    Zdravé ryby ... nielen na Vianoce – Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.
Veda v CENTRE 2019 v článkoch

Video: Črevný mikrobióm, probiotiká a zdravie

Mikroorganizmy osídľujúce tráviaci trakt zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri udržaní nášho zdravia. Podieľajú sa na regulácii mnohých fyziologických funkcií organizmu,...

| VEDA NA DOSAH

Video: Dejiny slovenského divadla

Pozrite si historický exkurz dejinami slovenského ochotníckeho a profesionálneho divadla. Priblížili sme si, kam až siahajú korene slovenského divadelníctva a...

| VEDA NA DOSAH

Alojz Bomba: Hľadáme nové možnosti cielenej modulácie a transplantácie črevnej mikrobioty

MVDr. Alojz Bomba, DrSc., je spoluzakladateľom laboratória gnotobiológie, jediného pracoviska svojho druhu na Slovensku. Od roku 2006 je prednostom Ústavu...

| Marta Bartošovičová

Autizmus – výzva pre spoločnosť

Autizmus je celospoločenský problém. Patrí k neurovývinovým ochoreniam a tieto spolu s neurodegeneratívnymi ochoreniami, ku ktorým patrí napríklad demencia, sú...

| Marta Bartošovičová

Vladimír Štefko: Divadlo je vždy také, aká je spoločnosť

Prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. – divadelný historik, kritik a pedagóg, znalec súčasného divadla i divadelnej histórie, jeden z najvýznamnejších...

| Marta Bartošovičová