Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vyhral výskum udržateľných bioplastov s dielom cp! eyewear

VEDA NA DOSAH

Výstava finalistov NCD 2017 v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu. Foto: Adam Šakový

Crafting plastics! Studio. To je interdisciplinárny projekt, ktorý sa zameriava na výskum udržateľných materiálov (bioplastov) a ich integráciu do produktov každodenného života. V rámci projektu autori úzko spolupracujú s vedcami z STU Bratislava a TU Berlín a snažia sa nájsť spoločné priesečníky práce dizajnéra a vedca, ktoré dokážu priniesť riešenia tu a teraz. S dielom cp! eyewear zvíťazili v súťaži Národná cena za produktový dizajn 2017 v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou. Autormi sú Vlasta Kubušová a Miroslav Král.

Experimentujú, spolupracujú a produkujú s ohľadom na celý životný cyklus produktu – od jeho pôvodu vo forme nekultivovanej hmoty – cez finálny produkt až po jeho nevyhnutný rozpad. Dizajnérskym proof of-concept produktom sú ready-to-wear objekty – okuliare navrhnuté pre užívateľov, ktorí sa neboja skúšať nekonvenčné riešenia a prekonávať zaužívané návyky vo vzťahu k chemicky vytvoreným materiálom. Práca s krehkými bioplastmi, ktoré sa snažia nahradiť takmer úplne všetky jednorazové produkty a obaloviny, predostrela ideu preskúmať ich trvácnosť. Slovami autorov: „Potrebujeme v súčasnosti materiály, ktoré sú natoľko rezistentné, že nás nevyhnutne prežijú? Nie je práve relevantné konfrontovať súčasný spotrebiteľský diskurz produktmi a materiálmi, ktoré vydržia presne tak dlho, koľko ich potrebujeme využívať, resp. skutočne využívame?“ 

Slávnostné odovzdávanie cien súťaže Národná cena za produktový dizajn 2017 sa uskutočnilo v piatok 13. októbra 2017 o 19.00 hodine v priestoroch kreatívneho centra Nová Cvernovka v Bratislave. Počas dňa sa v Novej Cvernovke konala i medzinárodná konferencia so zahraničnými spíkrami In the Midl Design Forum, ktorej nosnou témou bol DIZAJN s pridanou hodnotou.

V kategórii Študentský dizajn uspel KOYAANISQATSI od autora Maroša Barana (UMPRUM Praha). Jeho pedagógom bola doc. Liběna Rochová. Ide o hybridný projekt, ktorý balansuje na rozmedzí performancie, fashion show a filmu. Skrátka komplexný projekt pozostávajúci z viacerých umeleckých zložiek a je možné ho vnímať na rôznych úrovniach – ako odevnú kolekciu, ako film alebo ako performanciu. 

Hlavnou zložkou projektu je odevná kolekcia postavená na syntéze východnej a západnej estetiky. Syntéza sa odohráva priamo na kusoch odevov, no taktiež na stylingu, na technológii a spôsobe spracovania. Kolekcia bola prezentovaná atypickou formou performancie v priestoroch Zrkadlového labyrintu v Kaleidoskopickom kine v Prahe. Diváci sa mohli počas performancie voľne pohybovať po priestore a zvoliť si, či chcú kolekciu vidieť priamo vnútri v Zrkadlovom labyrinte, alebo ju pozorovať v priestoroch mimo labyrintu. Pri zvolení jedného zo spôsobov „videnia“ projektu sa divákovi znemožnili iné spôsoby, a tak technicky nebolo možné vidieť „kompletnú“ performanciu. Každý z divákov videl len jej časť a kompletný obraz sa vytvoril až v momente, keď si diváci navzájom vymenili svoje dojmy a pozorovania. Celkový obraz performancie a projektu tak nabral tvar až v mysliach divákov – nemal fyzickú prítomnosť. Ten, kto videl film, nevidel labyrint, ten kto videl labyrint, nevidel performanciu, ten kto videl performanciu, nevidel film. Koncept je štúdiou ľudskej nedokonalosti vnímania a paradoxu uhlu pohľadu. Videolookbook kolekcie je taktiež založený na paradoxnej vizualite, kde sa „white cube“ svet mení na „kaleidoskopickú realitu“ v zrkadlovom labyrinte a naopak.

Výstava finalistov NCD 2017 v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu. Foto: Adam Šakový

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlásilo v poradí už 14. ročník súťaže Národná cena za dizajn, ktorý je v roku 2017 zameraný na produktový dizajn. Svoje práce mali možnosť prihlásiť profesionálni produktoví dizajnéri, študenti produktového dizajnu a súvisiacich odborných disciplín, výrobcovia, klienti a odborníci pracujúci v oblasti produktového dizajnu. O získanie ocenenia sa bolo možné uchádzať v kategóriách profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou prácami, ktoré boli vytvorené od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2016.

Medzinárodná porota, zložená z odborníkov z Českej republiky, Rakúska, Poľska, Nemecka a Slovenska bola pri hodnotení prihlásených prác nekompromisná a posudzovala všetky výrobky bez ohľadu na meno ich tvorcu alebo históriu tvorby. Z celkového počtu 176 prihlásených prác vybrala porota na výstavu finalistov 66 diel, ktoré spĺňajú podmienky jednotlivých kategórií a reprezentujú to najlepšie zo slovenského produktového dizajnu za uplynulé dva roky. 

Z prísneho výberu medzinárodnej poroty vznikla pestrá a objemná kolekcia výnimočných dizajnérskych riešení, ktoré sú jasným indikátorom konkurencieschopnosti slovenského dizajnu v medzinárodnom kontexte.  „Medzinárodná porota, zložená z odborníkov z Českej republiky, Rakúska, Poľska, Nemecka a Slovenska bola pri hodnotení prihlásených prác nekompromisná a argumentačne silná. Veľmi husté sito preosialo všetky výrobky bez ohľadu na meno ich tvorcu. Nebolo rozhodujúce, kto je autorom dizajnu, ale samotná kvalita dizajnu. Nepoznám dokonalejší spôsob prevetrania slovenskej dizajnérskej tvorby ako je hodnotenie ľuďmi z teórie i praxe so skúsenosťami zo zahraničia, ktoré je pre nás síce otvorené, no rovnako nekompromisné. Na výstave preto budete vidieť to najlepšie zo slovenského dizajnu za uplynulé dva roky. V októbri pre vás vystavíme výrobky, za ktoré sa nemusíme hanbiť doma, ani vo svete. Počet prihlásených prác v Národnej cene za dizajn – produktový dizajn 2017 bol od začiatku garanciou, že bude z čoho vyberať. To, že po prísnom výbere ostala pestrá a objemná kolekcia výnimočných dizajnérskych riešení je pre mňa indikátorom konkurencieschopnosti slovenského dizajnu,“ uviedol vedúci a kurátor Slovenského múzea dizajnu SCD Maroš Schmidt, ktorý je absolventom priemyselného dizajnu na VŠVU a dizajnérom na voľnej nohe. Taktiež sa stal jednou z tvárí komunikačnej kampane 14. ročníka súťaže NCD 2017.

Marián Lukáč, predseda odbornej poroty, pri hodnotení aktuálneho ročníka súťaže povedal: „Porota bola milo prekvapená počtom a záberom prihlásených prác. Záujem odbornej aj študentskej verejnosti by mohol v budúcnosti pravdepodobne znamenať rozšírenie resp. prekategorizovanie cien. Myslíme ‚zjemnenie‛ kategórií pridaním ďalších ako napr. šperk, móda, nábytok, dopravný dizajn, atď. Najpríjemnejšou správou boli práce z profesionálnej oblasti odzrkadľujúce schopnosti a potenciál slovenských dizajnérov a výrobcov. ‚Porotovanie‛ prebehlo hladko, bez vážnejších konfliktov i keď rozdiely medzi porotcami zo ‚západu‛ a ‚východu‛ vo vnímaní ‚dobrého dizajnu‛ boli citeľné.“ Marián Lukáč je absolvent priemyselného dizajnu na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici a na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, držiteľ Národnej ceny za priemyselný dizajn z roku 2001. Bol zakladajúcim členom grafických štúdií Komplot a Dynamo, v súčasnosti pôsobí ako hlavný dizajnér v nemeckej spoločnosti GHOST Bikes.

Diela finalistov a víťazov NCD 2017 sa budú odbornej a širokej verejnosti prezentovať až do 30. novembra 2017 na výstave v Galérii v podkroví Slovenského múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach v Bratislave. Napriek tomu, že odborná porota už rozhodla o hlavných cenách, návštevníci výstavy majú ešte možnosť vybrať svojho favorita na udelenie Ceny verejnosti. Hlasovať sa oplatí, pretože v rámci finisáže výstavy finalistov konajúcej sa 30. novembra, budú vyžrebovaní výhercovia hodnotných balíčkov kníh od vydavateľstva Slovart. K výstave NCD 2017 je vydaný katalóg vystavených prác a autori víťazných diel sú prezentovaní videoprofilmi.

Autori ocenených projektov si prevzali diplom a certifikát o používaní označenia Národná cena za dizajn 2017 pri svojich výrobkoch, ďalej dostali od Úradu priemyselného vlastníctva SR bezplatné konzultácie k problematike patentov, úžitkových vzorov a dizajnov a ďalšie ceny od sponzorov Slovart a Kanovits media.

Národná cena za dizajn je prestížna cena, ktorú už od roku 1993 organizuje Slovenské centrum dizajnu (SCD). Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a SCD. Udeľovanie Národnej ceny za dizajn je najvyššou formou ocenenia v tejto oblasti tvorivej činnosti v Slovenskej republike. Do roku 2015 bola súťaž organizovaná bienálne za všetky oblasti dizajnu, no od roku 2015 je v nepárnych rokoch cena udeľovaná za produktový dizajn, v párnych rokoch za komunikačný dizajn.

Cieľom súťaže je: podporiť profesionálnu prácu tvorcov dizajnu a výrobcov v Slovenskej republike, podporiť uplatnenie slovenských dizajnérov, výrobcov a profesionálov pracujúcich v oblasti dizajnu v medzinárodnom prostredí, špeciálne v rámci Európskej únie, motivovať výrobcov v Slovenskej republike ku kontinuálnej spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi, podporiť rozvoj teórie dizajnu a odbornej publicistiky v tejto oblasti tvorivej činnosti, v neposednom rade mapovať, dokumentovať a prezentovať vývoj dizajnu v Slovenskej republike.

*********************************************

Súťaž má 3 súťažné kategórie:

Profesionálny dizajn
V nepárnom roku súťaž hodnotí profesionálny produktový dizajn – výrobky vyrábané sériovo bez ohľadu na veľkosť série a spôsob výroby, ktorých dizajn bol vytvorený pre konkrétneho klienta a ktoré boli uvedené do praxe.

V párnom roku súťaž hodnotí profesionálny komunikačný dizajn chápaný ako výsledky, proces, nástroje, princípy a technológie tvorby určené na sprostredkovanie informácie, ktorých dizajn bol vytvorený pre konkrétneho klienta a ktoré boli uvedené do praxe.

Študentský dizajn

V nepárnom roku súťaž hodnotí študentské projekty z oblasti produktového dizajnu – modely, prototypy, návrhy výrobkov a dizajnové koncepty vytvorené na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas štúdia alebo stáže na vysokej škole s výučbou dizajnu v zahraničí.

V párnom roku súťaž hodnotí študentské projekty z oblasti komunikačného dizajnu,  ktoré vznikli na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas štúdia alebo stáže na vysokej škole s výučbou dizajnu v zahraničí.

Predmetom hodnotenia sú predovšetkým projekty vytvorené pod vedením pedagógov ako semestrálne, bakalárske, magisterské a dizertačné práce.

Dizajn s pridanou hodnotou

Organizátori chcú touto súťažnou kategóriou oceniť špeciálne dizajn, ktorého významnou vlastnosťou je sociálna alebo ekologická funkcia a ktorý podporuje myšlienky trvalej udržateľnosti a zodpovednosti dizajnérov, výrobcov a klientov.

Do tejto kategórie patria aj výsledky vlastnej iniciatívy autorov – profesionálov alebo študentov (bez objednávky klienta a bez zadania pedagógov), inovatívne dizajnové koncepty a prototypy, či výskumné projekty, ktoré vznikli mimo školského prostredia.

 

Viac informácií na webovej stránke alebo na sociálnej sieti Facebook

 

Informácie a foto poskytla: Mária Danišová, PR/publicita NCD 2017

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Adam Šakový

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky