Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Tvorba strojov na recykláciu plastov. Predstavujeme projekt Precious Plastic Slovakia

VEDA NA DOSAH

projekt Precious Plastic Slovakia

Tvorbou strojov na recykláciu plastov a zároveň pretváraním plastového odpadu na užitočné predmety sa zaoberá projekt Precious Plastic Slovakia, ktorého autorom je Bc. Martin Vasko. Patrí medzi sedem postupujúcich projektom do pred-inkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), o ktorých rozhodla odborná porota.

„Môj projekt sa nazýva Precious Plastic Slovakia a poukazuje na to, že plastový odpad, predmety, ktoré sa povaľujú okolo nás, na smetisku či v prírode sú vzácny materiál, ktorý je v niektorých prípadoch takmer plne využiteľný na výrobu nových funkčných či dizajnových predmetov,“ uvádza Bc. Martin Vasko. Cieľom projektu je hlavne zvýšiť povedomie medzi ľuďmi o plastovom znečistení a hlavne ukázať, že plastový odpad nepatrí na smetisko a dá sa plne, jednoducho a rýchlo recyklovať.

Očakávaným výsledkom projektu je tvorba strojov – drvič plastov a hydraulický lis s formou na plastové výrobky a neskôr tvorba nových recyklovaných produktov z vyčisteného a vytriedeného odpadu. „Výrobky samotné budú svedčiť o tom, ako šikovne sa dá zužitkovať plastový odpad low-costovým spôsobom, pomocou konštrukčne jednoduchým strojov. Ďalej očakávaným výsledkom je zvýšené povedomie o tomto plastovom probléme u ľudí,“ približuje tvorca projektu.

Projekt vraj môže slúžiť pre každého. Hlavne pre školy, škôlky, komunitné centrá či firmy, kde sa môžu priamo o tomto probléme vzdelávať a priamo si aj vyskúšať celý cyklus recyklácie a nielen separovania do kontajnerov.

Ako ďalej uvádza Bc. Martin Vasko, do budúcna by rád zapojil školy, kde by deti zbierali plasty a potom vďaka projektu by im bolo umožnené vyrobiť za pomoci jeho tímu napr. kvetináč zo 100 % recyklovaného plastu. „Rád by som aj neskôr ľuďom umožnil, aby si sami mohli z plastu niečo vyrobiť a dokonca si môžu aj samotné stroje postaviť doma alebo niekto v komunitnom centre, kde by si vedeli lokálne spracovávať odpad podľa potrieb a možností.“

Momentálne sa projekt nachádzam vo fáze tvorby strojov, tímu a tvorbe produktov, ktoré sa budú vyrábať. „Treba dosiahnuť, že sa stroje spojazdnia a že začne výroba produktov pre ľudí.“ Prínos pre laickú verejnosť je hlavne taký, že budú mať priamo možnosť nahliadnuť k tomu, čo sa vykonáva za žltým kontajnerom, aké procesy sú potrebné na pretvorenie odpadu na novú užitočnú vec.

Pre vedeckú verejnosť je projekt ukážka toho, že na spracovávanie plastu a tvorbu produktov netreba až toľko investície a práce a vďaka nízkej cene to je viac dostupné pre obyčajných ľudí. „Väčšinou cena strojov na recyklovanie prevyšuje cenu moderného auta. Pričom stroje z tohto projektu sa dajú zostrojiť za zlomok ceny,“ dodal Bc. Martin Vasko.

*********************************************

7. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“, konajúceho sa koncom. mája 2018, sa zúčastnilo dvanásť projektov. Postupujúce start-upy získali vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

Rozhodovala odborná komisia pod vedením predsedu komisie, riaditeľa Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM, F. Jakaba. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – V. Jakubec (Klub podnikateľských anjelov, SBA), J. Vojtko (FPT Slovakia), M. Hladký (Creative Industry Košice), riaditeľ UVT TUKE – M. Chovanec a zástupcovia UVP TECHNICOM A. Lavrin a M. Blizco.

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitný vedecký park TECHNICOM v spolupráci s partnermi súťaže Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

Startup centrum TUKE ponúka nádejným start-upom možnosť získať priestory zdarma v Startup centre. Potom je tu možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE, ale aj pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity. V neposlednom rade získajú inovátori expertnú a mentorskú podporu.

Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t. j. v štádiu nápadu), z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku.

 

Informácie poskytol: Bc. Martin Vasko

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj fotografií:

https://www.startupcentrum.tuke.sk/startupy/startupy-prehlad/7-kolo-sutaze/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky