Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Štvrtý ročník SlovakiaTech prináša víziu udržateľného sveta

VEDA NA DOSAH

Technologická konferencia a inovačno-technologický veľtrh firiem v Košiciach predstaví projekty a firmy, ktoré sa usilujú o lepšiu budúcnosť.

Banner podujatia: SlovakiaTech Forum-Expo 2022

Zdroj: SlovakiaTech 2022

SlovakiaTech, najväčšia technologická konferencia a inovačno-technologický veľtrh firiem na Slovensku, sa uskutoční 20. – 21. septembra 2022 v Kulturparku v Košiciach už po štvrtýkrát. V duchu jej tohtoročného hesla Technológia podporujúca ľudstvo, sa na jednom mieste predstavia slovenskí a zahraniční odborníci, ktorí sa venujú inováciám, priemyslu a priemyselným technológiám, energetike, doprave a logistike, životnému prostrediu a vzdelávaniu, aj prezentácii vedeckého a inovačného potenciálu slovenských technologických firiem.

Na SlovakiaTech Forum-Expo 2022 bude viac ako sto spíkrov, medzi nimi i viacerí poprední svetoví futuristi, napríklad Arash Aazami, vynálezca, mysliteľ, hudobník a podnikateľ, ktorý priblíži víziu budúcnosti založenej na spravodlivom prístupe k obnoviteľným zdrojom pre všetkých. O udržateľnej spoločnosti bude prednášať taktiež Matthew Griffin, odborník na inovácie a stratégie, ktorý s prechodom na takúto budúcnosť pomáha vládam, investorom, nadnárodným spoločnostiam a regulačným orgánom na celom svete.

Budúcnosť môže byť jedine zelená

Konferencii dominujú celkovo témy inkluzívneho udržateľného sveta, najmä problematika zelenej energetiky a vodíkovej dopravy, rozrastajúceho sa vesmírneho priemyslu, ale i meniacej sa podoby zdravotníctva, v ktorom bude zdravotníkom a pacientom na úžitok tiež umelá inteligencia.

„Vedecko-technický vývoj v súčasnosti napreduje obrovskou rýchlosťou. Denne vychádzajú desiatky správ o nových vedeckých zisteniach a vynálezoch vo všetkých vedeckých odboroch. Je prakticky nemožné sledovať ich detailne vo všetkých smeroch. Aj preto je mimoriadne dôležité, aby sa uskutočňovali podujatia ako SlovakiaTech umožňujúce stretnutia tých najpovolanejších odborníkov, ktorí sa navyše usilujú priblížiť svoju prácu a myšlienky vedecko-popularizačným štýlom, zrozumiteľným aj laikom,” hovorí Ján Kyselovič, generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré je jedným z troch hlavných partnerov SlovakiaTech Forum-Expo 2022.

Marta Pavliková, vedúca odboru propagácie vedy a techniky a odboru elektronických médií a multimédií Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) oceňuje hlavnú ideu 4. ročníka SlovakiaTech, pretavenú do sloganu Technológia podporujúca ľudstvo: „Nové technológie nás dnes doslova obklopujú, dokážeme komunikovať naprieč kontinentmi a ľudí v mnohých sektoroch hravo nahrádza umelá inteligencia. Na nové technologické výdobytky si rýchlo zvykáme a v rekordnom čase ich dokážeme aplikovať do praxe. Stali sa prirodzenou súčasťou našich životov. S tým však musí rásť aj naša zodpovednosť. To, ako nové technológie využívame, sa totiž neodrazí inde, než na našich životoch a na prosperite prostredia, ktoré nás obklopuje.“

V rámci podujatia SlovakiaTech sa skutočne otvoria i tie najaktuálnejšie otázky. Vyberáme len niektoré z jej najväčších lákadiel.

Umelá inteligencia pomôže zdravotníkom i pacientom

Martin Donoval, koordinátor výskumných projektov Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, vysvetlí, prečo sa telemedicína stane kľúčovým nástrojom v lekárstve. O tom, ako už dnes pomáhajú „ajťáci“ preťaženým lekárom v nemocniciach, bude hovoriť Tomáš Mátl, zakladateľ projektu Colours of Data, ktorý sa zameriava na pomoc spoločnostiam pri transformácii na organizácie založené na údajoch a orientované na zákazníka.

Transformácia energetiky je nevyhnutná

O transformácii energetiky a inováciách vo svetle aktuálnych udalostí na Ukrajine budú hovoriť predstavitelia Rady slovenských exportérov. Budúcnosť jadrovej energetiky v podobe malých jadrových reaktorov predstaví Pavol Štuler, generálny riaditeľ spoločnosti JAVYS, ktorá si vytýčila za cieľ venovať sa záverečnej časti jadrovej energetiky bezpečne a s dôrazom na ochranu životného prostredia.

Úspešné príbehy sú tiež na východnom Slovensku

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) priblíži príbehy úspešných investícií na východnom Slovensku. Návštevníci konferencie SlovakiaTech si budú môcť vypočuť taktiež Tomáša Brestoviča, prodekana Strojníckej fakulty Technickej univerzity (TUKE) v Košiciach, spoluautora prvého slovenského nízkotlakového vodíkového autobusu, metalhydridového kompresora a modelu hybridného vodíkového automobilu, ktoré reprezentovali Slovensko na EXPO Dubaj 2020. Filozofiu prvej slovenskej fabriky na batérie do elektromobilov InoBat priblíži jej projektový manažér Oto Pisoň.

Tušili ste, že v Košiciach vznikajú vesmírne projekty svetového významu? Predstaví ich astronóm a astrofyzik Šimon Mackovjak z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied (ÚEF SAV) v Košiciach. Analógový astronaut Miroslav Rozložník, ktorý sa od roku 2020 venuje simulovaným vesmírnym misiám, zasa priblíži hybridné voskové palivo pre vesmírne rakety, na vzniku ktorého sa podieľal.

Technológie napredujú vo všetkých smeroch života. Návštevníkov veľtrhu SlovakiaTech o tom bude môcť presvedčiť aj robotický barista z trenčianskej firmy Rossum cafe.

Časť podujatia s názvom SlovakiaTech: Business & Technology Matchmaking 2022, ktoré organizuje slovenský partner siete Enterprise Europe Network, Univerzitný vedecký park Technicom, ponúkne priestor na nadviazanie nových obchodných kontaktov a medzinárodnú spoluprácu.

Vstup na 4. ročník konferencie SlovakiaTech je bezplatný, podmienkou je iba registrácia na slovakiatech.sk.

Organizátori, patróni a hlavní partneri SlovakiaTech

Nad SlovakiaTech Forum-Expo 2022 prevzalo patronát až šesť ministerstiev, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo životného prostredia SR, ako aj Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja a Jaroslav Polaček, primátor mesta Košice.

Hlavnými partnermi sú: CVTI SR, SARIO a JAVYS.

Organizátormi sú: nezisková organizácia Slovenská investičná agentúra (SIA),  nezisková organizácia Slovenská agentúra pre podporu malých a stredných investícií, ktorá vydáva publikácie Investor´s Guide Slovakia (investorská príručka).

Odborným garantom je Juraj Miškov, prezident SlovakiaTech Forum – Expo a bývalý minister hospodárstva SR.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky