Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Špeciálne transformovateľné sedadlo do auta pre hendikepovaných

VEDA NA DOSAH

ilustrácia funkčnosti sedadla

Pracujú na špeciálnom sedadle, ktoré má zabezpečiť komfort dôchodcov a pasažierov so zdravotným postihnutím v automobile. K tomu tiež navrhujú plne funkčný výsuvný mechanizmus určený primárne do malého mestského vozidla. Vďaka spolupráci Ing. Richarda Hasu (PhD. študent) zo Strojníckej fakulty s Mgr. Art. Martinom Balážom ArtD. (pedagóg) z Fakulty architektúry STU v Bratislave bol vytvorený atraktívny a zároveň funkčný dizajn tohto sedadla.

Ako popisuje Ing. Michael Paštéka – konštruktér mechanizmu a teamleader, študujúci na Strojníckej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave stupeň PhD., celý projekt sa delí na tri základné časti: design sedadla, technika sedadla a výsuvný mechanizmus. „Toto špeciálne transformovateľné sedadlo je momentálne predmetom ďalšieho výskumu na oboch fakultách a vďaka dobrej spolupráci dosahujeme skutočne sľubné výsledky. Pod dizajnovým povrchom sedadla sa skrýva práve vyvíjané jadro z rôznych materiálov, ktoré bude slúžiť ako tlmič vibrácií medzi karosériou vozidla a pasažierom,“ hovorí konštruktér.

Tento výskum je podľa neho podložený poznatkami z ergonómie a fyziológie človeka. „Sedadlo bude skonštruované takým spôsobom, aby bolo možné jednoducho prispôsobiť jeho vlastnosti rôzne hendikepovaným ľudom, seniorom alebo aj dočasne zraneným pasažierom (športovci a pod.) Mojou úlohou v tomto projekte bolo navrhnúť výsuvný mechanizmus, pri ktorom sme si stanovili podmienku ´neviditeľnosti´. To znamená, že mechanizmus nijakým spôsobom neobmedzuje pôvodné nastavenie sedadla ani priestor v automobile. Predpoklad je, že takýto mechanizmus by mohol byť do automobilu integrovaný priamo výrobcom. Nami postavený prototyp mechanizmu dokáže vysunúť sedadlo šoféra von z malého mestského automobilu (Volkswagen UP) a tým umožní nastúpiť a vystúpiť pasažierovi v pohodlnej pozícii. Okrem toho je pevnejší než pôvodné ukotvenie sedadla,“ opisuje Ing. Michael Paštéka projekt, ktorý je momentálne v štádiu výskumu.

Pokračuje, že s týmto nápadom prišiel doc. Ing. Ľuboš Magdolen CSc., vedúci Ústavu dopravnej techniky a konštruovania na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. „Mechanizmus sedadla bol aj témou mojej diplomovej práce,“ hovorí Ing. Michael Paštéka s tým, že jeho kolegovia z univerzity, taktiež vypracovávali viacero častí ako svoje záverečné práce. „Keďže nás tento projekt nadchol a rovnako je oň prejavený záujem okolia, tak sa na ňom naďalej aktívne pracuje a do výskumu zapájame ďalších študentov. Okrem hodnotného výstupu slúži aj ako pedagogická pomôcka, ktorá prenáša nápady do praxe.“

ilustračné foto sedadiel

V čom je vlastne tento projekt inovatívny? Ako vysvetľuje Ing. Michael Paštéka, vďaka talentu a blízkej spolupráci s Fakultou architektúry sa im podarilo dotvoriť veľmi pekný dizajn, ktorý elegantne adoptuje technické riešenia slúžiace práve na získanie transformovateľných funkcií sedadla. „Tieto funkcie, ktoré zatiaľ nebudem bližšie špecifikovať, sú inováciou v oblasti komfortného sedenia pre seniorov a imobilných pasažierov. Pri konštrukcii mechanizmu sú takisto rôzne inovatívne prvky, ktoré robia konštrukciu veľmi bezpečnú a aj cenovo výhodnú.“

Projekt má slúžiť najmä seniorom, osobám so zníženou pohyblivosťou a ich rodinným príslušníkom. Teamleader hovorí, že práve vďaka zachovaniu funkcií bežného, respektíve nadštandardného sedadla je použiteľné pre všetkých. „Má teda logicky pomôcť tejto časti obyvateľstva so zjednodušením mobility. Prioritne je navrhnutý do malého mestského vozidla, ale je pomerne jednoducho prispôsobiteľný aj do iného typu automobilu. Výrobcovia vozidiel by teda mohli ponúkať takéto sedadlo s mechanizmom aj vo ´väčších´ modeloch.“

Ing. Michael Paštéka ešte pripomína, že na vývoji sedadla sa stále aktívne pracuje a jeho tvorcovia očakávajú, že dosiahnu dobré výsledky v oblasti redukcie únavy, nevoľnosti aj bolestí, teda celkového diskomfortu pasažierov. „Tak isto sa pracuje na dizajne a výbere rôznych moderných materiálov, ktoré prispejú k dobrej, trvácnej funkčnosti a v neposlednom rade aj atraktívnemu vzhľadu. V časti mechanizmu sedadla sa plánujeme ďalej venovať konštrukcii vhodnej do sériovej výroby.“

zľava: Michael Paštéka; Júlia Francová; Martin Baláž

 

Tento inovatívny projekt bol predstavený v rámci 4. ročníka networkingo­vého podujatia TECH INNO DAY, ktoré sa konalo začiatkom apríla 2017 na Fakulte informatiky a informačných technológií v Mlynskej doline, Bratislava.

TECH INNO DAY organizoval opäť Univerzitný technologický inkubátor STU v Bratislave, ktorý patrí medzi prvé univerzitné inkubátory na Slovensku. Počas 11 rokov svojej existencie podporil rozbeh už viac ako 50 inovatívnych firiem. 

„Podujatie TECH INNO DAY vzniklo pre to, aby sme zvýšili povedomie o zaujímavých projektoch študentov a technologických start-upov. Zároveň ponúka priestor na networking a získanie zaujímavých kontaktov pre firmy aj študentov,“ hovorí Lenka Bednárová, vedúca Univerzitného technologického inkubátora STU v Bratislave.

ZOZNAM VŠETKÝCH VYSTAVOVATEĽOV – originálnych študentských projektov z STU a inovatívnych firiem

Informácie a foto poskytol: Ing. Michael Paštéka – konštruktér mechanizmu a teamleader zo Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky