Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti architektúry a stavebníctva, zúčastnite sa súťaže MultiComfort House Students Contest 2018

VEDA NA DOSAH

súťaž MultiComfort House Students Contest 2018

Pokiaľ sa zaujímate o energetickú úsporu, udržateľnosť, tepelnú či akustickú pohodu a multikomfortné stavby, je tu pre vás súťaž ISOVER Mutli-Comfort House Students Contest, pripravená v spolupráci s oddelením architektúry mesta Dubaj. Je určená študentom architektúry a stavebných odborov vysokých škôl a univerzít Slovenskej republiky, pričom ide už o 14. ročník. Cieľom súťaže je integrovať tvorivý prístup študentov ku konceptu energeticky úsporných stavieb na úrovni pasívneho domu, stimulovať študentov, aby premýšľali o tepelnej i akustickej pohode a dozvedeli sa o osvedčených moderných riešeniach, ktoré ponúka ISOVER.

Súťaž ISOVER Multi-Comfort House Students Contest má dve fázy. Prvá fáza súťaže je národná. V tejto fáze súťaže sú porotou hodnotené všetky zaslané súťažné návrhy spĺňajúce súťažné kritéria. Projekty umiestnené na prvých troch miestach získajú finančné ohodnotenie a zároveň možnosť prezentácie v medzinárodnom kole súťaže. Súťaž je otvorená pre všetkých študentov (skupiny študentov) bakalárskeho, inžinierskeho či magisterského štúdia v študijných odboroch so zameraním na architektúru a pozemné staviteľstvo (alebo študijných odboroch príbuzného zamerania) na vysokých školách a univerzitách v Slovenskej republike. Všetci účastníci musia mať po dobu trvania súťaže štatút študenta. Účastníkmi môžu byť jednotlivci alebo tímy v počte max. 3 osoby. Účastník (jednotlivec, alebo tím) súťaží len s jedným projektom. 

Každý účastník sa môže národného kola zúčastniť len v jednej krajine. V roku 2018 sa budú národné kola organizovať v týchto krajinách: Bielorusko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Egypt, Jordánsko, Južná Afrika, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Libanon, Lotyšsko, Mexiko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Spojené Arabské Emiráty, Španielsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británie a Ukrajina. Tento zoznam môže byť ešte upravený.

Registrácia a oficiálna komunikácia týkajúca sa národných kôl prebieha on-line. Registráciu musí každý účastník spraviť individuálne. Neregistrovaní účastníci a účastníci, ktorí poskytli neúplné alebo nepravdivé údaje, budú zo súťaže vylúčení. Uzávierka registrácie pre Slovensko je 31. marec 2018. Termín odovzdania zadania je 10. apríl 2018.

Víťazné tímy z národných kôl a jeden víťazný tím on-line súťaže (pre študentov z krajín, kde nepôsobia lokálne organizácie Saint-Gobain) sa zúčastnia medzinárodného kola. V rámci neho budú ocenené najlepšie projekty podľa kritérií konceptu Saint-Gobain MultiComfort a mesta Dubaj, ktoré zohľadnia klimatické podmienky a regionálny kontext. 

Druhá fáza súťaže je teda medzinárodná. Autori troch najlepších projektov z národného kola spolu so svojimi vyučujúcimi sa zúčastnia medzinárodného finále. To sa uskutočňuje formou gala večera. Jednotlivé projekty sú vystavené k nahliadnutiu a diskusii. Každý účastník medzinárodného kola má príležitosť v krátkej 5-minútovej prezentácii priblížiť hlavnú ideu svojho návrhu. Študenti, ktorí sa medzinárodného finále nemôžu zúčastniť, môžu prezentácie svojich kolegov sledovať v priamom prenose cez internet. Medzinárodné kolo sa bude konať v máji 2018, zúčastnia sa ho všetky víťazné tímy z národných kôl a on-line kola.

Medzinárodné kolo súťaže prebehne v meste Dubaj od 12. 5. do 15. 5. 2018. Do medzinárodného kola bude pozvaných maximálne 60 tímov. Z národných kôl tak bude pozvaných maximálne 59 víťazných tímov. Max. počet študentov v tíme, ktorý sa zúčastnia medzinárodného kola, sú 2. Všetky prezentácie budú vysielané naživo.

Po prezentáciách bude nasledovať porada poroty a slávnostné odovzdanie cien víťazom. Víťazov troch cien medzinárodného kola určí medzinárodná porota. Porota môže navyše udeliť špeciálne ceny účastníkom, ktorí prišli s netradičnými nápadmi.

ilustračné foto /urbanizmus/

„Svet sa stále viac urbanizuje, mesta sa neustále rozrastajú a hustota ich osídlenia stúpa. Je potrebné reagovať na zvyšujúcu sa spotrebu energie a emisií CO2. Stavebný sektor sa na celkovej spotrebe energie a emisiách CO2 vo svete podieľa 40 %, čo vyžaduje nové prístupy k navrhovaniu nových stavebných projektov a renovácii. Značná časť bytového fondu v Európe je staršia ako 50 rokov, pričom veľké množstvo budov je starších ako 100 rokov. Viac ako 40 % našich obytných budov bolo postavených pred rokom 1960, keď boli stavebné predpisy pre úsporu energií ešte veľmi nízke. Trvalo udržateľný rozvoj miest je dnes kľúčovou otázkou na celom svete,“ uvádzajú organizátori.

S populáciou, ktorá sa za posledných 70 rokov zvýšila 100 krát a mestskou štruktúrou, ktorá sa v rovnakom čase zväčšila 400 krát, je vraj Dubaj jedným z priekopníckych miest, pokiaľ ide o udržateľnosť. Úlohou 14. ročníka medzinárodnej študentskej súťaže o najlepší multi-komfortný dom spoločnosti ISOVER, v spolupráci s mestom Dubaj a Dubai Properties Group, je navrhnutie vízie živého transkultúrneho komunitného rozvoja v mestskej časti Cultural Vilage.

Účastníci majú navrhnúť udržateľnú architektúru začlenenú do mestského priestoru pri rešpektovaní kritérií spoločnosti Saint-Gobain pre Multi-komfortnú výstavbu, s ohľadom na klimatické podmienky a regionálny kontext mesta Dubaj. Návrh by mal byť trvalo udržateľný, inovatívny (originálny a kreatívny), ktorý by mesto posunul ďalej.

Okrem konštrukcie je potrebné zvážiť sociálne a ekonomické aspekty a navrhnúť riešenie, ktoré by danej lokalite dalo nový impulz. „Architektonické poňatie musí byť v súlade s okolím danej lokality. Navrhnuté budú riešenia mestského priestoru najbližšieho okolia,“ pripomínajú organizátori.

Prvý ročník súťaže sa konal v roku 2005 a zúčastnili sa ho študenti piatich krajín – Bulharska, Chorvátska, Macedónska, Rumunska a Srbska. Zadaním bolo navrhnutie horského hotela v pasívnom štandarde. Od roku 2006 sa súťaže každoročne zúčastňujú aj študenti slovenských vysokých škôl. Z roka na rok sa zapája stále viac a viac študentov, univerzít a krajín. Napríklad 10. ročníka sa zúčastnilo 58 tímov z 22 krajín Európy a Ázie. Možnosť porovnať svoju prácu, stretávať sa a diskutovať so zahraničnými kolegami sú dôvody, prečo je súťaž tak populárna medzi študentmi a profesormi.

V minulom roku súťaž začala symbolicky – v tzv. „Teachers Day“ v Dubaji. Od 12. do 14. septembra 2017 sa ho zúčastnilo 14 zástupcov univerzít z 12 krajín. Účastníci si mali možnosť prezrieť priamo na mieste oblasť nachádzajúcu sa v jednej z mestských častí, pre ktorú mali študenti vytvoriť návrh pre moderný, dynamický a komunitný rozvoj.

Odborníci z oddelenia Planning & Urban Design mesta Dubaj sa v rámci Teachers Day podelili o cenné informácie súvisiace s danou lokalitou a dôležité poznatky týkajúce sa kultúrneho dedičstva v aktuálnom kontexte daného miesta.

Všetko o súťaži, jej histórii, predchádzajúcich ročníkoch, ako aj informácie o tom aktuálnom nájdete na webovej stránke ISOVER

 

Zdroj informácií: ISOVER.SK

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky