Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

S aplikáciou MamDron sa bezpečný let plánuje ľahšie

Galina Lišháková

Či lietate s dronom pracovne, alebo zo záľuby, s novou aplikáciou si to môžete užiť podľa slovenských aj európskych nariadení.

Banner k aplikácii MamDron_Vľavo je dron, v pravo pohľad na aplikáciu cez obrazovku mobilu. Zdroj: OZ MamDron

Zdroj: OZ Mám Dron

Laická verejnosť môže dron vnímať ako hračku, s týmto zariadením sa však vo vzduchu stávate účastníkom letovej prevádzky a musíte dodržiavať pravidlá, ktoré stanovuje Dopravný úrad v rozhodnutí 2/2019.

Medzičasom, konkrétne 31. decembra 2020 nadobudli platnosť podmienky používania vzdušného priestoru pre všetky členské štáty Európskej únie (EÚ), ktoré zostavila Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA). Jednotlivé členské štáty EÚ ich budú postupne zjednocovať s pravidlami, ktoré u nich platia doposiaľ, jednou zo zásadných zmien bude registrácia prevádzkovateľov a pilotov dronov.

Slovensko zjednotenie týchto pravidiel zatiaľ pre pandémiu nestihlo, ale s veľkou pravdepodobnosťou sa tak stane už v budúcom roku.

Už teraz však poskytuje užívateľom dronov orientáciu podľa slovenskej aj európskej legislatívy aplikácia MamDron (pozri nasledujúci link: aplikácia MamDron). Môže si ju stiahnuť ktokoľvek a je zadarmo pre iOS aj Android zariadenia.

Ďalšie jej výhody približuje v rozhovore Václav Michalčík, člen Občianskeho združenia Mám Dron (pozri link: MamDron.sk), ktoré chce aj prostredníctvom tejto aplikácie zvyšovať povedomie o zodpovednom využívaní vzdušného priestoru ako profesionálnych, tak aj hobby používateľov dronov.

Dron letiaci nad poľom repky olejnej. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračné foto. Zdroj: iStockphoto.com

Povedzme, že som si kúpila dron, s ktorým chcem natáčať videá z prírody. Naštudovala som si pravidlá prevádzky bezpilotných prostriedkov definovaných v rozhodnutí 2/2019 Dopravného úradu a mienim ich dodržiavať. Stiahla som si aplikáciu MamDron. Ako mi môže pomôcť pri plánovaní letu?

Vyberiete si oblasť, kde chcete s dronom lietať. V Aplikácii MamDron si zadáte parametre zóny, akými sú napríklad tvar a rozsah letovej zóny, a dĺžku letu. Pokiaľ nechcete let uskutočniť v aktuálnom čase, ale v inom termíne, zadáte do aplikácie príslušný dátum a čas. Aplikácia MamDron v priebehu niekoľkých sekúnd vyhodnotí, či vami definovaná zóna nie je v konflikte s niektorou zónou alebo niektorými zónami s obmedzenou prevádzkou pre drony. Môže to byť napríklad oblasť CTR/ATZ letísk (zóny vzdušného priestoru v okolí letiska, pozri link – pozn. red.), oblasti v blízkosti vedenia vysokého napätia, diaľnic a rýchlostných ciest či chránených prírodných oblastí. V prípade, že sa vaša zóna prekrýva s bezletovými zónami, aplikácia vám ukáže s ktorými. Podľa toho môžete upraviť miesto alebo parametre letu. Pokiaľ už aplikácia nezistí žiaden konflikt, môžete let uskutočniť.

Je aj taká možnosť, že mi aplikácia sama nájde v čase plánovaného letu inú trasu, na ktorej nebudú hroziť spomínané konflikty?

Sama zmenu nenavrhne, ale podľa mapy, v ktorej sú graficky znázornené „no-drone zóny“, si môžete jednoducho požadovanú zónu letu upraviť. Po vyžiadaní letovej zóny vám taktiež aplikácia vypíše konkrétne bezletové zóny, ktoré sa prekrývajú s tou vašou. Podľa nich si môžete ľahko upraviť zónu, v ktorej budete lietať.

Čo mi ešte aplikácia zjednoduší?

Okrem výpočtu konfliktov zón s obmedzením prevádzky bezpilotných lietadiel, ktoré definuje súčasná legislatíva, a to slovenská aj európska, obsahuje aj zóny s vyššou mierou rizika, ktoré definovali spolupracujúce samosprávy. Sú to napríklad škôlky, školy, ihriská či parky. V OZ Mám Dron sa snažíme postupne oslovovať ďalšie samosprávy, a vytvoriť tak ešte komplexnejšiu mapu pre používateľov dronov. Aplikácia taktiež zobrazí aktuálne počasie v čase a mieste vášho letu a zóny iných používateľov aplikácie, pokiaľ sa prekrývajú s tou vašou.

Aké najzásadnejšie zmeny prinesie začlenenie európskej legislatívy do pravidiel letovej prevádzky pre majiteľov dronov?

Najhlavnejšou zmenou bude systém registrácie pilotov dronov, ktorý umožní slovenským pilotom prevádzkovať ich drony aj v iných štátoch EÚ, čo momentálne nie je legálne možné. Dotkne sa to najmä profesionálnych pilotov dronov, ktorí tak môžu svoje komerčné aktivity rozšíriť aj mimo územia Slovenska, ale aj hobby dronistov, ktorí si tak budú môcť napríklad natáčať videá z dovolenky v iných štátoch EÚ.

OZ Mám Dron si dalo za cieľ používateľov dronov združovať, ale aj ich vzdelávať o tom, ako s dronmi lietať zodpovedne. Na základe čoho vznikla táto potreba?

Trend prudkého vývoja UAV technológií (skratka UAV označuje prevádzkovateľa akéhokoľvek lietadla spôsobilého lietať bez pilota, čiže aj dronu – pozn. red.) a stúpajúca krivka ich predaja i reálneho používania v rôznych oblastiach zvyšujú, prirodzene, aj potrebu riešenia bezpečnosti vzdušného priestoru. Profesionálni piloti UAV ovládajú pravidlá, ktoré platia pre účastníkov letovej prevádzky, avšak mnohí hobby piloti dronov ich poznajú len okrajovo. Jedným z našich cieľov je poskytnúť všetkým pilotom dronov na Slovensku technologický nástroj, ktorý ponúka dôležité letové dáta v prívetivej forme mobilnej aplikácie. Veríme, že sa tým zvýši jednak vedomostná úroveň pilotov dronov, ako aj miera zodpovednosti pri používaní UAV. O tom, že s touto ideou sa nestotožňujeme len my, svedčí aj narastajúci počet partnerov a členov nášho združenia.

 

Základné pravidlá pre majiteľov dronu na Slovensku. Zdroj: Dopravný úrad

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky