Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

RoboCup 2018. Tanec robotov alebo robot záchranár?

VEDA NA DOSAH

RoboCup 2018

23. ročník celoslovenskej súťaže RoboCup opäť ponúkol žiakom zo základných, ako aj stredných škôl možnosť preveriť si svoje zručnosti v stavbe a programovaní robotov. Súťaž RoboCup rozvíja záujmovú činnosť, tvorivosť a zručnosti detí a mládeže v oblasti konštrukcie a programovania automatizovaných a kybernetických systémov, ako aj riadenia technologických procesov.

Tohtoročná súťaž pozostávala z kategórií Konštrukcia; Robotická ruka a RoboCup Junior.

V kategórii Konštrukcia mali súťažné družstva za úlohu zhotoviť model z vlastnej stavebnice. Zhotovený robot mal za cieľ preniesť kocku, pričom v type použitej stavebnice či materiálu nemali súťažiaci nijaké obmedzenia. V tejto kategórii súťažilo spolu 18 družstiev.

Kategória Robotická ruka priniesla úlohu, kde robot musel preniesť teleso z bodu A do bodu B ato v čo najkratšom čase.

víťazi jednej z kategórií RoboCup 2018

Fotogaléria súťaže RoboCup 2018

Posledná kategória RoboCup Junior mala vlastné podkategórie. V podkategórii Soccer – Futbal robotov – Soccer Lightweight hrali roboty futbal s elektrickou loptou, súťažili 4 futbalové tímy. V kategórii Soccer Open súťažilo 6 družstiev. V podkategórii Rescue – Záchranár boli ďalšie dve samostatné súťaže – Primary a Secondary. V Rescue Line Primary (do 14 rokov) súťžilo 8 tímov a v Rescue Line Secondary (14 a viac rokov) 6 tímov. V tejto kategórii Rescue bola ešte Rescue Maze, kde sa zúčastnili iba 3 tímy, vzhľadom na to, že táto kategória je náročnejšia – podstatou sa približuje k reálnym situáciám. Body – obete, ktoré treba hľadať, majú teplotné rozlíšenie, takže roboty museli mať termočidlá, pomocou ktorých sa orientovali v labyrinte. Zaujímavá súťaž bola Cospace, kde labyrint – bludisko je virtuálne a softvérové roboty súťažia v hľadaní stanovených pozícií. Nielen vizuálne zaujímavou je aj podkategória Dance, kde roboti tancujú spolu so žiakmi a predvádzajú rôzne tanečné exhibície.

Aktuálny 23. ročník RoboCup-u sa konal na prelome februára a marca v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Súťaže sa zúčastnilo 120 žiakov zo Slovenska, ako aj súťažné tímy z Mariboru a Kranju zo Slovinska.

 

Informácie poskytla: Ing. Eva Kalužáková, manažér publicity projektu IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie

Foto: Priebeh súťaže a odovzdávanie ocenení 

Kompletné bodové hodnotenie a výsledkové listiny

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky