Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prvé dámy slovenskej architektúry

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto / foto z DAAD.sk

Šiestim architektkám: Márii Krukovskej, Štefánii Krumlovej, Milici Marcinkovej, Viere Meckovej, Oľge Ondreičkovej a Lýdii Titlovej, ktoré medzi prvými pôsobili na slovenskej architektonickej scéne, je venovaná výstava EGO Prvé dámy slovenskej architektúry. Práve ňou sa tento rok odštartuje známy festival Dni architektúry a dizajnu Bratislava (DAAD).

Ing. Arch. Tatiana Kollarová potvrdila, že výstavu Prvé dámy slovenskej architektúry si záujemcovia môžu vychutnať ešte pred slávnostným otvorením celého festivalu. Výstava kladie dôraz rovnako na osobnosť prvých architektiek, ako aj ich dielo. Výnimočné architektky a ich pôsobivé diela priblížia verejnosti veľkoplošné snímky známej fotografky Olji Triaška Stefanovičovej. Historický materiál, dobové fotografie a výkresová dokumentácia, zase ilustrujú obdobie, keď sa tieto dámy nachádzali na vrchole tvorivej dráhy. Kurátorkou výstavy je Henrieta Moravčíková, za výtvarné riešenie sú zodpovední Laura Pastoreková a Martin Zaiček.

Ako sa uvádza na oficiálnej stránke DAAD, prvá generácia slovenských architektiek prišla na scénu v polovici 20. storočia, v roku 1950, keď štúdium architektúry ukončili prví absolventi slovenskej školy architektúry, medzi ktorými boli aj štyri ženy. V architektonickej profesii sa začali emancipovať na prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov minulého storočia, v období, keď na Slovensku prebiehalo niekoľko významných spoločenských procesov. Išlo jednak o mierne oneskorenú modernizáciu a industrializáciu, emancipáciu československej politickej scény vo vzťahu k sovietskej moci, ale aj o zavŕšenie národnej emancipácie Slovákov. Všetky spomínané procesy sa pritom premietli aj do zvýšenej stavebnej produkcie. Rozmach výstavby si vynútil rozširovanie štátnych projektových ústavov a ich postupnú špecializáciu.

Mária Krukovská Milica Marcinková

Práve zvýšená objednávka v oblasti stavebníctva otvorila možnosti na uplatnenie sa v projekcii aj začínajúcim architektkám. Architektky začínali svoju kariéru v socialistickej projekcii v čisto mužských kolektívoch. Ich komplikovanú situáciu výstižne charakterizoval architekt Imrich Ehrenberger ako dilemu medzi „mužskosťou“ úloh a „ženskosťou“ možností i podmienok, formulovaných a vytváraných prevažne mužmi. „Ešte zložitejšia bola situácia architektiek na stavbe, kde žena musela dokazovať, že obstojí v konkurencii s mužmi. Očakávalo sa totiž, že architektky môžu nanajvýš prispieť v oblasti estetiky či typológie, ale rozhodne nie technologickou či konštrukčnou inováciou,“ píše sa na webovej stránke DAAD.

Napriek tomu sa niektorým architektkám podarilo presadiť ako vedúcim projekčných skupín, navrhnúť a realizovať významné verejné budovy a za svoje diela získať aj najvyššie profesionálne ocenenia. Výstava usporiadaná v rámci festivalu DAAD si kladie za cieľ prostredníctvom reflexie osobností a diela šestice vybraných architektiek aspoň načrtnúť obraz o pôsobení žien v slovenskej architektúre minulého storočia. Uvedie ju panelová diskusia, v ktorej prvé dámy slovenskej architektúry predstavia svoje autorské koncepcie, okolnosti svojej práce, spomenú tvorivé vrcholy aj úskalia, profesionálny aj ľudský rozmer svojho pôsobenia na slovenskej architektonickej scéne.

Štefánia Krumlová Oľga Ondreičková

 

DAAD je každoročný festival oslavujúci architektúru, dizajn a umenie, tvorivé bohatstvo, sociálne dôsledky a silu na zmenu. Ako uvádzajú organizátori, zámerom festivalu je vytvoriť formát pre posilnenie pozitívneho vnímania architektúry a dizajnu na Slovensku. Festival v prezentáciách, prednáškach, výstavách, seminároch, workshopoch a diskusiách rieši kľúčové otázky z hľadiska architektúry a dizajnu.Veľké mená tvorcov na tomto poli a ich inšpiratívne myslenie razí cestu vpred a ich predstavenia a prezentácie napádajú všetky predsudky na poli myslenia.

Cieľom DAAD je sprostredkovať zážitok s architektúrou a dizajnom, priblížiť ich smerovanie. Tiež predstaviť odbornej i laickej verejnosti architektúru, dizajn a tvorbu životného prostredia pútavou formou prostredníctvom rôznych akcií, prezentácii a zaujímavých podujatí, rovnako tak stretnúť významné osobnosti svetovej architektúry a dizajnu či vyvolať diskusiu o architektúre a dizajne. V neposlednom rade sa organizátori festivalu snažia propagovať architektúru, konfrontovať ju so svetovou, napomáhať k všeobecnému zvyšovaniu kultúrneho povedomia verejnosti, zoznamovať verejnosť s víziami budúceho vývoja v architektúre a dizajne.

Viera Mecková Lýdia Titlová

Organizátori sú presvedčení, že tento festival sa stáva, podobne ako v mnohých európskych metropolách (Viedni, Prahe, Budapešti či Londýne), verejným každoročným sviatkom modernej a súčasnej slovenskej a svetovej architektúry v Bratislave a Slovenskej republike. K účasti sa môže prihlásiť každý, kto sa rozhodne usporiadať zaujímavé podujatie súvisiace s architektúrou, dizajnom, umením, vzdelávaním v termíne konania DAAD a zároveň bude súhlasiť s podmienkami organizátora.

Koncept celého festivalu je postavený na týchto podujatiach: hlavné podujatia – prednášky, prezentácie, diskusie, výstavy a dizajn eventy s významnými zahraničnými a slovenskými architektmi a dizajnérmi, ktoré sa konajú na vybraných miestach mesta Bratislava. Sprievodné podujatia, ktoré pútavou formou obohacujú hlavný program. Ide o podujatia ako workshopy, výstavy architektov a dizajnérov, prehliadka a predaj tvorby mladých dizajnérov, personifikácie verejného priestoru, fashion prehliadka, tvorivá dielňa detí, prezentácia mladej hudobnej slovenskej scény, prezentácie tvorby študentov architektúry a dizajnu.

Tohoročný, ôsmy ročník festivalu DAAD 2017 sa koná pod záštitou Ministra kultúry SR, primátora mesta Bratislava a starostu Starého mesta Bratislava, v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Spolkom architektov Slovenska, Slovenským centrom dizajnu a školami akoVysoká škola výtvarných umení v Bratislave a Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Termín festivalu je 30. 04. – 04. 06. 2017 (otvorenie výstavy 29. 04. 2017).

Viac informácií na webovej stránke DAAD

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto: http://www.daad.sk/ego.htm (foto architektiek: Olja Triaška Stefanovič)

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky