VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Webinár CVTI SR: Ako plávať v mori medicínskych informácií

VEDA NA DOSAH

Nezmeškajte druhý diel webináru, v ktorom sa dozviete, ako pracovať s elektronickými zdrojmi.

Koncept sociálnej siete, technológií. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok, Zdroj: iStockphoto.com

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvorilo sériu webinárov, ktoré sa zameriavajú na prácu s elektronickými informačnými zdrojmi z rôznych vedeckých oblastí.

Druhá časť zo série sa uskutoční vo štvrtok 4. marca 2021 o 10.00. Autori sa v nej budú venovať vyhľadávaniu informácií z oblasti prírodných vied a medicíny. 

Kristína Muráňová z odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR opäť pripomína, že databázy EIZ sú podstatným zdrojom aktuálnych, relevantných a dôveryhodných informácií. Využívajú ich nielen vedeckí pracovníci, ale záujem o spoľahlivé informácie na jednom mieste má aj široká verejnosť. 

Na webinári sa vďaka praktickým ukážkam účastníci naučia špecifiká, nástroje a funkcie vybraných databáz, ktoré sú určené pre informácie z prírodných vied a medicíny. 

Zdroj: Tlačová správa CVTI SR

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.