Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Virtuálna realita bez hraníc 2016

VEDA NA DOSAH

VRBH 2016

V sobotu, 17. septembra 2016 sa v priestoroch Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave uskutočnil už siedmy ročník konferencie určenej pre mladých vedcov s názvom Virtuálna realita bez hraníc.

Na tohtoročnom podujatí sa stretlo približne 80 účastníkov, ktorí sa rozhodli zúčastniť sa na nej prostredníctvom zaslania súťažného príspevku na jednu zo stanovených tém. Minikonferencia je totiž určená všetkým deťom a tínedžerom, ktorí radi rozmýšľajú, vymýšľajú a počúvajú, čo vymysleli iní – ich príspevky mohli byť napísané po slovensky, česky, alebo v angličtine. Kto nestihol zaslať svoj príspevok, mohol sa slávnostného vyhodnotenia a tvorivých dielní zúčastniť práve 17.septembra 2016 či už sám, alebo v sprievode kamarátov, spolužiakov, členov záujmového krúžku či s pedagógom.

Čo účastníkov zaujímalo najviac?

Podľa organizátorov – Ivany Varhaníkovej a Stanislava Griguša, sa kaźdému účastníkovi páčilo niečo iné. Niektorí sa nadchli predstavou, že aj u nich v meste by mohli fungovať Žlté bicykle na zapožičiavanie, iným sa zasa páčila prednáška od Leaf Awards, ktorá bola robená formou moderovanej diskusie medzi dvomi víťazmi z predchádzajúcich ročníkov – Dominiky (www.deti-detom.sk) a Ondreja (www.pinfhry.sk), a keďže takmer všetci radi hrajú počítačové hry, tak s veľkým záujmom sledovali aj prednášku Martina Ilčíka z Technickej Univerzity vo Viedni, ktorý vysvetľoval podrobnosti o procedurálnom modelovaní budov.

Čo sa týka workshopov, väčšina detí si zaumienila, že ich prejdú všetky, aby nič nevynechali. Tradične najviac rezonovali nové technológie, s ktorými sa väčšina z nich ešte nestretla – Oculus Rift a Boffin (elektronické stavebnice) a potom „oddychovky“ ako kreslenie Disney postavičiek a Ihrysko so spoločenskými hrami. Nemálo priaznivcov si ale našiel aj šachový workshop v podaní Vierky Haraštovej alebo háčkovacia dielňa Janemi. Na záver večera sa do Literárnej tímovej superšifry zapojilo spolu 12 tímov, čo by mohlo svedčiť tiež o tom, že ich to bavilo.

VRBH 2016

 

Aké príspevky zaujali porotu? 

Príspevky, ktoré najviac potešili porotu sa dostali aj do tohtoročného zborníka. Deti zaujali najmä tým, že si zadanú tému naštudovali, alebo sa nebáli ísť spýtať sa rodičov, starých rodičov, či dokonca učiteľov, ak im nejaký pojem nebol úplne jasný. Ďalej zabodovali práce, ktoré mali v sebe nejaký originálny nápad, boli vtipné a ucelené. 

Pripravuje sa konferencia Virtuálna realita bez hraníc aj na budúci rok?

Podľa slov Ivany Varhaníkovej a Stanislava Griguša to, bohužiaľ, v tejto chvíli vyzerá tak, že aktivity spojené s konferenciou Virtuálna realita bez hraníc nebudú ďalej pokračovať – a to predovšetkým pre akútny nedostatok ďalších organizátorov.

 

Prehľad víťazov súťažných príspevkov Virtuálnej reality bez hraníc 2016

 

Viac o priebehu konferencie alebo na FACEBOOK-u 

 

Spracovala: Barbora Hrvolová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: www.vrbh.sk

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky