Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

SuperAdmin

VEDA NA DOSAH

Marek Gogoľ

Sféra developmentu je v dnešnej dobe rozšírená od aplikácií cez nehnuteľnosti až po projekty masívnych rozmerov, ktoré klient požaduje. „Informatika nám všetkým otvára cesty k nepoznanému, len ju musíme správne využiť,“ tvrdí mladý nadšenec informatiky Marek Gogoľ, ktorého práca sa umiestnila na prvom mieste na súťaži Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) 2017, v kategórii Informatika.

„Už v rannom veku som bol technicky zameraný, v škôlke som rozoberal malé autíčka, prerábal ich, navrhoval svoje jednoduché obvody, vlastné hračky a podobne. Neskôr, keď som sa už samostatne nedokázal v elektrotechnike rozvíjať, som pomaly presedlal na počítač,“ spomína Marek. V súčasnosti sa IT produkty nachádzajú vo všetkých kategóriách priemyslu, sú všade okolo nás, využívame ich v každodennom živote. „Najviac ma fascinuje radosť klienta, ktorý dostane produkt, ktorý mu každodenne uľahčí prácu, urýchli procesy vo firme. Alebo ohlasy tisícok ľudí, ktorí používajú a chvália si vašu aplikáciu,“ vysvetľuje pár dôvodov, prečo ho baví práca v oblasti IT.

Medzi hlavný cieľ Marekovej práce patrí urýchlenie developmentu pri tvorbe mobilných, webových a všetkých backendovo databázových aplikácii. „Po rokoch praxe som si pri jednom väčšom projekte uvedomil, že nebude múdre tento projekt naprogramovať stereotypne a prácne na mieru, ale bude inteligentnejšie vyvinúť proces, s ktorým dosiahnem veľké množstvo práce za extrémne rýchly čas. Veľké projekty sa programujú niekedy aj mesiace, tak som vytvoril nástroj, s ktorým vieme všetky tieto procesy zjednodušiť. Volá sa SuperAdmin, po novom CrudAdmin.“

Pri programovaní webových stránok, systémov proces pozostáva z troch časti. Ako prvý je potrebný návrh dizajnéra, následne prevedenie dizajnu do jazyka prehliadača, ktorý dokáže návrh zobraziť používateľovi v prehliadači. Ďalší potrebný krok je či tejto stránke alebo systému zabudovať „rozum“. Rozumie sa pod tým, že stránka musí byť prepojená s databázou, musí vedieť ukladať dáta, musí s nimi vedieť pracovať a v neposlednom rade musí obsahovať požívateľské rozhranie (CMS) pre správu obsahu stránky, či informačného systému, ak sa jedna o systém pre firmy. „Tento posledný krok, ktorý pri developmente projektov zaberal najväčšie množstvo času, som zjednodušil na maximum. Systém za programátora plne automatizuje všetky potrebné kroky ako návrh databázy, používateľského rozhrania pre administráciu, všetky formuláre a správu obsahu týchto aplikácií. V skratke – vo väčšej miere plne automatizuje prácu za programátora,“ objasňuje využitie systému SuperAdmin v praxi.

Marek GogoľSuperAdmin bol vytvorený pri tvorbe rozsiahlejšieho projektu, ktorý potreboval veľký a stabilný základ, neskôr sa začal vyvíjať ako samostatný projekt a momentálne na tomto systéme stoja desiatky projektov. „Aktuálne dokáže obslúžiť veľké množstvo IT projektov bez zásahu do jadra systému. Určite vidím veľkú cestu v jeho vylepšovaní, ako napríklad pridávanie nových inteligentných funkcií, ktoré pomôžu programátorom ešte viac, alebo vylepšením dizajnu používateľského rozhrania systému, v ktorom pracujú koncoví zamestnanci alebo správcovia dodaných IT produktov.“ Cesta a vývoj systému sa podľa Mareka určite tak skoro neskončí. Množstvo nových vecí, ktoré bude v najbližších rokoch nadobúdať, je v neznáme.

V súčasnosti Marek študuje na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, kde získava nové pracovné a biznis príležitosti, no predovšetkým skúsenosti. „Po prvých mesiacov zabývania sa v Prahe, som začal kontaktovať miestne IT firmy a ponúkať ich majiteľom môj systém, ktorým by vedeli dosiahnuť oveľa väčšiu efektivitu v ich tíme programátorov. V jednom prípade bol majiteľ zaujatý natoľko, že zorganizoval ,preteky᾿, ktoré porovnali čas vývoja rovnakého zadania v ich systéme v porovnaní s mojim. Výsledok bol fascinujúci, úprimne ani ja sám som nečakal až také čísla so zabehnutou firmou, ktorá ma viac ako desať ročné skrúšenosti v IT sfére. V mojom prípade trval vývoj rovnakého zadania približne 20 minút, v ich systéme 2 – 3 hodiny.“ V blízkej budúcnosti plánuje Marek dokončiť dokumentáciu k systému, vytvoriť menšiu komunitu programátorov, poprípade vlastnú firmu, v ktorej budú dodávať IT systémy na mieru v oveľa väčšej efektivite a kvalite, v porovnaní s konkurenciou. „Taktiež zvažujem nejaké mentorské, start-up a biznis akcie, v ktorých projekt plánujem prezentovať pre získanie marketingových stratégii ponúkania systému do väčšej cieľovej skupiny a jeho následného predaju.“ 

SOČ dala Marekovi okrem užitočných kontaktov najmä silné základy a zručnosti prezentovania. „Nestačí vymyslieť revolučný nápad, ani ho vytvoriť. Čaro všetkých projektov je v predaji, marketingu a rozšírení projektu do spoločnosti v čo najväčších rozmeroch.“ Dnes je Marek zamestnaný vo firme, kde svoj systém integruje. Spoločnosť presedláva zo starého IT systému na Marekov. „Systém zrie svetlo sveta aj v reálnom prostredí agentúry, ktorá dodáva IT riešenia na bežiacom páse.“

 

Informácie a foto poskytol: Marek Gogoľ

Spracovala: Katarína Sládečková pre redakciu Veda na dosah

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky