Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti STU v Bratislave riešia v boji proti korupcii projekt Otvorené zmluvy

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /zmluva/

Podporiť hľadanie prepojení v registroch verejných dát a tiež vyhľadávanie a analýzu podozrivých dát sa snaží projekt Otvorené zmluvy: Budovanie prepojení vo verejných dátach. Cieľom je nadviazať na existujúci projekt Otvorených zmlúv a ďalej ho rozvinúť, najmä v podobe hľadania prepojení s inými registrami verejných dát (vestník verejných obstarávaní, účtovné závierky, register partnerov verejného sektora a pod.), ale aj v podobe lepšej podpory čistenia dát (a metadát) a podpory hľadania podozrivých zmlúv ich analýzou (na základe preddefinovaných alebo naučených pravidiel).

Projekt je realizovaný v rámci DA-SPACE, ktorý zastrešuje Ústav manažmentu spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vedúcim tímu je Ing. Róbert Móro, PhD., ako povinné technológie sú určené Ruby on Rails, PostgreSQL, Elastic Search.

Projekt je určený pre tých, ktorých trápi korupcia, klientelizmus a rozkrádanie (či zbytočné plytvanie) peňazí nás všetkých. „Čo s tým ako programátor môžeš urobiť? Jednou z možností je budovať pre novinárov a mimovládne organizácie nástroje, ako sú napr. Otvorené zmluvy, ktoré im uľahčia prácu a umožnia im lepšie sa pozerať politikom a úradníkom na prsty,“ uvádzajú realizátori projektu s tým, že študenti získajú skúsenosti s rozširovaním a údržbou existujúceho systému a naučia sa prepájať a čistiť objemné štruktúrované datasety.

„Štát zverejňuje veľké množstvo verejných dát – o podnikateľoch, firmách, verejných zákazkách, zmluvách a pod. Malou revolúciou bolo prijatie zákona, podľa ktorého sa museli začať zverejňovať všetky zmluvy nad istú sumu peňazí, inak by bola daná zmluva automaticky neplatná. Štát tak síce začal zverejňovať zmluvy, ale rozhranie nebolo postačujúce pre to, aby sa s týmito dátami dalo rozumne pracovať. V roku 2011 preto vznikli Otvorené zmluvy ako spoločný projekt Aliancie Fair-play a Transparency International, ktorého cieľom bolo poskytnúť systém na jednoduché vyhľadávanie v zmluvách a podporiť tak (pomocou crowdsourcingu) odhaľovanie podozrivých zmlúv. Doba medzitým pokročila a štát zverejňuje čoraz viac dát, ktoré však momentálne navzájom často vôbec nie sú prepojené,“ hovorí sa v popise projektu.

Nie je tak napríklad jasné, ktoré zmluvy sa uzavreli ako výsledok ktorého verejného obstarávania alebo či firma, s ktorou sa zmluva uzavrela, je schopná za normálnych okolností splniť zákazku (napr. na základe počtu zamestnancov alebo výsledkov jej doterajšej činnosti), hoci aj tieto dáta sú verejne dostupné, len nie sú navzájom prepojené. Ďalšie problémy sú s kvalitou zverejňovaných dát (vznikajú tak napr. anomálie, kedy má zmluva v dátach uvedenú nulovú cenu, hoci v skutočnosti sa za ňou skrýva miliónová zákazka).

Tvorcovia projektu sa zameriavajú na tieto problémy a snažia sa rozšíriť dáta, ktoré aktuálne Otvorené zmluvy sprístupňujú, o prepojenia s dátami z iných verejných registrov. „Všade, kde to bude možné, využijeme už existujúce služby (napr. z Ekosystém.Slovensko.Digital). Nebude to však len o prepájaní a čistení dát, zaujímať nás bude aj ich následná analýza a hľadanie podozrivých zmlúv, ako aj vylepšenia rozhrania a funkcionality systému tak, aby bol čo najužitočnejší pre novinárov a mimovládne organizácie pri ich každodennej práci.“

Tému konzultuje Aliancia Fair-play, ktorá sa podieľala na vzniku Otvorených zmlúv a mnohých iných projektoch, ktoré majú za cieľ pomáhať budovať občiansku spoločnosť.

************************************************

Ústav manažmentu spolu s Fakultou informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity v Bratislave realizuje projekt DA-SPACE v rámci programu Interreg Danube Transnational Programme. Študentom pribudli prednášky o podnikaní zamerané na zlepšenie ich zručností pri príprave podnikateľských plánov. Riešia projekty priamo pre firmy a na základe ich požiadaviek, ale aj požiadaviek mimovládnych organizácií a verejných inštitúcií. 

 

Informácie poskytla: Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky