Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prvý ročník študentského hackathonu pozná svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

Univerzitný technologický inkubátor Slovenskej Technickej Univerzity (STU InQb), Ústav robotiky a kybernetiky Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) STU a Henkel odštartovali tridsiateho októbra pilotný projekt, historicky prvý hackathon. Hlavnou úlohou študentov bolo vymyslieť užitočné a aplikovateľné riešenie zadaného problému.

Hackaton trval až osem hodín

Študenti FEI STU boli rozdelení do trojčlenných tímov. Počas ôsmich hodín intenzívne pracovali na konkrétnom zadaní projektu. Po uplynutí stanoveného času bolo ich úlohou svoj nápad nie len odprezentovať, ale najmä ukázať jeho funkčnosť v praxi.

Pri hodnotení projektov kládla odborná porota dôraz na štyri faktory, a to vlastnosti užívateľského rozhrania, procesnú logiku, výsledok porovnania či tímovú prácu.

Motiváciou pre študentov bola nielen hodnotná skúsenosť, ale aj finančná odmena vo výške 1 500 eur. Tohtoročnými víťazmi sa stali Samuel Kacej, Andrej Šutý a Róbert Málik.

„Podarilo sa nám na jeden deň vytvoriť spoločné pracovisko so študentami FEI STU, s pedagógmi z Ústavu robotiky a kybernetiky a s tímom automatizácie z firmy Henkel Slovensko. Študenti splnili zadanie nad očakávania. Vytvoril sa viac než základ produktu, resp. služby, ktorá po menších úpravách môže v budúcnosti slúžiť hlavne študentom. A to je hádam najväčší úspech súťaže,“ vyhodnotila prvý ročník hackathonu riaditeľka Univerzitného technologického inkubátora STU InQb, Martina Vavreková.

Univerzitný technologický inkubátor STU InQb  , Zdroj: STU

Univerzitný technologický inkubátor STU InQb , Zdroj: STU

O organizátoroch

Univerzitný technologický inkubátor STU InQb

Univerzitný technologický inkubátor STU InQb je už štrnásť rokov súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Inkubátor podporuje študentov a mladé inovatívne firmy formou cenného mentoringu, vzdelávacích podujatí a prepojením univerzity s praxou.

Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU

Ústav robotiky a kybernetiky je jedným z pracovísk na FEI STU. V súčasnosti garantuje študijný program Robotika a kybernetika. Z hľadiska organizačnej štruktúry má tri oddelenia – Oddelenie robotiky, Oddelenie kybernetiky a Oddelenie umelej inteligencie. Práve v týchto troch oblastiach dosahuje ústav najdôležitejšie výsledky aj z pohľadu výskumu.

Henkel Slovensko

Spoločnosť Henkel Slovensko bola založená v roku 1991. Na Slovensku pôsobí ako Centrum zdieľaných služieb v Bratislave, a zároveň vo všetkých troch strategických divíziách spoločnosti HenkelAdhesive technologies (Lepidlá a technológie), Beauty Care (Kozmetika) a Laundry and home care (Pracie a čistiace prostriedky).

Zdroj: Eliška Badurová (Univerzitný technologický inkubátor STU InQb)

(DK)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky