Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prehľad o aktuálnom dianí na pracoviskách zaisťuje projekt PIT-NFC

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: tablet; Pixabay.com /niekverlaan/

Sledovanie a vyhodnocovanie trvania priemyselných procesov s využitím nákladovo nenáročných priemyselných zariadení s operačným systémom Android. Celý proces montáže pracovísk sledujú pracovníci na zobrazovacích jednotkách priamo na svojich pracoviskách v rámci záložky „Zamestnanci“. Obraz stavu výrobného procesu na každom pracovisku je možné v reálnom čase sledovať vzdialene, z pozície vedúceho výroby. Vedúci výroby má teda prehľad o aktuálnom dianí na pracoviskách, o aktivite, resp. pasivite pracovísk (čakanie na ďalšiu dávku), o dodržiavaní jednotlivých noriem a splnení celkovej normy výrobku.

To je startup PIT-NFC – projekt, ktorý postúpil v rámci finále 8. kola súťaže inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!”, pričom sa dostal do predinkubačného pobytu v Startup centre Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Ako priblížil Ing. Kamil Palčo, Project Manager PALCO IT, s. r. o., v rámci projektu ide o vyhodnocovanie časovej náročnosti pri výrobe priemyselného produktu. „Inovatívnosť riešenia spočíva vo využití nenákladných prostriedkov – priemyselné prevedenie tabletu (alebo mobilu) s Android operačným systémom. V kontraste s konvenčným priemyselným PLC (Programovací Logický Computer), ktoré sú rádovo nákladnejšie oproti mobilným zariadeniam, projekt spoľahlivo rieši danú úlohu a súčasne umožňuje procesy elektronicky dokumentovať.“

Project Manager PALCO IT ďalej vysvetľuje, že priemyselné tablety (s Android OS) spúšťajú a zastavujú časomieru jednotlivých subprocesoch, pomocou bezkontaktnej technológie NFC (so zabezpečeným a autentifikovaným prenosom), pričom tieto subprocesy korelujú s kompletnou výrobou daného produktu. „Jednotlivé tablety sú dátovo prepojené do centrálnej databázy – SQL, kde sa kumulujú a vyhodnotia dáta (BROKER), čo umožňuje na ľubovoľnom tablete (Client) sledovať celý proces výroby spolu s vyhodnotením. Ľubovoľný tablet (Client) sa dá nastaviť ako Master – nazvaný ´Vedúci výroby´, ostatné zariadenia ostávajú ako Slave – nazvaný ´Zamestnanec´.“

Cieľ projektu je jednoduchým a nenákladným spôsobom vytvoriť normotvorbu vo výrobnom procese produktu s napojením na elektronickú dokumentáciu. „Perspektívnym rozšírením zariadení (Client) a úpravou firmware (FW), sa dá nenákladne vyhodnocovať napr. spotreba elektrickej energie alebo vyhodnocovanie návratnosti investície, prípadne logovanie porúch siete a priemyselných technológií. Pričom celková aplikácia nám umožňuje elektronicky dokumentovať jednotlivé procesy.“

Celá aplikácia bola uvedená do skúšobnej prevádzky na Fakulte výrobných technológií v rámci diplomovej práce, v rozsahu 4 ks. „Client s tromi aktívnymi subprocesmi – výroba elektrického motorčeka. Jeden Client bol nastavený ako Supervisor. V súčasnosti sa pracuje na Upgrade zariadení (Node), pridaním meracích obvodov (Front_End) pre meranie a vyhodnocovanie spotreby elektrickej energie s elektronickou dokumentáciou.“

Práca na projekte prebieha vo firme PLACO IT, s. r. o., ktorá  v minulosti už aplikovala riešenia ako napr. regulované osvetlenie telocvične s vyhodnotením spotreby elektrickej energie a vyhodnotením návratu investície na mobilnom zariadení, v ZŠ Stará Ľubovňa, Komenského 6.

Ing. Kamil Palčo ešte dodáva, že projekt je určený hlavne pre priemyselné firmy s technológiou výroby, prípadne pre verejné a komerčné inštitúcie.

Porota tejto súťaže inovatívnych nápadov celkovo vybrala päť projektov: Green Space, zenQR, ILA, iPARK a práve NFC. Jednému z finálových projektov – BIOmobile odporučili vzhľadom na rozvinutosť projektu postup priamo do Inkubátora UVP. Súťažiace start-upy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program a kancelárske priestory v UVP na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

Startup centrum TUKE ponúka nádejným startupom možnosť získať:

  • priestory zdarma v Startup centre TUKE,
  • možnosť využitia potrebnej kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení TUKE,
  • pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov a ďalšie benefity,
  • expertnú a mentorskú podporu.

Do súťaže sa môžu zapojiť projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t. j. v štádiu nápadu, z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku.

Súťaž inovatívnych nápadov „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je UVP – Univerzitný vedecký park. Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab.

 

Informácie poskytol: Ing. Kamil Palčo, Project manager PALCO IT, s. r. o.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /niekverlaan/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky