Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Návrh a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: informačné siete; Pixabay.com /lakexyde/

Infraštruktúra je vo všeobecnom zmysle slova považovaná za množinu prepojených štrukturálnych prvkov, ktoré udržiavajú celý objekt pohromade. Objavuje sa v rôznych druhoch odvetví, kde plní ekonomické a sociálne systémové funkcie, napríklad v doprave, pošte a telekomunikáciách, energetike, vodnom hospodárstve, školstve, zdravotníctve. Pod týmto pojmom sa v podstate rozumejú inštitúcie, ktoré sú nevyhnutným podkladom na zabezpečenie plynulého chodu daného odvetvia.

Infraštruktúra je však dôležitým pojmom aj v počítačovom svete a nazýva sa e-infraštruktúra. Ústav informatiky SAV má na stole projekt Návrh a sprístupnenie e-infraštruktúr pre intenzívne spracovanie v hybridnom dátovom cloude (Designing and Enabling E-infrastructures for intensive Processing in a Hybrid DataCloud (DEEP-HybridDataCloud)). Zodpovedným riešiteľom je doc. Ing. Ladislav Hluchý, CSc.

Ako uvádzajú realizátori, kľúčovým konceptom v projekte „DEEP Hybrid DataCloud“ je potreba podporovať intenzívne výpočtové technológie na preskúmanie veľmi rozsiahlych údajov, ktoré vyžadujú špecializovaný vysoko-výkonný hardvér, ako sú grafické akcelerátory alebo prepojenia s nízkou latenciou. „Hybridný cloud umožňuje sprístupniť také zdroje, ktoré výskumníkom nie sú v požadovanom rozsahu ľahko dostupné v súčasnej EÚ e-infraštruktúre. Zároveň navrhujeme nasadiť množinu stavebných blokov pod spoločným označením ´DEEP as a Service´, ktorá umožní ľahký vývoj aplikácií vyžadujúcich nasledovné technológie: hlboké učenie založené na neurónových sieťach, paralelný post-processing veľmi veľkých údajov a analýza masívnych údajových tokov.“

Sú vraj navrhnuté tri pilotné aplikácie využívajúce veľmi veľké údajové množiny v biológii, fyzike a sieťovej bezpečnosti. „A piloty pre disemináciu do ďalších odvetví ako medicína, pozorovanie Zeme, astrofyzika a spoločenské vedy budú podporované v testovacom prostredí s výrazným využitím vysoko-výkonných výpočtových zdrojov, vrátane akcelerátorov najnovšej generácie, aby sme tak vyhodnotili výkonnosť a škálovateľnosť navrhnutých riešení. Budeme implementovať ´DevOps´ prístup na preukázanie kvality dodaného softvéru a služieb, ktorý bude ponúknutý aj vývojárom výskumných aplikácií. Projekt povýši na úroveň TRL8 existujúce služby a technológie z TRL6+, vrátane relevantných príspevkov ku EOSC z H2020 projektu INDIGO-DataCloud, ktoré budú obohatené novou funkcionalitou, ktoré sú teraz dostupné len ako prototypy, menovite podporu pre grafické akcelerátory a nízko-latentné komunikácie,“ vysvetľujú realizátori projektu. Tieto služby budú podľa nich nasadené v testovacom prostredí projektu, ponúkanom výskumným komunitám napojeným na projekt cez pilotné aplikácie a integrované do EOSC rámca, kde môžu byť v budúcnosti ďalej vyškálované.

Projekt má realizačné obdobie 1. 11. 2017 – 30. 4. 2020.

 

Zdroj informácií:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=activity-proj-int&institute_no=60

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /lakexyde/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky