Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí startupisti zožali úspech na hackathon-e na pôde STU v Bratislave

VEDA NA DOSAH

víťazný tím na IBM hackathon

Tímu šikovných mladých start-upistov okolo projektu Enterprise IoTNET sa podaril ďalší významný úspech. V dňoch 23. až 24. októbra 2017 sa zúčastnili hackathon-u IBM Slovensko, ktorý sa konal na pôde Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Skupina v zložení Erik Kajáti, Jozef Mocnej, Martin Miškuf a Peter Papcun porazila silnú konkurenciu a s projektom CHECkuP – Cognitive HEalthCare Platform vyhrala kategóriu „Najlepší projekt” s hlavnou výhrou 5 000,00 EUR.

IBM hackathon bola 24-hodinová udalosť, v ktorej programátori, dizajnéri a výskumníci vytvárali inovatívne riešenia pre reálne problémy sveta. Na podujatí sa mohli zúčastniť tímy 2 – 5 ľudí z celého sveta. Téma bola otvorená, mohli použiť akékoľvek softvérové nástroje na vytvorenie svojho riešenia. Tímy mali možnosť pracovať 24 hodín na svojich nápadoch.

Súťažiaci, ktorí použili pri riešení službu IBM Bluemix alebo IBM Watson AI, mohli zároveň prihlásiť svoje projekty v kategórii „Najlepšie využitie technológie IBM”. V tejto kategórii bola udelená výhra 3 000,00 EUR.

Erik Kajáti, Jozef Mocnej, Martin Miškuf a Peter Papcun patria do výskumnej skupiny Inteligentné Kybernetické Systémy (IKS). Jej laboratória sú súčasťou Centra aplikovanej kybernetiky Katedry kybernetiky a umelej inteligencie Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach. Laboratória slúžia hlavne na praktickú realizáciu bakalárskych, diplomových a dizertačných prác, výskumných úloh a spoluprácu s praxou. Hlavnou črtou skupiny sú reálne riešenia aplikovanej informatiky a kybernetiky s podporou umelej inteligencie, ako napríklad industry 4.0/Smart Industry – v aplikačných oblastiach Smart Living, Smart City and Transport, Smart Health, Smart Manufacturing, ale aj individuálna a kolektívna inteligencia, robotika – inteligentná, kognitívna, multiagentová, cloudová, kolaboratívna. Ďalej sú to interakcie a hry v inteligentnej rehabilitácii, počítačové videnie – základné a pokročilé spracovanie obrazov či supervízne riadenie a zber dát (SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition), vizualizácia procesov a používateľské rozhrania systémov (HMI – Human Machine Interface), simulácia, plánovanie a riadenie procesov, systémov (MES, MPS, OPS), informačné portály, reálne a historické databázy, priemyselná informatika.  

víťazný tím pri prezentácii na IBM hackathon

V dňoch 26. 10. – 06. 11. 2017 Martin Miškuf spolu s Erikom Kajátim absolvovali aj pracovnú cestu do Londýna, Veľká Británia. Aktívne sa zúčastnili medzinárodnej konferencie AUTOMATIC CONTROL, SOFT COMPUTING and HUMAN-MACHINE INTERACTION (ASME ’17) organizovanou WSEAS – World Scientific and Engineering Academy and Society. Prezentovali vedecký príspevok s názvom Smart metering IoT solution based on NodeMCU for more accurate energy consumption analysis.

Po konferencii uskutočnili merania a prvotné testovanie výstupov projektu CHECkuP – Cognitgive HEalthCare Platform. CHECkuP sa zameriava na monitorovanie kvality zdravotnej starostlivosti. Je to jedna z prípadových Internet of Things – IoT štúdii projektu KEGA. Testovanie sa uskutočnilo v rodine s pacientom trpiacim poranením miechy, ktorý je v nepretržitej zdravotnej starostlivosti v domácich podmienkach. Výsledky týchto meraní a testovania v reálnych podmienkach budú súčasťou riešených IoT projektov.

Pokiaľ ide o projekt Enterprise IoTNet, ten je zameraný na kognitívny prístup zberu dát a redukovanie finančných nákladov na cloudové služby. Hlavnými výhodami Enterprise IoTNet platformy je neinvazívne nasadenie, nízkoenergetický, robustný a deterministický zber dát z rozsiahlych monitorovaných oblastí. Ďalšou úlohou platformy je aj riadenie a správa jednotlivých fyzických inteligentných zariadení. Platforma Enterprise IoNet má za cieľ poskytnúť štandardizované, ľahko integrujúce riešenia v oblastiach ako energetika, poľnohospodárstvo, výroba, ochrana a bezpečnosť, zdravotná starostlivosť či smart mesto.

Ide o slovenský start-up z oblasti IoT, zameraný na inteligentný prístup k zberu dát z rozličných oblastí priemyslu. Tým sa redukujú finančné náklady vynaložené na internetové pripojenie a cloudové služby. Medzi výhody tohto systému patria: jednoduchý manažment pripojených zariadení, neinvazívne nasadenie a ľahká inštalácia –Plug&Play, nízkoenergetický systém vďaka redukcii dát založenej na udalostiach, podpora viacerých sieťových rozhraní a iné.

V rámci softvérovej špecifikácie, systém využíva implementované štandardy ako IoTopen source – softvérové rámce, ktoré umožňujú bezproblémové prepojenie medzi zariadeniami a zariadeniami na riešenie vznikajúcich potrieb internetu, ale aj Industrial IoT (plánované) priemyselné otvorené štandardy.

K plánovanej podpore sieťových rozhraní patria WiFi, Ethernet, LoRa, priemyselný Ethernet (Ethernet/IP, ModBus, ProfiNet), ako operačný systém je zavedený Linux Debian 32 bit. Pokiaľ ide o hardvér, vyvinutý produkt sa zakladá na sieťových komponentoch a riadiacej jednotke, ktorá implementuje štandardy určené pre IoT technológie a pokročilé machine learning algoritmy.

S projektom Enterprise IoTNET už jeho tvorcovia zožali viaceré úspechy. Medzi nimi využitie Enterprise IoTNET v projekte CheckUP realizovanom na Hackathone V4, ale aj fakt, že projekt sa stal finalistom 4. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE.

 

Informácie a foto

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky