Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medzi ocenených pedagógov sa zaradil Ing. František Gyárfáš, PhD. z Katedry aplikovanej informatiky

VEDA NA DOSAH

Ing. František Gyárfáš, PhD.

Je starostlivým vedúcim záverečných prác a výborným pedagógom. Svoje skúsenosti odovzdáva študentom v predmetoch rôznorodého záberu – extrémne programovanie, filozofia internetu či tvorivé písanie. Všetky do jedného sa stretávajú s veľmi pozitívnou odozvou študentov.

Predstavujeme Ing. Františka Gyárfáša, PhD., Katedra aplikovanej informatiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Patrí medzi 30 pedagógov UK, ktorí sa zaslúžili o vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov; ďakovné listy im pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva odovzdal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

F. GYÁRFÁŠ: Prekvapenie. Rád učím, venujem sa čo najviac študentom a vôbec som si neuvedomil, že by si to mohol niekto iný ako oni aj všimnúť.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

F. GYÁRFÁŠ: Sústreďujem sa najmä na učenie moderných metód programovania. Tieto metódy (ako celok by sme ich mohli nazvať agilnými) sa orientujú najmä na programátorskú prax a nie výučbu, takže veľká časť mojej aktivity spočíva v objavovaní spôsobov, ako tieto metódy učiť študentov. Okrem tohto hlavného prúdu mojich pedagogických aktivít sa snažím sprostredkovať študentom aj širší obraz súčasnej spoločnosti, najmä s dôrazom na spoločenské aspekty internetu.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

F. GYÁRFÁŠ: Väčšinu svojej kariéry som sa nevenoval pedagogike, ale programovaniu v medzinárodnom multiodborovom výskume. Z tejto už dnes ukončenej časti svojej kariéry som si priniesol mnoho ukončených medzinárodných projektov a tomu primerané množstvo odborných publikácií. Posledné roky sa venujem výhradne učeniu. Tu ma najviac teší vytvorenie metodiky pre učenie agilného, testami riadeného programovania, kde sa mi darí každý semester doviesť študentov k odovzdávaniu viacerých tisícov automaticky vyhodnocovaných riešení.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

F. GYÁRFÁŠ: Po štvrťstoročí praktického programovania som mal pocit, že mám čo odovzdávať. Áno, práca pedagóga ma baví a vidím jej každodenný zmysel.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

F. GYÁRFÁŠ: Odborne som na našej Katedre aplikovanej informatiky spokojný s úrovňou aj prístupom k študentom. Pri pohľade na naše VŠ mi chýba viacero vecí: väčšia prepojenosť odborov a fakúlt medzi sebou. Školy sú odborne izolovanejšie ako prax. Multiodborovosť vzdelania sa prakticky vôbec nerieši. Ak sa študenti o ňu zaujímajú, systémová podpora týchto snáh je nedostatočná. Veľmi absentuje aj snaha o všeobecný rozhľad. Výučba sa orientuje iba odborne. Ako keby to v našom komplikovanom svete stačilo k jeho porozumeniu. A ako tretia vec mi chýba väčšia prepojenosť na prax. Keby sme viac s praxou spolupracovali, mali by sme väčšiu šancu pripraviť študentov na to, čo ich tam čaká. Ocenil by som aj väčšiu orientáciu výučby na projekty.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

F. GYÁRFÁŠ: Veľké výhrady mám k obrovskej byrokratickej záťaži pri organizovaní výskumnej činnosti na vysokých školách. Absentuje dôvera, ale aj racionalita pri získavaní grantov, ich riešení, ako aj vyhodnocovaní. Ako keby sme boli malé deti, ktorých každú jednotlivú aktivitu (napr. kúpa odbornej knihy, materiálové vybavenie, služobné cesty) sprevádza toľko formulárov, podpisov a schvaľovaní, že to odbúrava čas aj chuť to vôbec podstupovať.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

F. GYÁRFÁŠ: Nech sa nebránia tomu, že ich to môže baviť. A nech si vyberajú taký odbor, ktorý ich baviť bude. A ešte by som každému odporučil stráviť časť štúdia v zahraničí.

 

Rozhovor poskytol: Ing. František Gyárfáš, PhD.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://dai.fmph.uniba.sk/w/Frantisek_Gyarfas/sk

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky