Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Internetový portál E-PRO

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto / E-PRO

Samosprávam zjednodušuje prácu s ich rozvojovými materiálmi, čo sú povinné dokumenty, ktoré musia obce a mestá spracovávať, vyhodnocovať a ďalej s nimi pracovať. Poskytuje jednoduchú, rýchlu a zároveň kvalitnú tvorbu a správu strategických dokumentov obcí a miest. Internetový portál E-PRO funguje na princípe registrácie, po ktorej má užívateľ, resp. pracovník obecného alebo mestského úradu plný prístup do tohto portálu. Ako zdôrazňuje Tomáš Szabo, metodický poradca projektu, v rámci jedného úradu je možný prístup ľubovoľného počtu osôb.

Hovorí, že nápad vznikol ako inšpirácia na podobný portál, ktorý funguje v Českej republike. „Na Slovensku ide o unikátne riešenie, ktoré momentálne neponúka žiadna iná spoločnosť. Práca s týmito dokumentmi je bez portálu E-PRO komplikovaná a časovo náročná, pomocou externého dodávateľa zase drahá. E-PRO v sebe spája výhody externého dodávateľa (je nastavené podľa aktuálnych noriem a metodiky) a zároveň je jednoduchý na používanie. Vďaka tomu môže v E-PRO pracovať aj osoba, ktorá nemá žiadne skúsenosti s týmito dokumentmi,“ uvádza Tomáš Szabo.

Portál E-PRO pomáha podľa neho nielen samosprávam, ale je užitočný aj pre krajské a národné orgány v snahe zbierať dôležité údaje z jednotlivých obcí a miest. „Je možné pomocou neho vytvárať prehľady o rozvoji jednotlivých obcí a zbierať rozličné dáta (napr. koľko financií sa prečerpalo na jednotlivé projekty, v akej miere boli využité eurofondy, koľko km ciest sa vybudovalo a pod.),“ vysvetľuje metodický poradca projektu.

Zámerom tímu je portál E-PRO postupne rozširovať o nové funkcie a samozrejme sledovať aktuálnu situáciu a podľa potreby ho prispôsobovať. Jedným z cieľov v blízkej budúcnosti je umožniť prístup do portálu aj širokej verejnosti, ktorí tu budú môcť komentovať a hodnotiť jednotlivé dokumenty, pridáva Tomáš Szabo.

V rámci SR ide podľa neho o jedinú webovú službu svojho druhu, ktorá spája výhody doterajších spôsobov spracovania a spravovania týchto materiálov. Tým, že je produkt určený samosprávam Slovenskej republiky, okrem pomoci samotným predstaviteľom miest a obcí, za svoj cieľ si kladie aj regionálny rozvoj. Ako uzatváraTomáš Szabo, najväčšou konkurenčnou výhodou je jedinečnosť a unikátnosť daného riešenia.

 

Informácie a foto poskytol: Tomáš Szabo, metodický poradca projektu E-PRO

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

 

Tento inovatívny projekt bol predstavený v rámci 4. ročníka networkingo­vého podujatia TECH INNO DAY, ktoré sa konalo začiatkom apríla 2017 na Fakulte informatiky a informačných technológií v Mlynskej doline, Bratislava.

TECH INNO DAY organizoval opäť Univerzitný technologický inkubátor STU v Bratislave, ktorý patrí medzi prvé univerzitné inkubátory na Slovensku. Počas 11 rokov svojej existencie podporil rozbeh už viac ako 50 inovatívnych firiem. 

„Podujatie TECH INNO DAY vzniklo pre to, aby sme zvýšili povedomie o zaujímavých projektoch študentov a technologických start-upov. Zároveň ponúka priestor na networking a získanie zaujímavých kontaktov pre firmy aj študentov,“ hovorí Lenka Bednárová, vedúca Univerzitného technologického inkubátora STU v Bratislave.

 

ZOZNAM VŠETKÝCH VYSTAVOVATEĽOV – originálnych študentských projektov z STU a inovatívnych firiem

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky