Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Inteligentný prístup k zberu dát? Predstavujeme projekt Enterprise IoTNet

VEDA NA DOSAH

Enterprise IoTNet

Enterprise IoTNet. To je slovenský start-up zameraný na kognitívny prístup zberu dát a redukovanie finančných nákladov na cloudové služby. Hlavnými výhodami Enterprise IoTNet platformy je neinvazívne nasadenie, nízkoenergetický, robustný a deterministický zber dát z rozsiahlych monitorovaných oblastí. Ďalšou úlohou platformy je aj riadenie a správa jednotlivých fyzických inteligentných  zariadení. Platforma Enterprise IoNet má za cieľ poskytnúť štandardizované, ľahko integrujúce riešenia v oblastiach ako energetika, poľnohospodárstvo, výroba, ochrana a bezpečnosť, zdravotná starostlivosť či smart mesto. Takýto zaujímavý projekt pôsobí v rámci startupového inkubátora Technickej univerzity v Košiciach (TUKE).

Ako pri popise svojho projektu uvádzajú jeho tvorcovia, ide o slovenský start-up z oblasti IoT, zameraný na inteligentný prístup k zberu dát z rozličných oblastí priemyslu. „Tým redukujeme finančné náklady vynaložené na internetové pripojenie a cloudové služby.“ Medzi výhody tohto systému podľa nich patria: jednoduchý manažment pripojených zariadení, neinvazívne nasadenie a ľahká inštalácia –Plug&Play, nízkoenergetický systém vďaka redukcii dát založenej na udalostiach, podpora viacerých sieťových rozhraní, a iných. 

V rámci softvérovej špecifikácie, systém využíva implementované štandardy ako IoTopen source – softvérové rámce, ktoré umožňujú bezproblémové prepojenie medzi zariadeniami a zariadeniami na riešenie vznikajúcich potrieb internetu, ale aj Industrial IoT (plánované) priemyselné otvorené štandardy.

K plánovanej podpore sieťových rozhraní patria WiFi, Ethernet, LoRa, priemyselný Ethernet (Ethernet/IP, ModBus, ProfiNet), ako operačný systém je zavedený Linux Debian 32 bit. Pokiaľ ide hardvér, vyvinutý produkt sa zakladá na sieťových komponentoch a riadiacej jednotke, ktorá implementuje štandardy určené pre IoT technológie a pokročilé machine learning algoritmy.

S projektom Enterprise IoTNET už jeho tvorcovia zožali viaceré úspechy. Medzi nimi využitie Enterprise IoTNET v projekte CheckUP realizovanom na Hackathone V4, ale aj fakt, že projekt sa stal finalistom 4. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE.

*********************************************

Práve teraz Startup centrum TUKE ponúka možnosť aj ďalším zaujímavým projektom zapojiť sa už do 6. kola súťaže inovatívnych nápadov, projektov a podnikateľských riešení. Prihlásiť sa môžu projekty v tzv. pred-inkubačnej dobe (t. j. v štádiu nápadu), z ktorejkoľvek časti Slovenska a tiež zahraničné projekty, ktoré plánujú realizovať svoju činnosti na Slovensku.

Startup centrum TUKE ponúka start-upom podporu v rôznej podobe, podľa ich aktuálnych potrieb. Jedná sa predovšetkým o možnosť využívať zdarma priestory v Startup centre TUKE a potrebné prístrojové kapacity unikátnych odborných pracovísk, laboratórií a iných zariadení na univerzite. Ďalej tiež pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, získavaní partnerov, vyhľadávaní potenciálnych investorov, ako aj expertnú a mentorskú podporu.

Hlavným zámerom centra je vytvoriť motivačné prostredie, ktoré pomôže nielen študentom a zamestnancom TUKE, ale aj ostatným obyvateľom regiónu v rozvoji ich inovatívnych nápadov a potenciálu.

Od roku 2014, kedy bolo Startup centrum TUKE otvorené, tu pôsobilo 35 perspektívnych start-upov s veľkým inovačným potenciálom presadiť sa na trhu. Mnohým z nich sa podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v oblasti softérových aj hardvérových riešení.

Patria medzi ne napríklad CropTech – víťazi Startup awards (v kategórii „Spoločnosť“), Fitliner Training – finalisti súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2016, VIZUALIZACKY – víťazi súťaže Business Idea 2014 Tatra banky, Chargebrella – víťazi Business Idea 2016, EFEOS – semifinalisti celosvetového kola súťaže Creative Business Cup a mnohé ďalšie.

Zástupcovia zúčastnených start-upov spoluprácu v rámci centra chvália. „Sme Startup centru TUKE veľmi vďační, že sme mohli pracovať pod jeho strechou. V čase, keď sme nemali prostriedky na kancelárie, sme tu našli skvelé podmienky pre našu prácu, čo nám nesmierne pomohlo. Okrem toho na nás aj veľmi pozitívne vplývala tvorivá atmosféra, ktorá tu vládne vďaka celej startupovej komunite. Myslím si, že pôsobenie Startup centra TUKE je najmä pre začínajúce start-upy veľmi prínosné,“ uviedol Martin Paľa zo startupu CropTech.

Mária Virčíková za Lurity sa vyjadrila: „Náš start-up vychádza z akademického prostredia – vyvíjame síce špičkovú technológiu, ale nemali sme veľké skúsenosti s reálnym podnikaním. Vďaka Startup centru TUKE sme sa mohli odprezentovať pred skúsenými podnikateľmi. Dostali sme cennú spätnú väzbu na produkt a jeho ďalší rozvoj. S odstupom času za najväčší prínos nášho pôsobenia v Startup centre považujeme to, že pán Ivan Hruška, predseda správnej rady IT Valley, nás zoznámil so súčasným mentorom a biznis partnerom. Tento kontakt má dnes pre nás nevyčísliteľnú hodnotu.“

 

Viac informácií o súťaži

 

Podporené projekty, o ktorých sme na portáli VEDA NA DOSAH v minulosti písali

 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Informácie a foto: Enterprise IoTNet

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky