Značka: umenie

22Aug
Súťaž | celé Slovensko

súťaž|Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých (2018)

Výtvarná a fotografická súťaž pre mladých   Radi kreslíte, alebo fotíte? Pošlite nám svoje výkresy alebo fotografie do súťaže!!! Tento...

Prečo máme na Slovensku toľko speváckych talentov?

Nie je frázou, že Slováci sú spevavý národ. Hovorí sa, že každá naša dolina má svoju pesničku. Ak hudobnosť –...

| Marta Bartošovičová
10Máj
Výstava | Levoča

výstava|Svet maľovaný nohami (2018)

Srdečne Vás pozývame na výstavu hendikepovanej maliarky Pavlíny Csápaiovej - Triščovej (37) s názvom Svet maľovaný nohami.   Vernisáž výstavy sa...

Deň Európy 2018 v Bratislave, Košiciach a v Prešove

Deň Európy je oslavou mieru a jednoty v Európe. Na Slovensku ho v tomto roku oslávime v dvoch termínoch, a to...

| Marta Bartošovičová

Goetheho inštitút oslavuje 25 rokov pôsobenia na Slovensku

Goetheho inštitút je celosvetovo pôsobiaca kultúrna inštitúcia Spolkovej republiky Nemecko. Kultúrne a vzdelávacie programy, ktoré organizuje, podporujú interkultúrny dialóg a...

| Marta Bartošovičová

Jeden zo špičkových vedeckých tímov UKF v Nitre nesie názov Stredoeurópske medziliterárne vzťahy

Medzi špičkové vedecké tímy boli Akreditačnou komisiou zaradené aj dva tímy z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (z pôvodne siedmich...

| VEDA NA DOSAH

V Kategórii Filozofia, politológia, sociológia, história súťaže Študentská osobnosť Slovenska zabodovala Anna Fosse

Mgr. Anna Fosse, PhD. z Ústavu svetovej literatúry SAV v Bratislave sa stala víťazkou národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska za...

| VEDA NA DOSAH
06Nov
Výstava | Bratislava

výstava|Dizajn – symbióza vedy a techniky (2017)

Výstava Dizajn - symbióza vedy a techniky Zážitkové centrum vedy Aurelium, 6. 11. - 1. 12. 2017   Pozývame Vás...

Dizajn ako symbióza vedy a techniky

Myslíte si, že dizajn je „len“ pekný tvar, ktorý niečo ponúka alebo vnímate dizajn ako spôsob vyjadrenia myšlienok? Platí oboje...

| VEDA NA DOSAH

Banská Štiavnica žije architektúrou

Výstava a blok prezentácií siedmych významných predstaviteľov architektonickej tvorby a súvisiacich umení, reflektujúcich ich umeleckú tvorbu. To je súčasťou otváracieho...

| VEDA NA DOSAH