Značka: TU v Košiciach

Vyzerá ako dáždnik a vyrába energiu z obnoviteľných zdrojov

Niečo ako termo-generátor, ale elektrickú energiu produkuje z alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie – konkrétne z rôznych zdrojov tepla ako...

| VEDA NA DOSAH

Na Hutníckej fakulte TU v Košiciach sa zaoberajú budúcnosťou kovov

Hutníctvo za svojej existencie prešlo výraznými vývojovými etapami, zdokonaľovaním technológií, precíznosťou výroby kovov a ich zliatin, od verbálneho podávania a dedenia...

| VEDA NA DOSAH

UWB senzorové systémy na detekciu, lokalizáciu a sledovanie osôb

Súčasný stav spoločnosti je charakteristický celým radom špecifických sociálnych trendov. Patrí medzi ne tiež čoraz väčšia koncentrácia obyvateľstva v mestách a mestských...

| VEDA NA DOSAH