Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Zelená energia – reklamný ťah či nevyhnutnosť?

VEDA NA DOSAH

Reálna hrozba nedostatku tradičných palív v blízkej budúcnosti a s nimi spojené emisie poškodzujúce životné prostredie dáva stále väčší a reálnejší priestor využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. V novembrovej Vedeckej kaviarni sme diskutovali o obnoviteľných a alternatívnych zdrojoch energie, o možnostiach ich využitia vo „veľkej“ energetike, ale aj v bežných domácnostiach.

Aké sú alternatívne a obnoviteľné zdroje energie? V ktorých odvetviach sú jedny efektívnejšie ako druhé? V ktorých sú už bežnou realitou? Kedy nie je vhodné ich význam preceňovať a kedy naopak podceňovať? Náš hosť v rámci prednášky poukázal aj na zásady efektívneho využitia alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, podnikoch či vo veľkých systémoch.

Kto je Petr Tauš

Odborník na obnoviteľné zdroje energie doc. Ing. Petr Tauš, PhD. pôsobí na Ústave zemských zdrojov Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na TU v Košiciach. Vo svojej výskumnej práci sa venuje využívaniu slnečnej energie a biomasy, ale i ostatných obnoviteľných zdrojov energie. Ako energetický audítor sa podieľal a stále sa podieľa na projektoch zameraných na efektivizáciu využívania rôznych foriem energie.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky