Značka: transfer technológií

27Aug
Seminár | Bratislava

registrácia|seminár|Projekty H2020 – transfer technológií a GDPR (2019)

Národná kancelária Horizontu 2020 pri CVTI SR si dovoľujeme pozvať vás na seminár s názvom Projekty H2020 – transfer technológií...

06Jún
Prednáška | Bratislava

registrácia|prednáška|Softvér a jeho súčasti z pohľadu autorských a priemyselných práv (2019-06)

Univerzitný technologický inkubátor STU InQb a Centrum transferu technológií pri CVTI SR pre vás pripravili ďalšie biznis raňajky, tentokrát s...

06Jún
Súťaž | celé Slovensko

výzva|Cena za transfer technológií na Slovensku (2019)

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave vyhlásilo súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku 2019, v ktorej ocení prácu vedcov...

Prof. Marián Peciar: Technické vzdelávanie má mimoriadny význam pre hospodárstvo

Prof. Ing. Marián Peciar, PhD., je od roku 2011 prorektorom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pre spoluprácu s praxou a...

| Marta Bartošovičová

Odborné diskusné fórum pri príležitosti 80. výročia Centra vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR, ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, je národným informačným centrom pre...

| Marta Bartošovičová

Cena transferu technológií 2018 aj o inovácii ohľaduplnej k životnému prostrediu

Tohtoročná Cena za transfer technológií bola udeľovaná v rámci konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018. Podujatie tradične organizuje...

| VEDA NA DOSAH
09Okt
Konferencia | Bratislava

konferencia|Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 je podujatím s medzinárodnou účasťou. V tomto roku Vám predstavíme už jeho...

Slávnostné predstavenie a odovzdanie priestorov Univerzitného vedeckého parku UPJŠ MEDIPARK do prevádzky

Súčasťou osláv 70-výročia vzniku Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach bolo aj Slávnostné predstavenie a odovzdanie priestorov Univerzitného vedeckého parku UPJŠ MEDIPARK...

| VEDA NA DOSAH
Ján Turňa, generálny riaditeľ, Centrum vedecko-technických informácií SR

O transfere technológií a iných odborných témach na Noci výskumníkov 2018

V Galérii Archa sa počas tohtoročnej Noci výskumníkov v Bratislave uskutočnia aj prednášky a diskusie tzv. odborná časť podujatia týkajúca sa vednej...

| VEDA NA DOSAH
09Sep
Konferencia | Bratislava

registrácia|konferencia|Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018

Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 je podujatím s medzinárodnou účasťou. V tomto roku Vám predstavíme už jeho...