Značka: DNA

Hodnotenie potravín sa začína na výskumnom stole

Potravinárstvo je oblasť, ktorá je v centre pozornosti každého z nás, pretože nepochybne platí staré známe, „Si tým, čo ješ“....

| Monika Tináková

Prevencia nemusí stáť nič, liečba je drahá

Lepšia prevencia ako liečba – týmto konštatovaním sa v čase rastúcich civilizačných ochorení 21. storočia čoraz viac zaoberajú odborníci z...

| Monika Tináková

Prevratné zistenia v diagnostike

Technologický pokrok v molekulárnej biológii a genetike priniesol za uplynulé desaťročia nové postupy v diagnostike geneticky podmienených chorôb. V roku 1997 sa zistilo, že...

| Monika Tináková

Identifikácia na základe DNA je mimoriadne spoľahlivá metóda

Ako funguje DNA a ako pomáha v rámci kriminalistickej praxi identifikovať a usvedčiť podozrivých, prípadne rozpoznať obete trestných činov, nehôd či prírodných katastrof,...

| VEDA NA DOSAH

Bioinformatika alebo na stope tajomstiev DNA

Súčasné vedecké bádanie si už ani nevieme predstaviť bez výdobytkov techniky. Vďaka úžasnému technologickému vývoju vznikajú aj nové vedné odbory....

| VEDA NA DOSAH

Aké sú tajomstvá DNA pri objasňovaní trestných činov?

Vedeli ste, že DNA je molekula, zložená z lineárnej postupnosti základných stavebných jednotiek – tzv. báz – ktoré sú štyri, a sú...

| VEDA NA DOSAH

Medicínske biotechnológie ovplyvňujú náš život

Jedno z najvýznamnejších využití „červenej“ biotechnológie, teda tej medicínskej, je v oblasti medicíny a biomedicíny (napr. vývoj nových liekov, tzv....

| Monika Tináková

Vedecký tím Juraja Gregáňa objavil proteín zodpovedný za opravu DNA

Vedci pod vedením docenta Juraja Gregáňa z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave objavili nový proteín Dbl2, ktorý umožňuje opraviť poškodenú...

| VEDA NA DOSAH
Streda s molekulárnou biomedicínou

DNA ako ju nepoznáte

Výskumníci z Ústavu molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK v Bratislave sa predstavili na podujatí s názvom Streda s molekulárnou biomedicínou vo viacerých kratších...

| VEDA NA DOSAH
10Nov
Prednáška | Bratislava - Lamač - Mestská časť

Streda s molekulárnou biomedicínou

O genetickej prognostike bude prednášať Peter Celec, problematiku diagnostiky priblíži Barbora Izrael Vlková. Využitie génovej terapie objasní Roman Gardlík, čo je...