Štúdia nielen pre pacientov s metabolickým syndrómom

01. jún. 2019 • Lekárske vedy

Štúdia nielen pre pacientov s metabolickým syndrómom

Buď má človek nadmernú hmotnosť so zvýšenou hodnotou obvodu pása, vysoký krvný tlak (hypertenziu), zvýšenú hladinu glukózy v krvi (hyperglykémiu), zníženú hladinu cholesterolu v lipoproteínoch s vysokou hustotou alebo vysokú hladinu triglyceridov (hypertriglyceridémiu) či proteinúriu ako najčastejší príznak obličkových chorôb. Prítomnosť minimálne troch z týchto ukazovateľov môže znamenať, že trpí metabolickým syndrómom.

Štúdiou Distribúcia cholesterolu v lipoproteínových subfrakciách u pacientov s metabolickým syndrómom sa zaoberal Michal Balogh z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a jeho spoluriešitelia Viola Vargová, Anna Birková, Beáta Hubková, Beáta Čižmárová, Eva Onačillová a Mária Mareková.

Zapojili sa do XI. ročníka Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2019 Preveda.

Terapeutickým cieľom u pacientov s diagnostikovaným metabolickým syndrómom je podľa autorov štúdie zníženie rizika chorôb srdca a ciev úpravou lipoproteínového profilu. „Elektroforetická frakcionácia lipoproteínov a následná kvantifikácia obsiahnutého cholesterolu by mohla napomáhať personalizovanej liečbe a monitoringu priebehu terapie.“

Pacienti zahrnutí do štúdie boli účastníkmi projektu I. internej kliniky UPJŠ LF v Košiciach. Študijná skupina pozostávala z pacientov s metabolickým syndrómom (MS, n = 5; vek 59 ± 12 rokov). Kontrolnú skupinu tvorili dobrovoľníci bez prejavov metabolického syndrómu (KS, n = 6; vek 40 ± 15 rokov). Analýza cholesterolu v subfrakciách lipoproteínov bola vykonaná metódou LipoPrint.

Michal Balogh uvádza, že najdôležitejšie výsledky práce spočívajú v porovnaní jednotlivých frakcií lipoproteínov (LDL, HDL) plazmy u pacientov s metabolickým syndrómom a kontrolnou skupinou zdravých osôb, pričom u pacientov s metabolickým syndrómom vedci pozorovali vyššie hladiny aterogénnych frakcií LDL a HDL lipoproteínov než v kontrolnej skupine.

„Význam práce pre odbornú verejnosť spočíva v rozšírení poznatkov o lipoproteínoch plazmy a umožňuje nový pohľad na lipoproteíny nielen z kvantitatívneho hľadiska, ale aj z hľadiska kvality, čo môže prispieť k efektívnejšiemu manažmentu liečby pacientov. Ako vyplýva z práce, nie všetok HDL-C predstavuje striktne protiaterogénnu skupinu lipoproteínov, zatiaľ čo LDL-C nemusí mať iba aterogénne vlastnosti.“

Štúdia má význam ale aj pre bežnú populáciu. „Pre laikov prináša práca stručný náhľad do stavby, metabolizmu a významu lipoproteínov v organizme a zároveň poukazuje na potrebu liečby a prevencie dyslipidémie nielen u pacientov s metabolickým syndrómom,“ dopovedal autor.

*********************************************

Občianske združenie Preveda už roky organizuje konferenciu pre mladých výskumných pracovníkov zameranú na vybrané obory chemických a prírodných vied ako biochémia a molekulová biológia; biotechnológia a potravinárska technológia; analytická chémia; organická, bioorganická, farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia; environmentalistika a tiež biomedicínska fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika, biometria.

Poskytuje tak možnosť jednoduchým spôsobom prezentovať prácu mladých vedcov, prináša interaktívnu diskusiu na odborné témy a dáva príležitosť získať plnohodnotnú publikáciu príspevkov v recenzovanom zborníku konferencie. „Veríme, že sa nám s vašou pomocou podarí týmto projektom naštartovať cyklus konferencií, ktorých obsah a vysoká výpovedná úroveň napomôžu k udržaniu vzdelanostnej úrovne, ako i k zefektívneniu štúdia mladej vedeckej obce,“ uvádzajú organizátori.

 

Informácie poskytol: Michal Balogh

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /DarkoStojanovic/

Uverejnila: VČ

Súvisiace:

Hore
Atmosféra počas TVT 2018
TVT 2019
Publikácie Veda v CENTRE
výtvarná súťaž TVT 2019
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
TVT 2018 články
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
Medzi najvýznamnejšie diela krajinnej architektúry patria bez pochýb záhrady a parky.
Zistite viac