Slovenský knižničný skvost: Bibliotheca Apponyiana – Apponyiovská knižnica

19. mar. 2017 • Humanitné vedy

Slovenský knižničný skvost: Bibliotheca Apponyiana – Apponyiovská knižnica

Tak ako má Rakúsko svoju nádhernú knižnicu v kláštore v Melku, má aj Slovensko jednu z najkrajších európskych historických knižníc, ktorá sa nachádza v kaštieli rodiny Aponnyiovcov v Oponiciach.

Nenápadná dedinka Oponice sa spomína v prvých písomných zmienkach už v roku 1244, ale s najväčšou pravdepodobnosťou bola osídlená už dávno predtým. Na konci trinásteho storočia pripadla rodine Čákovcov, ktorá tu vybudovala kamenný hrad. História rodiny Oponiovcov – Apponyi sa začala datovať od roku 1395, kedy hrad dostala – pri deľbe majetku vtedajšieho majiteľa – jedna z jeho dcér, vydatá za magistra de Ewrs. Po dvadsiatich rokoch pobytu a zveľaďovania Oponíc si rodina zmenila podľa svojho sídla meno na Apponyi. Po rôznych dramatických udalostiach, ktoré sprevádzali vpády Turkov, rodinné nezhody a kurucké povstania, kamenný hrad v roku 1645 počas búrky čiastočne vyhorel, a jeho zachovalé časti v 18. storočí zrúcali cisárske vojská.

ilustračné foto / Apponyiovská knižnica

Oponický kaštieľ, v ktorom sa nachádza aj spomínaná knižnica, dali Apponnyiovci postaviť v 16. – 17. storočí podľa predlohy talianskych renesančných sídiel. Kaštieľ bol obkolesený veľkým parkom s exotickými drevinami a v rokoch 1844 – 46 mu nechali pristavať priestranné severné krídlo, do ktorého rodina umiestnila už vtedy rozsiahlu knižnicu. Jej zakladateľom bol Juraj Anton Apponyi (1754 – 1817), ktorý jej základy začal tvoriť vo Viedni, kde zastával významné politické a spoločenské funkcie a k jeho veľkým vášňam patrilo práve zbieranie vzácnych kníh. Koncom 18.storočia sa v knižnici nachádzalo 30 tisíc zväzkov. Ako svojho prvého knihovníka si gróf vybral jezuitského duchovného Augustína Michelazziho, ktorý knihy katalogizoval, pričom tri z jeho katalógov sa zachovali dodnes. Po smrti zakladateľa knižnice, pokračoval v jeho diele syn Anton, ktorý vyplatil svojim dvom bratom podiely z nej. Zrejme jej časť musel z priestorových dôvodov predať, pretože z roku 1818 – 19 pochádza aukčný spis, v ktorom sa popisujú jednotlivé knihy a obrazy zo zbierky, ktoré boli určené na predaj. Anton Apponyi bol výborným diplomatom a pre knižnicu dal v roku 1825 postaviť v Bratislave budovu na Kozej ulici, dnes už budova ale neexistuje. Knižnica bola prístupná verejnosti, dokonca sa zachoval aj výpožičný poriadok, otváracie hodiny a pravidlá, ktoré museli návštevníci dodržiavať. V knižnici študovali dokonca aj štúrovci, a poznali ju i v Londýne pod názvom Public National Library of Presburg. ilustračné foto / Apponyiovská knižnicaKeď gróf Apponyi v roku 1846 nedostal každoročných 400 zlatých, ktoré mu mesto poskytovalo na podporu udržiavania chodu knižnice, rozhodol sa ju presťahovať do rodinného sídla v Oponiciach. Po jeho smrti prevzal správu knižnice syn Július, ktorý do chodu knižnice príliš nezasahoval. Keď Július zomrel, začal sa o knižnicu začal starať jeho syn Ľudovít, dvorný maršal cisára Františka Jozefa II. Ten na aukcii v roku 1892 predal z knižnice okolo 2 000 vzácnych zväzkov. Posledným majiteľov bol Henrich Apponyi, dobrodruh a cestovateľ, ktorý svojimi výpravami zruinoval Oponické panstvo. Knižnica, ako súčasť splácania jeho dlhov prešla do vlastníctva grófa Károlyiho, ten ju však nemal záujem zachovať a v roku 1939 poslal na aukciu do Prahy okolo 10 tisíc zväzkov, z ktorých sa však predalo iba 1 302 – ostatné sa stratili. Druhá svetová vojna zabránila predaju ďalších kníh, ale knižnica prežila ťažké časy iba zázrakom. Až v 50-tych rokoch v nej začal pátrať a katalogizovať ju externý pracovník Matice slovenskej – Dr. Gajdoš, neskôr bola knižnica prevezená do Martina. Impozantné knižné zbierky sa v súčasnosti opäť nachádzajú v Oponiciach, obsahujú 9 000 titulov a 12 000 zväzkov písaných v desiatich jazykoch. Medzi najvzácnejšie z nich patrí aj dielo Sokrata zo švajčiarskeho Bazileja z roku 1508. Slovenský knižničný skvost je aj naďalej prístupný verejnosti, navyše v prekrásne dobovo zrekonštruovaných priestoroch knižnice Oponického kaštieľa.

 

Spracovala: Barbora Hrvolová, NCP VaT pri CVTI SR

Infromácie poskytla: Lívia Fábryová, Aponyiovci a ich knižnica v Oponiciach

Zdroj: http://www.chateauappony.sk/kastiel-chateau-oponice/historicka-kniznica

Foto: http://www.chateauappony.sk

Uverejnila: ZVČ

Súvisiace:

Podujatia
Hore
fotografická súťaž TVT 2019
Noc výskumníkov 2019
kúpa časopisov jún 2016
Atmosféra počas TVT 2018
Publikácie Veda v CENTRE
Aurelium - centrum vedy
Vedec roka 2018
QUARK
Prechod VK na VND - leto
TVT 2018 články
TAG Centrum vedy
TAG Mládež
TAG QUARK
TAG Ženy vo vede
TAG Spektrum vedy
TAG Slovenská veda
TAG História
TAG Rozhovor
TAG Publikácia
TAG Zaujímavosti vo vede
banner záhrady
Zaujímavosti vo vede
V Európe je známych 1 000 druhov liečivých rastlín.
Zistite viac