Brožúry

Brožúra: Svetová slovenská veda II.

Svetová slovenská veda II.

Brožúra Svetová slovenská veda II. je pokračovaním predošlej, predstavuje ďalšie zaujímavé objavy našich slovenských vedcov a vedkýň, o ktorých by...

| Marián Zelenák
Brožúra: Svetová slovenská veda I.

Svetová slovenská veda I.

Brožúra Svetová slovenská veda I. predstavuje niekoľko z najzaujímavejších  slovenských objavov posledných rokov.

| Marián Zelenák
Brožúra: Mladí vedci – budúcnosť Slovenska

Mladí vedci – budúcnosť Slovenska

Brožúra Mladí vedci – budúcnosť Slovenska predstavuje slovenských študentov a študentky a ich úspechy, ktoré dosiahli na prestížnych zahraničných súťažiach.

| Marián Zelenák
Publikácia: Zaujímavosti vo vede

Zaujímavosti vo vede

Panelová výstava s názvom Zaujímavosti vo vede prezentuje známe i neznáme fakty.

| Marián Zelenák
publikácia Svetové objavy slovenských vedcov

Svetové objavy slovenských vedcov

Prehľad výstav, ktoré pravidelne organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (ďalej len „NCP VaT“), pôsobiace v...

| Marián Zelenák
Jozef Maximilián Petzval – priekopník modernej optiky a fotografie

Jozef Maximilián Petzval – priekopník modernej optiky a fotografie

brožúra Jozef Maximilián Petzval – priekopník modernej optiky a fotografie

| Marián Zelenák
Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor

Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor

Samuel Mikovíni – významný slovenský inovátor

| Marián Zelenák
brožúra Transtechdesign, 2012

Transtechdesign

Brožúra vznikla pri príležitosti výstavy TRANSTECHDESIGN.

| Marián Zelenák
Bioterapeutické metódy v praxi, 2012

Bioterapeutické metódy v praxi

Brožúra vznikla pri príležitosti výstavy Bioterapeutické metódy v praxi. 2012

| Marián Zelenák
Jozef Murgaš - komunikácia včera a dnes

Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes

Brožúra vznikla pri príležitosti výstavy Jozef Murgaš - komunikácia včera a dnes.

| Marián Zelenák