Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzita Komenského prijala opatrenia na úsporu energií

VEDA NA DOSAH

Mala by tak v nasledujúcich mesiacoch ušetriť 10 – 15 percent jej spotreby.

Univerzita Komenského. Zdroj: Wikimedia Commons

Univerzita Komenského. Zdroj: Wikimedia Commons

Univerzita Komenského v Bratislave prijala sériu opatrení v oblasti energetiky, ktoré by mali ušetriť 10 – 15 percent spotreby energie. Opatrenia sú výsledkom odborných diskusií energetikov s ohľadom na primeraný pracovný čas a komfort študentov a platia pre všetky fakulty i súčasti univerzity.

Vzhľadom na rozdielny rok výstavby, údržbu či energetickú náročnosť jednotlivých budov je na uvážení dekanov a dekaniek, aby sa rozhodli, ktoré z odporúčaných opatrení použijú. Zvážiť musia ich použiteľnosť v podmienkach univerzity, komfort zamestnancov a študentov aj ochranu zdravia. Nevyhnutné je pritom zabezpečiť šetrenie v rozsahu minimálne 10 – 15 percent spotreby energie.

Sumár opatrení

K úsporným opatreniam patria inštalácia pohybových senzorov na osvetlenie, optimalizácia svetelných zdrojov, výmena osvetlenia za úsporné svietidlá, zníženie teploty, zredukovanie spotrebičov a vyradenie vysokonáročných spotrebičov. Univerzita zároveň pripravuje informačnú kampaň pre zamestnancov a študentov.

Počas pracovného týždňa v popoludňajších hodinách a cez víkendy zavedie útlmový režim budov a častejšie využívanie inštitútu práce z domu.

Okrem toho univerzita ráta aj s technicky náročnejšími opatreniami, ako sú zavedenie systémov efektívneho riadenia a regulácie energií či osadenie inteligentných systémov merania spotreby. Plánuje tiež vytvoriť tlačiarenské hniezda a inštalovať perlátory na vodovodné batérie. Ďalším krokom je zateplenie budov a inštalácia zariadení na obnoviteľné zdroje.

Čakajú na záruky

Univerzita v tejto chvíli podľa jej rektora Mareka Števčeka čaká na konkrétne záruky naplnenia verejného prísľubu premiéra Eduarda Hegera o dopadoch energetickej krízy na vysoké školy. „Veľmi dúfame, že slovenské univerzity nebudú musieť pristúpiť ku krokom, ktoré avizovala Slovenská rektorská konferencia, a neprerušia k 17. novembru vyučovanie,“ vyjadril sa.

Sanovanie energetických výpadkov je len jednou z troch požiadaviek vysokých škôl na zabezpečenie ich bazálnej činnosti. „Paralelne s tým realizujeme celú sériu opatrení s cieľom šetriť energiou a znížiť jej spotrebu. Našou maximálnou prioritou je udržať funkčnosť slovenského vysokého školstva, nemáme to však vo vlastných rukách,“ podotkol Števček, ktorý touto cestou apeluje na pomoc zo strany štátu. „Bez jeho pomoci nie je otázkou ,či‘, ale ,kedy dôjde ku kolapsu slovenského vysokého školstva‘,“ uzavrel.

Zdroj: TS UK
(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky