Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Národné lesnícke centrum uzavrelo partnerstvo s obhospodarovateľmi lesa

VEDA NA DOSAH

Založili dve operačné skupiny Európskych inovačných partnerstiev (EIP), ktoré si stanovili za cieľ adaptovať zaužívané postupy obhospodarovania lesa na prírode blízke hospodárenie a ochrániť ihličnany pred tvrdoňom smrekovým.

Stavební inžinieri v lese. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok Zdroj: iStockphoto.com

Národné lesnícke centrum (NLC) založilo dve operačné skupiny Európskych inovačných partnerstiev (EIP), v rámci ktorých prenesie v spolupráci s vybranými obhospodarovateľmi lesa výsledky dlhoročného výskumu do lesníckej praxe. Udeje sa to prostredníctvom dvoch konkrétnych projektov.

Prírode blízke hospodárenie v lesoch

Cieľom prvého projektu Prebudova na prírode blízke hospodárenie ako nástroj adaptácie lesov na zmenu klímy má byť transfer i implementácia nových poznatkov a inovácií v oblasti zisťovania stavu lesa, ale aj plánovania a praktických postupov manažmentu lesov pri prebudovávaní lesných porastov na prírode blízke hospodárenie v lesoch.

„Pre zachovanie stability lesných porastov v meniacich sa podmienkach je potrebné adaptovať zaužívané postupy obhospodarovania lesa metódami prírode blízkeho hospodárenia. Tento progresívny spôsob je prioritne zameraný na zabezpečenie ekologickej stability lesných porastov a súčasne umožňuje dosahovať ich optimálnu produkčnosť a nákladovú efektívnosť,“ objasnil Pavol Harvilčák z NLC.

Ochrana sadeníc pred tvrdoňom smrekovým

V rámci druhého projektu Ochrana sadeníc ihličnatých drevín pred škodami tvrdoňom smrekovým na plochách po vetrových kalamitách a kalamitách po podkôrnom hmyze plánujú zasa zaviesť do prevádzky nové ekologickejšie obranné opatrenia a porovnať ich s inými metódami ochrany pred tvrdoňom.

Tvrdoň smrekový je jedným z významných škodcov sadeníc na kalamitných holinách v ihličnatých porastoch. V súvislosti s ochranou proti nemu využilo NLC skúsenosti z výskumných projektov zameraných na zavádzanie ekologickejších spôsobov ochrany sadeníc. Za výskum biologickej obrany s účinným organizmom Beauveria bassiana získalo NLC v roku 2021 Cenu za transfer technológií na Slovensku v kategórii Inovátor.

Výsledky oboch projektov budú zástupcovia NLC následne prezentovať aj ďalším obhospodarovateľom lesa. Obsahové námety projektov operačných skupín už schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Samotná výzva na podávanie projektov je naplánovaná na prvú polovicu tohto roka. „Vďaka schváleným obsahovým námetom je vysoká pravdepodobnosť, že budú oba projekty úspešné,“ doplnil Harvilčák.

Zdroj: TS NLC vo Zvolene

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky