Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na svete oslavujeme Deň Zeme

Andrea Fedorovičová

Posolstvom aktuálneho ročníka je heslo: „Investujme do našej planéty.“

Deň Zeme. Zdroj: iStockphoto.com

Deň Zeme. Zdroj: iStockphoto.com

Celý svet si dnes pripomína, aké dôležité je chrániť našu planétu. Medzinárodný deň Matky Zeme alebo skrátene Deň Zeme oslavujeme od roku 1970. Zásluhu na tom má environmentálny aktivista a senátor Spojených štátov z Wisconsinu Gaylord Nelson, ktorý si zaumienil, že prostredníctvom Dňa Zeme zareaguje na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.

Cieľom tohto dňa je, aby sme si pripomenuli našu závislosť od cenných darov, ktoré nám Zem dáva, a uvedomili si, že prírodné zdroje nie sú nevyčerpateľné. Treba sa preto, a v dnešných časoch už dupľom, venovať otázkam ochrany životného prostredia a zachovania biodiverzity pre budúce generácie.

Stručná história Dňa Zeme

 • Historicky prvá oslava Dňa Zeme sa konala 22. apríla 1970, jej základ bol však položený už v roku 1968. Americký úrad pre verejné zdravotníctvo vtedy zorganizovalo takzvané Sympózium humánnej ekológie a vyzvalo študentov, aby si prišli vypočuť rozhovory vedcov o vplyve životného prostredia na ľudské zdravie.
 • Dva roky nato žiadal Gaylord Nelson o vytvorenie národnej agendy zaoberajúcej sa environmentálnymi otázkami/úlohami. Uskutočnil sa masívny protest, na ktorom sa zúčastnili študenti z tisícok univerzít, škôl a komunít. Bolo to 22. apríla 1970. Tento dátum sa do histórie zapísal ako prvý Deň Zeme.
 • V roku 1972 vytvorila vláda USA Agentúru na ochranu životného prostredia (EPA) a schválila Zákon o čistej vode (CWA; zákon upravujúci reguláciu vypúšťania znečisťujúcich látok do vôd USA a štandardy kvality povrchových vôd, pozn. red.)
 • V roku 1990 nabral Deň Zeme celosvetové rozmery. Na každoročne organizovanom podujatí ku Dňu Zeme sa zúčastnilo viac ako 140 krajín.
 • O päť rokov nato si senátor Nelson prevzal Prezidentskú medailu slobody.
 • V roku 2017 sa počas Dňa Zeme uskutočnil v 500 krajinách sveta Pochod za vedu. K iniciatíve sa zapojilo aj Slovensko.
 • Pred dvomi rokmi si svet pripomenul Deň Zeme po päťdesiaty raz. Podujatie sa však kvôli pandémii covid-19 odohralo len na digitálnych platformách.

Investujme do našej planéty

Témou aktuálneho ročníka Dňa Zeme 2022 je heslo: „Investujte do našej planéty.“ Motto nabáda jednotlivé krajiny, aby konali odvážne, vo veľkom inovovali a inovácie následne poctivo aplikovali do praxe.

„Teraz všetci spolu!“ píše sa na stránke Earth Day Org. Podľa organizácie je totiž najvyšší čas, aby sme zmenili úplne všetko počnúc podnikateľskou klímou cez politickú až po spôsob, akým podnikáme opatrenia v oblasti životného prostredia. „Teraz nastala tá chvíľa, keď musíme preukázať obrovskú odvahu, aby sme si dokázali zachovať a ochrániť naše zdravie, naše rodiny a naše živobytie… Času je málo a jedine zelená budúcnosť je prosperujúca. Musíme preto spoločne investovať do našej planéty,“ píše sa na stránke.

Dievča zbierajúce odpadky v lese. Zdroj: iStockphoto.com

Dievča zbierajúce odpadky v lese. Zdroj: iStockphoto.com

Na odkaz Earth Day Org nadväzujú aj autori portálu Earth Reminder, ktorí dodávajú, že sa musíme predovšetkým správať ako tím, aby sme dokázali niečo zmeniť. „Každý jednotlivec má síce svoj hlas, no dôjsť ku globálnej zmene môžeme len spoločne,“ odkazujú.

Vo svojom apeli pritom akcentujú najmä na potrebu udržateľnosti, ekologizácie a postupnej transformácie hospodárstiev jednotlivých krajín na zelené. „Všetky vlády musia povzbudzovať spoločnosť, inštitúcie a podniky, aby vytvorili priestor na podporu stabilnej budúcnosti.“

Prispieť svojou troškou k dielu môže aj jednotlivec. Podľa popredného slovenského klimatológa Jozefa Pecha možnosť zásadne ovplyvniť smerovanie jednotlivých krajín majú hlavne voliči. Posvietiť by si mali predovšetkým na to, či je prioritou ľudí, ktorých volia za svojich zástupcov, práve zelená politika a riešenie klimatickej zmeny.

Ako si uctiť Deň Zeme?

Existuje viacero spôsobov, akými si môžeme každý po svojom „osláviť“ Deň Zeme.

 • Choďte na prechádzku do lesa.
 • Zasaďte si obľúbenú rastlinku.
 • Rozprávajte sa so svojimi blízkymi o dôležitosti ochrany Zeme a prírody vo vašom okolí.
 • Šetrite elektrinu. Môžete si urobiť napríklad večer bez televízora, iba pri sviečkach.
 • Choďte do práce na bicykli namiesto autom.
 • Obmedzte používanie plastov. Skúste ísť na nákup do obchodu a použite vlastné plátenné tašky a recyklovateľné nádobky.
 • Neplytvajte potravinami. Pokúste sa spracovať všetko, čo máte v chladničke skôr, než sa to pokazí.
 • Trieďte odpad. Môžete si zriadiť samostatný kôš na bioodpad alebo vlastný kompostér.
 • Urobte si deň bez mäsa. Ako dobre vieme, chov dobytka je jedným z hlavných príčin klimatickej zmeny.
 • Nenakupujte, čo skutočne nepotrebujete.
 • Miesto vyhadzovania vecí ich radšej recyklujte. Porozmýšľajte, ako dať starému nábytku či oblečeniu nový nádych.
 • Pohľadajte si vo svojom okolí dobrovoľnícku aktivitu, do ktorej by ste sa mohli zapojiť. Môže ísť o čistenie lesa či okolia vášho bydliska od odpadkov, zber žiab z ciest, sadenie stromčekov a podobne.

 

Zdroje: Earth Reminder, Smart Meetings, Earth Day Org, EPA, Vox, The US Public Health Service, Society for Human Ecology, Nelsonearthday

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky