Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vzdelávacia súťaž Pohľad na Slnko ponúka atraktívne výhry

VEDA NA DOSAH

Dva najkreatívnejšie študentské kolektívy vycestujú na ostrov Tenerife, tím na treťom mieste získa pokrokový slnečný ďalekohľad.

Banner: Súťaž o Slnku. Zdroj: SAV

Zdroj: SAV

Pohľad na Slnko je medzinárodná vzdelávacia súťaž pre základné a stredné školy, ktorú organizuje projekt Európskeho slnečného teleskopu (EST) v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Astronomickým ústavom SAV.

Študenti a študentky z celej Európy môžu skúmať rôzne témy a javy týkajúce sa našej hviezdy a pomôcť odborníkom zostaviť špeciálnu encyklopédiu o Slnku EST Solarpedia. Hlavnými cenami súťaže sú zájazd na Tenerife spojený s návštevou observatória Teide a špičkový slnečný ďalekohľad pre školu. Registrácia do súťaže je otvorená do 30. októbra 2021.

„Súťaž Pohľad na Slnko je určená žiakom a žiačkam základných a stredných škôl a osemročných gymnázií vo veku 14 až 16 rokov, ktorí pod vedením svojich učiteľov zostavia štvorčlenné tímy. Ich úlohou je vytvoriť pútavú infografiku o Slnku v anglickom jazyku,“ vysvetľuje spoluorganizátor súťaže Peter Gömöry z Astronomického ústavu SAV.

Prispejte do online encyklopédie o Slnku

Súťaž ponúka jedinečnú príležitosť spojiť vedomosti z fyziky, matematiky, chémie, biológie, umenia, informatiky, angličtiny a dokonca aj z dejepisu. Technika návrhu je ľubovoľná, musí však byť originálna – nesmie kopírovať podobné obrázky, ktoré sú už známe v dizajnovej alebo vedeckej oblasti. Pre uľahčenie výberu ponúkajú organizátori na stránke súťaže zoznam možných tém na spracovanie. Záujemcovia na stránke nájdu aj ukážky rôznych infografík, ktorými sa môžu inšpirovať.

Pohľad na Slnko, na ktorom prebieha erupcia, Zem a Mesiac. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Súťažné práce vyhodnotí medzinárodná porota zložená z popredných vedeckých pracovníkov z oblasti fyziky Slnka, vedeckých komunikátorov a odborníkov na dizajn. Každý účastník dostane certifikát podpísaný prezidentom Európskej asociácie pre slnečné ďalekohľady.

Zaslané infografiky sa zároveň stanú súčasťou pripravovanej otvorenej online encyklopédie o Slnku EST Solarpedia určenej pre učiteľov a širokú verejnosť. Dva najkreatívnejšie kolektívy vycestujú na ostrov Tenerife, tím na treťom mieste získa pokrokový slnečný ďalekohľad.

Pohľad na Slnko z observatória del Teide

Cesta na Kanárske ostrovy sa uskutoční v súlade s pandemickými opatreniami v apríli 2022. V rámci zájazdu navštívia víťazi Observatorio del Teide, kde sú okrem iných astronomických zariadení umiestnené aj dva veľké slnečné ďalekohľady GREGOR a vákuový vežový ďalekohľad.

„Tieto ďalekohľady predstavujú vrchol súčasnej techniky používanej pre výskum Slnka. Priemer hlavného zrkadla ďalekohľadu GREGOR je 1,5 m, a je tak tretím najväčším slnečným ďalekohľadom na svete,“ zdôrazňuje astronóm a dodáva, že návštevníci si budú môcť pozrieť aj detekčné zariadenia, spektrografy a úzkopásmové snímkovače najvyššej kvality. Ak pandémia ochorenia COVID-19 cestovanie neumožní, zájazdy budú nahradené pokrokovým slnečným ďalekohľadom vybaveným filtrom pre spektrálnu čiaru H-alpha. Vďaka tomu budú môcť študenti a študentky pozorovať vrstvy slnečnej atmosféry, zvanej chromosféra.

„Táto oblasť nie je pri sledovaní Slnka voľným okom pozorovateľná. Pomocou takéhoto ďalekohľadu tak budú môcť žiaci pozorovať aj slnečné filamenty a protuberancie. Na ich pozorovanie väčšinou stačí len dobré počasie. V obdobiach zvýšenej slnečnej aktivity je v spektrálnej čiare H-alpha možné veľmi dobre pozorovať aj slnečné erupcie. Sú to najenergetickejšie javy v slnečnej sústave a ich pozorovanie je vždy veľkým zážitkom aj pre profesionálov,“ zdôraznil Peter Gömöry.

Podmienkou účasti v súťaži Pohľad na Slnko je registrácia vedúceho tímu – učiteľa. Zaregistrovať sa môže do konca októbra na stránke https://est-east.eu/registration. Tímy môžu svoje práce do súťaže posielať do 20. decembra 2021. Víťazi budú vyhlásení 28. januára 2022.

Viac informácií o súťaži nájdete na stránke: https://est-east.eu/contest.

Zdroj: Tlačová správa SAV
(GL)

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.