Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecký veľtrh – príťažlivý program pre deti, mládež i dospelých

Marta Bartošovičová

Vedecký veľtrh 2017

Po úspechu v minulom roku sa vo štvrtok 14. septembra 2017 od 8.30 do 17.30 hod. uskutoční 2. ročník Vedeckého veľtrhu. Miestom konania je námestie pred obchodným centrom Eurovea v Bratislave, na ľavom brehu Dunaja. 

Nezisková organizácia Veda nás baví v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, spolu s ďalšími univerzitami, školami a inštitúciami pripravili celodenný zábavný program nielen pre školákov a študentov, ale aj dospelých. Patrónom podujatia je prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied.

Hlavným cieľom vedeckého veľtrhu je hravou a interaktívnou formou priblížiť deťom a mladým ľuďom jednotlivé disciplíny vedy a výskumu, spoznať čaro objavovania nového, ako aj ich spoločenský dosah. 

Návštevníci si budú môcť vyskúšať pokusy alebo sa zapojiť do vedeckých hier. Svoje znalosti si môžu overiť v súťažných kvízoch. Zámerom je tiež povzbudenie záujmu mládeže o prípadnú budúcu kariéru vo vedeckých odboroch. Pútavý program určite zaujme aj učiteľov, rodičov a širokú verejnosť.

Účastníci Vedeckého veľtrhu 2016

Čo uvidíte na Vedeckom veľtrhu 2017? 

Rôzne technické novinky, postupy alebo experimenty, interaktívne pokusy, vedeckú show a ďalšie ukážky. Žiakom a študentom pomôžu pochopiť základné princípy fyziky, chémie či biológie a nadobudnúť pozitívny vzťah k týmto predmetom. Nebudú chýbať ani hry, súťaže s množstvom cien, ale tiež zaujímavé prednášky, napríklad aj o planéte Mesiac.

Kto a s čím príde na 2. ročník Vedeckého veľtrhu?

Medzi prezentujúcimi budú univerzity, vedecké ústavy, vysoké a stredné školy, záujmové organizácie a subjekty komerčnej sféry, ktorí vo svojich stánkoch ukážu rôzne oblasti vedy a výskumu.

Ústav krajinnej ekológie SAV predstaví expozíciu zameranú na skúmanie a pozorovanie vybraných modelových ekosystémov s využitím počítačovej techniky a špeciálnych mikroskopov. Prinesie súťažné kvízy, tajničky, pexeso, puzzle a maľovanky.

Ústredná knižnica SAV príde s elektronickou interaktívnou prezentáciou a rôznymi súťažami.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Bratislava bude demonštrovať vznik tektonického zemetrasenia, rôznych typov seizmických vĺn a ich zaznamenávania, odolnosť stavieb atď. Predstaví astronómiu a AMOS – celooblohový systém na pozorovanie svetelných úkazov, najmä meteorov, na nočnej oblohe. Budú sa venovať aj geometrii a matematike pre žiakov ZŠ a SŠ, ako sa dajú zvládnuť interaktívnou a hravou formou.

Účastníci Vedeckého veľtrhu 2016

Katedra genetiky Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave bude prezentovať modelové organizmy používané v genetickom výskume.

Katedra ložiskovej geológie PriF UK oboznámi účastníkov s nerastným bohatstvom Slovenska, ktoré využívame pri každodenných činnostiach ale i pri špecifických činnostiach, ako je starostlivosť o domáce zvieratá, zatepľovanie budov, či skrášľovanie ľudského tela. Prinesú antimonit, bentonit, magnezit, perlit, petrurgický bazalt, obsidián, polymetalické rudy, talk, zeolit či zlato a predvedú mnohé zaujímavé pokusy.

Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU, Bratislava – predvedie automatizáciu, informatizáciu a rôzne experimenty, napr. inverzné kyvadlo a Flexy  zariadenie, ktoré riadi výšku vznášajúcej sa loptičky vo valci na základe polohy ruky.

Účastníci Vedeckého veľtrhu 2016

Fakulta informatiky a informačných technológií STU, Bratislava predstaví najmodernejšie senzory na sledovanie pohľadu a aktivity mozgu (EEG) a ich využitie napríklad pri hrách alebo ovládaní počítača, vizuálne programovanie vo virtuálnej realite prostredníctvom zariadenia HTC Vive. Nebude chýbať ani mobilná aplikácia, ktorá zachytáva výtlky na cestách, ale aj mnoho iného, čo ocenia najmä vodiči.

Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice predvedie interaktívne experimenty z fyziky, chémie, biológie, matematické hry a ukážky robotických stavebníc.

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Trnava prinesie virtuálnu realitu a retroherňu.

Zástupcovia stredných odborných škôl názorne ukážu výsledky svojej práce. Študenti sa tak budú môcť zoznámiť s konkrétnymi činnosťami na týchto školách.

Členovia záujmových združení a klubov, ktorí sa v rámci voľného času venujú napríklad automobilom, dronom či modelárstvu, sa prídu pochváliť svojimi ukážkami.

Úspešní študenti – mladí nádejní vedci, ktorí bodovali v súťažiach z oblasti vedy a techniky, budú prezentovať svoje výsledky za okrúhlym stolom. Malí návštevníci sa ich môžu pýtať na to, čo ich zaujíma. 

Úplný zoznam prezentujúcich

Vstup na veľtrh je zdarma a voľný pre všetkých!

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Vedecký veľtrh

Foto: Ondrej Koščík

Fotogaléria 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky