Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína výstava kaktusov a sukulentov

VEDA NA DOSAH

archív BZ UPJŠ: zábery z predošlých výstav Kaktusy a sukulenty v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

V piatok 17. apríla 2015 začína v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach výstava pod názvom Kaktusy a sukulenty – pichľavá krása rastlín. Výstava je realizovaná v spolupráci s Klubom kaktusárov v Košiciach a potrvá do 26. apríla 2015.

„Kaktusy tvarom, zaujímavým až záhadným spôsobom života, nádhernými kvetmi, úžitkovými vlastnosťami, druhovou rôznorodosťou, reprezentujú bohatosť flóry v extrémnych suchozemských biotopoch. Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach pripravila po ročnej prestávke jedinečnú výstavu kaktusov zo svojich zbierok a spolu s Klubom kaktusárov v Košiciach návštevníkom ponúka zaujímavý relax a zážitkovú atmosféru pri poznávaní pichľavej krásy,“ pozýva na výstavu riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.

Výstava bude spestrená galériou fotografií známeho českého kaktusára Jaromíra Chvasteka z nedávnej expedície v Chile, prehliadkou odbornej kaktusárskej literatúry, veľkoplošnými fotografiami navodzujúcimi atmosféru púštnej krajiny, ale aj poradenskou činnosťou.

„Počas celej výstavy budú návštevníkom k dispozícii členovia Klubu kaktusárov v Košiciach, ktorí poskytnú rady týkajúce sa pestovania a starostlivosti o sukulentné rastliny. Zároveň zabezpečia predaj prebytkov zo svojich zbierok. Tohtoročnou novinkou bude dražba zbierkových sukulentných rastlín, ktorá bude prebiehať každý deň o 15:00 hod.,“ informuje Oldřich Novák, predseda klubu, ktorý zároveň pripomína, že Klub kaktusárov v Košiciach má svojich nadšencov užniekoľko desaťročí a v tomto roku oslávi 50. výročie svojho založenia.

„Po prestávke v minulom roku, ktorá bola spôsobená rozsiahlou obnovou expozičných skleníkov, pozývame návštevníkov na šiesty ročník výstavy sukulentných rastlín, počas ktorej budú môcť obdivovať rastliny pochádzajúce z púštnych aj polopúštnych oblastí Ameriky, Afriky a Austrálie, dozvedieť sa viac napr. o ich spôsobe života a význame týchto rastlín,“ vysvetľuje vedúci oddelenia tropickej asubtropickej flóryBotanickejzáhrady UPJŠ v Košiciach, Ing. Peter Fridman adodáva, že okrem vystavovaných rastlín vovstupnom vestibule a nachodbe administratívnej budovy botanickej záhrady,si návštevníci budú môcť prezrieť ajsukulentnérastliny vexpozičnom skleníku. Počas trvania výstavybudúdenne včase od9:00 do17:00kdispozícii tiež všetky aktuálne sprístupnené expozície tropickej asubtropickej flóry, dekoratívnaflórai rozsiahle arborétum naMánesovej 23.

 

Bližšie informácie:

Mgr. Jana Oleničová

vedúca Úseku pre propagáciu a marketing

UPJŠ v Košiciach

 

Zdroj: Tlačová správa UPJŠv Košiciach

Foto: archív BZ UPJŠ: zábery z predošlých výstav Kaktusy a sukulenty v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

Uverejnila: BK

 

 

 

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky