Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach začína prvá tohtoročná výstava

VEDA NA DOSAH

V piatok 13. februára 2015 sa začne v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach prvá tohtoročná výstava pod názvom Kamenný herbár. Je organizovaná v spolupráci so súkromným zberateľom Romanom Arpášom z Prievidze a Východoslovenským múzeom v Košiciach. Výstava bude v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach na Mánesovej 23 sprístupnená denne od 13. februára do 1. marca 2015 v čase medzi 9:00 až 15:00 hodinou.

Na výstave sa návštevníci budú môcť oboznámiť s tým, čo sú to fosílie, teda skameneliny, uvidia viac ako 200 exponátov nielen rastlinného, ale aj živočíšneho pôvodu a prostredníctvom obrazového materiálu sa oboznámia s vývojom Zeme.

Od vzniku života na Zemi uplynulo už viac ako 3 miliardy rokov. Za ten čas sa na našej planéte vyvinuli organizmy rôznych tvarov a farieb. Mnohé však už nežijú. Padli za obeť vymieraniu, pretože sa nedokázali prispôsobiť stále sa meniacim prírodným podmienkam. O ich existencii sa dozvedáme prostredníctvom skamenelín. Sú to zvyšky uhynutých rastlín a živočíchov, ktoré sa nám zachovali v podobe skamenených kostí, schránok alebo odtlačkov“, ozrejmuje Mgr. Peter Ledvák, Phd. odborný pracovník VSM.

Zaujímavosťou výstavy bude množstvo zachovaných odtlačkov pravekých rastlín, skamenené kostry rýb, nohy žabky stromovej, amonity, trilobity a drevný opál.

Unikátom výstavy budú okrem iného mohutné kosti srstnatého mamuta, ktorý u nás žil počas poslednej doby ľadovej, ale aj zuby prehistorických živočíchov, mastodonta a žraloka.

Výstava je vhodnou metodickou pomôckou pre žiakov základných, študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa pútavou formou môžu zoznámiť so životom v predhistorickom období. Vystavované naturfakty sú dôkazom premeny a prispôsobovania živých organizmov v procese evolúcie na našej planéte, ktorá nepretržite prebieha aj v súčasnom období. Pozývam všetkých záujemcov do botanickej záhrady na túto jedinečnú prezentáciu“, hovorí riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc.

Zberateľov a nadšencov skamenelín určite poteší aj nová publikácia Skamenený chodníček Hornej Nitry od Romana Arpáša, ktorú osobne na výstave odprezentuje: „Táto publikácia je kľúčom ako skameneliny zbierať a kde ich nájsť. V knihe je na 60 stranách 100 farebných fotografií s popisom lokalít a nálezísk skamenelín. Je určená nielen pre nadšencov skamenelín, ale zároveň je vhodná pre školy či záujmové krúžky“. Roman Arpáš bude prítomný počas celého trvania výstavy Kamenný herbár. Návštevníci tak budú mať príležitosť priamo na mieste diskutovať o otázkach, ktoré ich v súvislosti s hľadaním skamenelín zaujímajú.

Súčasťou výstavy bude aj prezentácia originálnych plagátových školských pomôcok významného českého ilustrátora Zdeňka Buriana, ktorý zobrazoval vo svojich dielach vývoj zeme v podobe vtedajších ekosystémov.

Tak ako informuje Ing. Peter Fridman, vedúci oddelenia tropickej a subtropickej flóry Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach, pozornosť si zaslúžia aj rastliny, ktoré sú označované ako žijúce fosílie či živé skameneliny. „V poslednom čase je najznámejšou živou rastlinnou fosíliou wolémia vznešená, objavená v roku 1994. V areáli botanickej záhrady ale rastie niekoľko druhov takýchto rastlín, napríklad paprade, prasličky, cykasy, ginko, tis alebo sekvojovec, ktoré môžu návštevníci pri návštevách botanickej záhrady kedykoľvek objavovať“, dodáva Ing. Fridman a pozýva na výstavu a do expozícií botanickej záhrady.

Zdroj: Tlačová správa UPJŠ v Košiciach

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky