Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slováci podporia spolužitie ľudí a veľkých šeliem v oblasti Karpát

VEDA NA DOSAH

Stali sa spoločne s ďalšími európskymi krajinami súčasťou medzinárodného projektu, ktorý zahajuje Mendelova univerzita v Brne.

Rys ostrovid. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Rys ostrovid. Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Slováci podporia vďaka novému medzinárodnému projektu Interreg Central Europe – LECA spolužitie ľudí a veľkých šeliem v oblasti Karpát. Projekt, ktorý zahajuje Mendelova univerzita v Brne, cieli na zladenie medzinárodného monitoringu šeliem, prevenciu pytliactva a predchádzanie konfliktom medzi šelmami a ľuďmi. Okrem Slovenska sa do projektu českých kolegov zapojí aj Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina.

„Veľké šelmy sú neoddeliteľnou súčasťou karpatských lesných ekosystémov. Nachádzajú sa tu jedny z najväčších populácií rysov, vlkov a medveďov v Európe. Ich ochrana a riešenie konfliktov s človekom však nemôže fungovať dlhodobo bez medzinárodnej spolupráce. Práve o ňu sa bude opierať projekt LECA, ktorého cieľom je priniesť súbor efektívnych odporúčaní a riešení na zlepšenie koexistencie ľudí a veľkých šeliem v karpatskom regióne,“ hovorí zoológ Martin Duľa z Ústavu ekológie lesa Mendelovej univerzity v Brne.

Stojí na troch pilieroch

Trojročný projekt LECA, financovaný programom EU Interreg Central Europe, stojí na troch pilieroch. Sú nimi: harmonizácia cezhraničného monitoringu, predchádzanie konfliktom a prevencia pytliactva. „Náš medzinárodný tím bude postupovať cestou konzistentného a účinného monitoringu, do ktorého zapojíme miestne zainteresované subjekty – poľovníkov, poľnohospodárov, obce i štátne inštitúcie,“ opisuje Duľa.

Podľa odborníka tak budú schopní získať aktuálne informácie o stave populácií veľkých šeliem aj o miere ich konfliktov s človekom v pilotných oblastiach Karpát za hranicami Česka.

Následne dokážu stanoviť účinné opatrenia. „Veríme, že vďaka súčinnosti všetkých zainteresovaných skupín a medzinárodnej účasti zlepšia tieto opatrenia spoluprácu a povedomie o šelmách nielen na miestnej, ale aj regionálnej a nadnárodnej úrovni,“ uzavrel Duľa.

Zdroj: TS Mendelu

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky