Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Projekt Living Elements ponúka prvé svietidlo za pomoci mikro-rias

VEDA NA DOSAH

ukážka technológie

Living Elements je dizajnérskym experimentom aplikácie bio-technológie mikro-rias ako ekologicky benígnej potravy pre človeka. Jeho tvorcom je Mgr. art. Tibor Antony. Projekt vznikol na pôde Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako súčasť dizertačnej práce – Aplikácia mikro-rias v kontexte priemyselného dizajnu.

Inovácia Living Elements bude prezentovaná počas zaujímavého networkingového podujatia TECH INNO DAY 2018. Uskutoční sa 18. apríla 2018 v Binariu na Starých Gruntoch v Bratislave. V poradí 5. ročník pripravil Univerzitný technologický inkubátor InQb v spolupráci s hlavným partnerom podujatia Nadáciou ESET a spoločnosťou ESET. Koná sa pod záštitou rektora STU prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD.

Ako uvádza Mgr. art. Tibor Antony, mikro-riasy majú minimálnu spotrebu vody a nulovú spotrebu pôdy oproti klasickým poľnohospodárskym plodinám či mäsovým výrobkom. „Svojim obsahom proteínov, vitamínov a aminokyselín sú považované za super potravu budúcnosti. Cieľom projektu je vytvorenie kultivátoru pre riasu Spirulina Platensis do domácnosti či reštaurácie. Dôležitým aspektom produktu je jeho integrácia do interiéru ako plnohodnotného artefaktu obývacieho či jedálenského priestoru. Preto je cieľom vytvoriť prototyp polyfunkčného svietidla, ktoré okrem svojej základnej funkcie (svetlo) poskytne aj lokálnu potravu pre človeka (mikro-riasy).“

Prototyp predstavuje prvé takéto svietidlo na svete a zhmotňuje tak ideu hojnosti a bohatstva environmentálne udržateľnej predmetnej kultúry 21.storočia. Unikátnosť riešenia spočíva aj v tom, že lokálny zdroj potravy ruší celý reťazec dodávateľov a výrobcov potravín, kde sa spotrebuje množstvo energie a dochádza ku stratám vo forme potravinového odpadu.

ukážka prototypu

Na danom projekte pracuje priamo Mgr. art. Tibor Antony a ďalšie 4 osoby nepriamo: prof. RNDr. Jíří Masojídek, CSc. (Algatech – Mikrobiologický Ústav Českej AV), Ing. Richard Balogh, PhD. (FEI STU), RNDr. Ľubomír Kovačik, CSc. (Katedra Botaniky – Univerzita Komenského v Bratislave) a prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD. (Ústav Biotechnológií – FCHPT STU).

Cieľom projektu je do dvoch rokov dokončiť vývoj zariadenia a etablovať spoluprácu s FCHPT STU (Ústav biotechnológií) a FEI STU (Ústav automobilovej mechatrroniky), ďalej testovať jeho uplatnenie v scenároch B2B a B2C (reštaurácie a domácnosti) na konkrétnej cieľovej skupine, vypracovať bussiness model, no tiež vybudovať prvú laboratórnu plantáž na kultiváciu Spiruliny na Slovensku v priestoroch FCHPT STU, ktorej cieľom bude vytvoriť základňu pre predaj živej kultúry jednotlivým spotrebiteľom.

Cieľovú skupinu v sektore Bussiness to Customer autori projektu Living Elements definujú ako early-adopters, ktorí radi skúšajú a používajú nové inovatívne riešenia. „Je pre nich jednoduché ich integrovať do svojho života. Majú aktívny a športovo zameraný životný štýl a vnímajú krehkú rovnováhu medzi psychickým a fyzickým zdravím. Myslia na environmentálne dopady svojho jedálnička, a preto u nich dominuje strava rastlinného pôvodu.“ V rámci Bussiness to Bussiness sektora by riešenie mohlo byť ponúkané aj pre reštaurácie, bary so zameraním na zeleninovú a vegánsku stravu. „Produkt by tak priamo dopĺňal menu reštaurácie a zároveň poskytoval unikátny zážitok pre zákazníkov. Mohli by byť priamo obklopení kultivátormi (na štýl súčasných reštauračných pivovarov, kde je pivovarný sud aj vystavený), ktoré by im poskytovali zároveň osvetlenie miestnosti,“ uvádzajú autori.  

Realizátori projektu by chceli osloviť také geografické trhy ako Bratislavu, no aj veľkomestá západnej EÚ, ba dokonca Tokyo, New York a Hong-Kong.

Špecifikovali aj svoju konkurenciu, pričom za priamu považujú neúspešný Start-up Spirulina Systems (projekt kultivátora vo forme bežného akvária určeného na kultiváciu Spiruliny), ale aj Spirawline – francúzky start-up, neúspešne fundovaný na KickStarter. „Zatiaľ sa nedostal na trh. Projekt rieši takisto kultivátor na Spirulinu do domácnosti, ale bez polyfunkcie.“ Nepriamou konkurenciou pre nich sú plantáže na Spirulinu, ktoré ju produkujú v práškovej forme vo veľkých množstvách: Nutrex (Hawai), Parry Nutraceuticals (India), Pure Planet (California), Cyane (France) a iné.

Ústav dizajnu FA STU v Bratislave

 

Informácie a fotografie poskytol: Mgr. art. Tibor Antony, tvorca projektu

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky