Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Morské vtáky majú rôzne stratégie, ako prežiť búrky so silným vetrom

VEDA NA DOSAH

Výskumníci sa pustili do analýzy viac než 300-hodinového záznamu 18 druhov vtákov. Toto zatiaľ zistili.

Letiaci albatros. Zdroj: iStockphoto.com

Albatros letiaci počas silného vetra. Zdroj: iStockphoto.com

Ak vták uviazne v búrke so silným vetrom, môže mu to spôsobiť rozsiahle škody. O maximálnej rýchlosti vetra, ktorú sú jednotlivé druhy vtákov schopné tolerovať bez ohrozenia na zdraví, sa však dosiaľ vedelo len málo.

Výskumníčka Elham Nourani z Inštitútu Maxa Plancka pre správanie zvierat v Nemecku sa to rozhodla zmeniť a v spolupráci s odborníkmi z rôznych kútov sveta sa pustila do analýzy viac než 300-tisíchodinového záznamu 18 druhov vtákov. Vďaka ich rozsiahlej práci sa môže dnes široká verejnosť dozvedieť viac o tom, ako jednotlivé druhy morských vtákov zvládajú silný vietor.

Tropické druhy reagujú na vietor rôznymi taktikami

V tropických oblastiach býva vietor najrýchlejší, avšak vtáctvo, ktoré v týchto oblastiach žije, je podľa autorov novej štúdie publikovanej pred pár dňami v odbornom časopise Current Biology morfologicky prispôsobené skôr nízkym a stredným rýchlostiam vetra. Tropické druhy preto na extrémne vetry reagujú predovšetkým svojím správaním. Jednou z pozorovaných taktík je vyhýbanie sa mohutnejším búrkam.

Letci z rodu víchrovníkotvaré alebo rúrkonosce zasa podľa tímu výskumníkov lietali počas sezóny proti vetru bez ohľadu na to, akú rýchlosť a silu dosahoval a albatrosy sa vyrovnávali so silným vetrom počas búrky tak, že vleteli do jej oka, kde boli konfrontované s veternou aktivitou polovičnej rýchlosti.

Fakty

  • Vtáky žijúce vo veternejších podmienkach v Južnom oceáne (ako albatrosy a ďalšie) lietajú rýchlejšie ako tropické vtáky, napríklad faeton červenochvostý.
  • Schopnosť lietať rýchlejšie ako vietor vtáky potrebujú, aby sa dokázali dobre zorientovať v priestore.
  • Najsilnejšie a najrýchlejšie vetry sa vyskytujú nad trópmi, nie nad Južným oceánom.

Ako príklad vedcom poslúžil jedinec albatrosa žltonosého, ktorý sa vyhol búrke s rýchlosťou vetra 68 kilometrov za hodinu tak, že vletel priamo do jej oka, kde rýchlosť vetra dosahovala len 30 kilometrov za hodinu. Tej už dokázal čeliť bez problémov.

Extrémne vetry sú veľkým rizikom

Zdá sa, že extrémne vetry predstavujú pre morské vtáctvo obrovské riziko. Aby však vedci dokázali vypracovať jeho mieru – s prihliadnutím na rôzne aspekty, ako sú napríklad klimatické zmeny, ktoré môžu mať v nasledujúcom období na dynamiku vetra významný vplyv –, budú potrebovať ešte ďalšie informácie.

Vedci sa domnievajú, že búrky sa budú v dôsledku klimatickej krízy vyskytovať častejšie a vetry zosilnejú. „Otázkou je, ako to ovplyvní morské vtáky. Našou úlohou je pochopiť, akej sile a rýchlosti vetra dokážu jednotlivé druhy čeliť bez väčších komplikácií. S tým, čo sa môže tropickým druhom javiť ako extrémny vietor, sa také albatrosy stretávajú takmer denne. Definícia extrémnych podmienok sa teda v závislosti od druhu veľmi líši,“ uzatvára Elham Nourani.

Zdroje:  Earth.com, Current Biology

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky