Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Ichtyosaurus v ZOO (alebo rezonátorová kvantová elektrodynamika pre zvedavých)

VEDA NA DOSAH

Prof. Dr. Vladimír Bužek, DrSc. vyštudoval teoretickú fyziku na Moskovskej štátnej univerzite. Je zamestnancom Fyzikálneho ústavu SAV. V súčasnosti sa venuje výskumu v oblasti kvantovej teórie informácie, kvantovej optiky a kvantovej teórie merania. Je autorom a spoluautorom viac ako 200 vedeckých prác a 15 kapitol v knihách. Medzi jeho najdôležitejšie výsledky patrí koncept optimálneho klonovania kvantovej informácie, kvantový protokol o zdieľaní tajomstva, teória programovateľných kvantových procesorov a univerzálnej NOT brány. Navrhol tiež optimálne protokoly na odhad stavov kvantových systémov z neúplných experimentálnych dát. Práce V. Bužeka boli podľa google.scholar citované viac ako desaťtisíckrát. Vyškolil 25 doktorandov. Ako profesor, či hosťujúci profesor, pôsobil na mnohých zahraničných univerzitách – na Masarykovej univerzite v Brne, v Imperial College v Londýne (Veľká Británia), National University of Ireland v Maynooth (Írsko), University of Ulm (Nemecko), SO-KEN (Japonsko), University of Queen-sland (Austrália), Sogang University (Južná Kórea), INAOE (Mexiko) a iné. Je členom redakčných rád zahraničných odborných časopisov a členom rôznych poradných orgánov. Za výsledky vedeckej práce boli V. Bužekovi udelené viaceré ocenenia – Cena medzinárodného výboru pre optiku (ICO) a medaila Ernsta Abbeho, Humboldtova cena (Nemecko), Cena E. T. S. Waltona (Írsko) a ďalšie. V. Bužek je členom korešpondentom Rakúskej akadémie vied a členom Učenej spoločnosti SAV.

Erwin Schrödinger, jedna z kľúčových osobností teoretickej fyziky XX. storočia, fyzik, ktorý prispel k rozvoju kvantovej mechaniky (Nobelova ceny za fyziku v roku 1933) vo svojom článku „Are There Quantum Jumps? Part II.“ (British Journal of Philosophy of Science 3, 233 (1952) konštatoval, že manipulovanie a experimentovanie s individuálnymi kvantovými systémami je tak isto nemožné ako chovať ichtyosaura v ZOO. V roku 2012 dostali Serge Haroche a David Wineland Nobelovu cenu za „priekopnícke experimentálne metódy, ktoré umožňujú meranie a manipuláciu jednotlivých kvantových systémov“. Čo všetko sa za šesťdesiat rokov v kvantovej fyzike udialo, že nemožné sa stalo možným? A čo vlastne s individuálnymi kvantovými systémami robiť môžeme a čo sa o nich môžeme dozvedieť? V prednáške na príklade atómov interagujúcich s fotónmi profesor Bužek priblížil základné koncepty kvantovej teórie: hovoril o kvantovej superpozícii, o kvantových koreláciach a o kvantovej teórii merania. Na záver hovoril aj o kvantových počítačoch a kvantových simulátoroch.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky