Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pred sto rokmi zomrel holandský fyzik Johannes Diderik van der Waals

VEDA NA DOSAH

Svojou doktorskou prácou prispel k významnému pokroku v oblasti termodynamiky.

Johannes Diderik van der Waals. Zdroj: Wikimedia Commons

Johannes Diderik van der Waals. Zdroj: Wikimedia Commons

V tento deň presne pred sto rokmi prišiel svet o holandského fyzika Johannesa Diderika van der Waalsa. Narodil sa 23. novembra 1837 v holandskom Leidene a posledný raz vydýchol o 85 rokov v Amsterdame.

Johannes Diderik van der Waals prispel svojou doktorskou prácou z roku 1873 k významnému pokroku v oblasti termodynamiky. Ukázal v nej, že medzi kvapalným a plynným stavom existuje spojitosť na molekulárnej úrovni.

Upozornil pritom nielen na to, že uvedené dva stavy hmoty prechádzajú jeden do druhého, ale i na to, že ich povaha je v základoch rovnaká.

Predpokladal existenciu určitých síl medzi molekulami. Dnes sa nazývajú van der Waalsove sily a okrem iného vysvetľujú niektoré vlastnosti zlúčenín, napríklad ich rozpustnosť.

V roku 1893 publikoval hlavné myšlienky termodynamickej teórie kapilarity. Predpokladom tohto javu bola existencia pozvoľnej a následne veľmi prudkej zmeny hustoty na rozhraní medzi kvapalinou a parou.

Van der Waalsova rovnica

Van der Waalsovo meno nesie tiež rovnica pre kvapaliny a plyny a zmenu skupenstva s platnosťou i pre kvapaliny rovnakého zloženia.

Práve van der Waalsova rovnica poskytla dvojici vedcov, škótskemu fyzikovi a chemikovi Jamesovi Dewarovi a holandskému fyzikovi Heikemu Kamerlingovi Onnesovi, údaje potrebné na výrobu kvapalného hélia. Tento počin sa im podaril v roku 1908.

Dva roky nato, teda v roku 1910, dostal Johannes Diderik van der Waals za svoju prácu Nobelovu cenu za fyziku.

Zdroje: Kniha vědy: Universum, 2015, s. 335, Wikipedia

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky