Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Inovátor roka Ján Híveš o železanoch, silnej zbrani proti znečisteniu

VEDA NA DOSAH

Znečistenie životného prostredia je veľký problém. Laureát ocenenia Vedec roka SR 2019 Ján Híveš v prednáške z cyklu Vedecká cukráreň hovorí o zbrani, ktorá nám v boji proti nemu môže výrazne pomôcť.

Témou prednášky je príprava železanu ako silného ekologického oxidovadla pre použitie v znečistenom prírodnom a priemyselnom prostredí. Ján Híveš, ktorý za zefektívnenie výroby železanov získal prestížne ocenenie Vedec roka SR, vo svojej prednáške predstavil túto skupinu látok a jej využitie pri dekontaminácii životného prostredia od znečisťujúcich látok.

„Mikropolutanty sú látky, ktoré znečisťujú životné prostredie. Nachádzajú sa všade okolo nás, vo vode alebo vzduchu. Predpona mikro- znamená, že ide o malé koncentrácie, väčšinou iba niekoľko desiatok nanogramov na liter. Patria sem všetky látky, ktoré znečisťujú odpadové vody. Sú to veľké organické molekuly, ktoré sú pozostatkami chemikálií používaných v prírode (pesticídy, herbicídy), prípadne látky, ktoré metabolizuje človek po užití nejakého liečiva (antibiotík, antikoncepcie, látky používanej v psychiatrii, proti bolesti alebo cievnym ochoreniam). Hlavným problémom týchto látok je to, že mnohé z nich sa len čiastočne odbúravajú prirodzenou cestou, ťažko sa rozkladajú,“ vysvetľuje vedec v rozhovore pre Vedu na dosah.

Autorka: Michaela Mašánová, CVTI SR

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa momentálne prednášky vedcov konajú bez publika.

(TL)
Zdroj: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky