Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vzdelávanie, zábava a ocenenia. Aj o tom bol Agrofilm 2017

VEDA NA DOSAH

výherci hlavnej ceny Agrofilm 2017

Jedinečný festival so špecifickými témami poľnohospodárstva, potravinárstva, výživy obyvateľstva, problematikou vidieckeho štýlu života, ochrany prírodných zdrojov a zvyšovania kvality života ľudí bol opäť bližšie k divákovi. 33. ročník Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2017, ktorého organizátorom je Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra, ktorý je súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Nitra, so sídlom v Lužiankach, ponúkol v týždni od 2. do 7. októbra 2017 v Nitre, Bratislave, Zvolene, Košiciach a Brezne spolu 325 projekcií zo 113-tich prihlásených filmov. Popri filmových zážitkoch sa uskutočnilo aj množstvo ochutnávok poctivých potravín, veľa ostrých diskusií, odborných prednášok a umeleckých zážitkov. Hlavnou témou tohtoročného festivalu bola pôda.

Počas týždňa sa uskutočnilo množstvo premietaní a sprievodných akcií na nasledovných premietacích miestach: NPPC –VÚŽV Nitra v Lužiankach, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Univerzita Komenského – Prírodovedecká fakulta v Bratislave, OC Galéria Mlyny v Nitre. Veľmi zaujímavým príbehom je Brezno, kde sa predstavitelia mesta po osobnom festivalovom zážitku rozhodli pridať k festivalu a tento rok premietali filmy v Breznianskej synagóge.

Ocenenia

Súčasťou filmového festivalu je každoročne aj oceňovanie jednotlivých súťažných filmov. V tomto ročníku festivalu udelila medzinárodná porota 14 cien a po prvýkrát porota hodnotila videá, mediálne kampane a streamové televízie s agrotématikou v kategórii Nové média. Cenu zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR získalo za sériu videí Centrum vedecko-technických informácií SR. Videá vznikli v rámci popularizačného projektu v spolupráci s RTVS. Témy jednotlivých častí ocenenej série sú:

Zdravé a chutné mlieko

Potravinárstvo

Pôda

Ekosystémy

Environmentálne záťaže

prebratie ceny za sériu videí riaditeľkou NCP VaT pri CVTI SR

 

výherci hlavnej ceny Agrofilm 2017Hlavnú cenu festivalu získal český film z produkcie SKYFILM Prostějov Geoderma – Živý plášť planéty Zem, kde sa poukazuje na to, že pôda je ako pokožka matky Zeme. Jej ochrana, obnova a správne využívanie je pre ľudí a zvieratá viac ako dôležitá, má totiž existenčný význam. Sprievodcom dokumentu je pôdny biológ doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D.

Samotný film začína slovami… „Sprevádza život na Zemi a človek by na tejto planéte bez nej nemohol existovať. Vzácna alebo obyčajná, živá či neživá, strácaná a nenahraditeľná. Pôda. …“

a slovami končí… „Poľnohospodári a lesníci si to stále viac uvedomujú. Udržať organickú hmotu pre pôdu a v pôde je zásadné pre jej kvalitu a úrodnosť. Ako na to, vieme. Hnojenie mrvou z chlieva poznáme tisícky rokov, organickú hmotu ale musíme dopĺňať aj inak. Ponechanie bohatších zostatkov pôde a možno produkcia medzi plodín, ktoré sa z poľa neodvezú. Len tak zostane Geoderma – plášť našej Zeme, živou nás živiacou štruktúrou aj pre budúcnosť. …“

 

 

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto: Agrofilm 2017

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky