Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci objavili v pľúcach pacienta nový druh toxickej huby

VEDA NA DOSAH

Huba, ktorá produkuje karcinogénne toxíny a spôsobuje závažné ochorenie pľúc, dostala názov po českom mikrobiológovi a mykológovi.

Vzhľad kolónií Aspergillus hubkae.

Vzhľad kolónií Aspergillus hubkae kultivovaných sedem dní pri teplote 25 stupňov Celzia na rôznych kultivačných agarových médiách. Zdroj: AV ČR. Autor: Zhou et al. (2024) Mycopathologia 189: 44. https://doi.org/10.1007/s11046-024-00848-z

Medzinárodný tím mykológov z Holandska a Iránu objavil u iránskeho pacienta s dýchacími problémami nový druh huby spôsobujúcej pľúcne ochorenie. Novoobjavená huba bola pomenovaná Aspergillus hubkae po českom mikrobiológovi a mykológovi Vítovi Hubkovi z Mikrobiologického ústavu Akadémie vied Českej republiky (AV ČR).

Akademická obec tak ocenila dlhoročnú prácu mladého výskumníka. Spolu s kolegami z AV ČR a Univerity Karlovej sa počas posledných dvanástich rokov podieľal na objave takmer sto nových druhov húb. Z toho šesťdesiat druhov patrí práve do rodu Aspergillus.

Produkuje karcinogénne toxíny

Nedávno objavený druh Aspergillus hubkae patrí do skupiny takzvaných čiernych aspergilov, ktoré sa bežne vyskytujú v pôde, ovzduší aj na potravinách. Využívajú sa napríklad na výrobu kyseliny citrónovej alebo na fermentáciu potravín a nápojov vrátane populárneho čínskeho čaju Pu-erh. Niektoré druhy však kontaminujú alebo znehodnocujú ovocie, zeleninu a potraviny. Ich prítomnosť sa preto pozorne sleduje.

O výskyte nového druhu huby Aspergillus hubkae vieme zatiaľ málo. Nie je jasné, ako veľmi je tento druh rozšírený a aké časté môžu byť infekcie, ktoré spôsobuje. Huba Aspergillus hubkae produkuje karcinogénne toxíny, ktoré môžu u ľudí aj zvierat spôsobovať závažné zdravotné problémy v podobe infekcií. Medzi najčastejšie patrí zápal zvukovodu alebo očnej rohovky.

Zatiaľ len jediný známy prípad

Huba Aspergillus hubkae spôsobuje aj invazívnu aspergilózu, závažné ochorenie, ktoré najčastejšie postihuje pľúca. U zdravého človeka ochorenie väčšinou neprepukne. Imunitné bunky si poradia s vdýchnutými spórami a odstránia ich. U človeka s oslabenou imunitou však spóry môžu klíčiť a rásť v pľúcnom tkanive, ktoré sa stane pre hubu zdrojom živín.

Jediný nález pochádza od pacienta z Iránu, u ktorého huba v roku 2022 spôsobila invazívnu pľúcnu aspergilózu. Konkrétny pacient sa liečil na tuberkulózu a jeho organizmus bol oslabený závislosťou od ópia.

CT pľúc pacienta infikovaného hubou Aspergillus hubkae.

CT pľúc pacienta infikovaného hubou Aspergillus hubkae s mnohopočetnými dutinami a takzvaným obrazom stromu v rozpuku v hornej časti pľúc. Zdroj: AV ČR. Autor: Zhou et al. (2024) Mycopathologia 189: 44. https://doi.org/10.1007/s11046-024-00848-z

Rozdielna reakcia na lieky

Na základe sekvenovania DNA zo vzorky huby izolovanej z iránskeho pacienta a po štúdiu genetických príbuzností so známymi druhmi vedci dospeli k podozreniu, že je to nový druh. Zistili, že príbuzné druhy vykazujú aj ďalšie odlišnosti, ako sú rozdiely týkajúce sa rýchlosti rastu, zafarbenia kolónií a povrchovej štruktúry spór.

„Najviac príbuzný druh, A. brasiliensis, ktorý bol tiež niekoľko ráz zachytený ako patogén, vykazuje odlišnú citlivosť na antimykotiká. Aspergillus hubkae je rezistentný na liečivo itrakonazol, kým A. brasiliensis je citlivý. Keďže nový druh je známy zatiaľ len z jedného klinického prípadu, je nutné všetky atribúty v budúcnosti overiť u väčšieho počtu izolátov. Nie je totiž jasné, aká veľká môže byť vnútrodruhová variabilita v menovaných znakoch,“ uviedol Vít Hubka.

O pomenovaní huby na počesť Víta Hubku rozhodli mykológovia z Holandska a Iránu, ktorí spolu nový druh objavili a opísali ho v nedávnej publikácii. Mikrobiológ a mykológ Vít Hubka je aj autorom komplexnej publikácie o čiernych aspergiloch z roku 2022.

Zdroj: TS AV ČR

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky