Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí výskumníci zachraňujú naše pôvodné strakaté plemeno dobytka – cementárky

VEDA NA DOSAH

Výskumnému ústavu živočíšnej výroby v Nitre s odborníkmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa podarilo odchovať prvé teliatka.

Jedno z nových teliatok. Zdroj: SPU

Jedno z nových teliatok. Zdroj: SPU

Tím Výskumného ústavu živočíšnej výroby (VÚŽV) v Nitre v spolupráci s odborníkmi Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre pod vedením profesora Radovana Kasardu z Ústavu výživy a genomiky Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU realizuje unikátny genetický výskum.

Je zameraný na záchranu pôvodného slovenského strakatého plemena – cementárok –, ktoré chovajú na gazdovských usadlostiach v okolí Hriňovej. Vedci hľadajú génové oblasti, ktoré sú zodpovedné za žlté sfarbenie alebo jeho intenzitu.

Pôvodné strakaté plemeno z roku 1982 a novonarodené teliatko z roku 2023. Zdroj: SPU

Novonarodené teliatko z roku 2023 a pôvodné strakaté plemeno z roku 1982. Zdroj: SPU

Inseminácia funguje

Iniciátorom projektu je výskumný pracovník VÚŽV inžinier Ján Huba. „Zatiaľ čo kedysi sa u nás chovalo takmer dvestotisíc jedincov tohto plemena hovädzieho dobytka, dnes nájdeme už len tridsať až štyridsať kusov,“ uviedol Huba. To by sa však mohlo zmeniť vďaka použitiu inseminačných dávok býkov slovenského strakatého plemena, narodených okolo roku 1980.

V roku 2023 sa začalo pripúšťanie kráv vybranými býkmi z génovej banky inseminačnej stanice v Lužiankach. Z banky teraz môžu vedci vyberať otcov teliatok od identifikovaných matiek, ktoré sa svojím fenotypom (navonok viditeľnými znakmi) veľmi približujú slovenskému strakatému plemenu chovanému u nás pred 50 rokmi. Na insemináciu veterinár Jaroslav Báťka použil starú guľôčkovú metódu.

Doposiaľ sa narodilo už trinásť úžasne životaschopných teliatok. Rodia sa menšie a hneď po pôrode sa postavia na nohy a hľadajú cecky matky.

Hľadajú gény zodpovedné za žlté sfarbenie

Ako informoval profesor Radovan Kasarda, aktuálnou úlohou výskumníkov z SPU je identifikovať gény zodpovedné za žlté sfarbenie strakatých jedincov. Asi polovica doposiaľ narodených teliatok je totiž červeno sfarbená.

„Zisťujeme, že dnešná populácia v Európe simentalizovaných plemien (fľakatý dobytok) je viac červená ako hnedá. Štandard slovenského strakatého plemena je žltohnedé alebo žemľové sfarbenie. Ak nájdeme gény zodpovedné za žlté sfarbenie, mohli by sme vytvoriť detailný pripárovací plán a zvýšiť pravdepodobnosť, že teľatá budú mať želanú pôvodnú žemľovú farbu,“ vysvetlil profesor Kasarda.

Aktuálne výskumníci odobrali biologický materiál – chlpy a vlasové cibuľky – žltých strakatých teliatok, ktoré sú výsledkom pripárovania býkov z génovej banky s vybranými matkami.

„Našou úlohou je potvrdiť sfarbenie na genetickej úrovni pomocou spektrofotometra. Pomocou prístroja vieme veľmi detailne posúdiť intenzitu sfarbenia a vytvoriť index sfarbenia,“ povedal profesor Kasarda. Ako dodal, dúfa, že vo výskume sa im podarí identifikovať tie génové oblasti, ktoré sú zodpovedné za to-ktoré sfarbenie alebo intenzitu sfarbenia. „Ak budeme úspešní, potvrdíme vzorce dedičnosti a genetické varianty sa nám podarí zafixovať a prenášať na potomstvo,“ uzavrel odborník.

Zdroj: SPU, Poľnohospodár

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky